Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
30.10.2017 15:53

Školy dostanú viac ako pol milióna eur za mimoriadne výsledky žiakov

BRATISLAVA 30.októbra - Približne 529 000 eur rozdelí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) školám za úspechy ich žiakov na celoslovenskej či medzinárodnej súťaži alebo olympiáde. Využiť ich môžu na odmeňovanie učiteľov, ktorí pripravovali žiakov na súťaže, olympiády alebo sa zúčastňovali na tvorbe medzinárodného projektu. Finančný príspevok môžu školy využiť aj na nákup didaktickej techniky a učebných pomôcok, na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov na súťažiach alebo na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch. Agentúru SITA o tom informoval v tlačovej správe komunikačný odbor MŠVVaŠ SR.

„Teší ma množstvo žiakov, ktorí sa úspešne zapájajú do riešenia olympiád a ďalších súťaží, vrátane medzinárodných. Vysoký počet ocenených umiestnení potvrdzuje, že máme na Slovensku veľa šikovných a nadaných žiakov," uviedla v tlačovej správe ministerka školstva Martina Lubyová.

Rezort školstva týmto spôsobom oceňuje prácu škôl a ich pedagógov s nadanými žiakmi od školského roka 2006/2007. Dosiahnuté výsledky sú obodované, pričom jeden bod má hodnotu 200 eur. V minulom školskom roku školám vyplatili 486 000 eur. Oproti minulému roku dostanú školy o 43 000 eur viac. Vôbec najúspešnejšou školou je Športové gymnázium na Triede SNP v Banskej Bystrici patriace pod Banskobystrický samosprávny kraj. Za úspechy svojich žiakov dostala príspevok 12 400 eur.

 

SITA

Súvisiace články

03.04.2019 07:56

ŠPÚ a Francúzsky inštitút na Slovensku rozšíria spoluprácu v oblasti vzdelávania

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku Thibaut Triqueneaux sa dohodli na rozšírení spolupráce medzi ŠPÚ a Francúzskym...
20.03.2018 12:51

Ja sladké túžby, túžby po kráse spievam peknotou nadšený...

Epicentrum Lásky je Zážitková expozícia venovaná Najdlhšej ľúbostnej básni na svete. Nachádza sa v Banskej Štiavnici v Dome Maríny. Práve tu, takmer celý život žila Marína, ktorej Andrej Sládkovič báseň Marína venoval.
07.11.2017 08:37

ÚS SR:Predsedníčka ÚS I. Macejková odovzdala ministerke školstva...

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky I. Macejková odovzdala ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky "Ilustrovanú Ústavu Slovenskej republiky" a "Ilustrovanú Chartu základných práv Európskej ...