Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
22.12.2017 08:45

Školstvo: Slovenská rektorská konferencia si pripomína 25. výročie svojho vzniku

Bratislava/Vígľaš – Slovenská rektorská konferencia (SRK), ktorá združuje rektorov a rektorky vysokých škôl, si pripomína 25. výročie svojho založenia.

Pri tejto príležitosti sa v pondelok (18.12.) vo Vígľaši uskutočnilo slávnostné zasadnutie SRK za účasti predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomíra Petráka a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Oľgy Nachtmannovej. TASR o tom informovala Mária Čikešová zo SRK.
      

Slovenská rektorská konferencia vznikla transformáciou Slovenskej sekcie Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl 25. novembra 1992. Ako občianske združenie sa inštitucionalizovala v roku 1997, kedy boli schválené prvé stanovy SRK, potvrdené Ministerstvom vnútra SR. Jej strategickým cieľom je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl. Schvaľuje alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá rezort školstva. 

 

TASR

Súvisiace články

15.07.2018 17:51

Slovenská republika bude pokračovať v spolupráci s USA v oblasti vedy a techniky

Pre Slovensko sa otvárajú nové možnosti spolupráce s USA v oblasti základného a inovačného výskumu, ako aj v oblasti obchodných, vývojových a inovačných činností, a to vďaka predĺženiu platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej ...
03.11.2017 15:45

Včelárstvo v botanickej záhrade

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach organizuje v spolupráci s miestnou základnou organizáciou SZV a AVS šiesty ročník výstavy Včelárstvo. Výstava sa uskutoční na Mánesovej 23 od 3. novembra do 19. novembra 2017, v čase od 9:00 d...
02.12.2017 08:45

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS v predstihu – informácie podávali študento...

Dnešný Svetový deň boja proti AIDS si študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pripomenuli už v predstihu. V stredu 29. decembra 2017 zorganizovali osvetovú akciu nazvanú World AIDS Day, počas ktorej na fakultách Univerzity ...