Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
30.10.2017 15:53

Školy dostanú viac ako pol milióna eur za mimoriadne výsledky žiakov

BRATISLAVA 30.októbra - Približne 529 000 eur rozdelí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) školám za úspechy ich žiakov na celoslovenskej či medzinárodnej súťaži alebo olympiáde. Využiť ich môžu na odmeňovanie učiteľov, ktorí pripravovali žiakov na súťaže, olympiády alebo sa zúčastňovali na tvorbe medzinárodného projektu. Finančný príspevok môžu školy využiť aj na nákup didaktickej techniky a učebných pomôcok, na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov na súťažiach alebo na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch. Agentúru SITA o tom informoval v tlačovej správe komunikačný odbor MŠVVaŠ SR.

„Teší ma množstvo žiakov, ktorí sa úspešne zapájajú do riešenia olympiád a ďalších súťaží, vrátane medzinárodných. Vysoký počet ocenených umiestnení potvrdzuje, že máme na Slovensku veľa šikovných a nadaných žiakov," uviedla v tlačovej správe ministerka školstva Martina Lubyová.

Rezort školstva týmto spôsobom oceňuje prácu škôl a ich pedagógov s nadanými žiakmi od školského roka 2006/2007. Dosiahnuté výsledky sú obodované, pričom jeden bod má hodnotu 200 eur. V minulom školskom roku školám vyplatili 486 000 eur. Oproti minulému roku dostanú školy o 43 000 eur viac. Vôbec najúspešnejšou školou je Športové gymnázium na Triede SNP v Banskej Bystrici patriace pod Banskobystrický samosprávny kraj. Za úspechy svojich žiakov dostala príspevok 12 400 eur.

 

SITA

Súvisiace články

28.06.2017 08:00

Machuľa nespokojnosti- školský autobus

Jedným z problémov, ktorým v súčasnosti čelí množstvo slovenských žiakov, je bezpochyby nutnosť dochádzať za vzdelaním mimo miesta svojho bydliska. V mnohých prípadoch tak musia žiaci (aj prvého stupňa) základných škôl cestovať...
16.04.2018 11:16

Detva získala z eurofondov 2 milióny eur na obnovu škôlok, úradu a vnútrobloku

Mesto Detva získalo z eurofondov nenávratne finančne príspevky na štyri svoje projekty. Podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) prinesie mestu dohromady takmer dva...
07.09.2018 17:47

Objavte rozmanitosť a krásu prírody v Prírodovednom múzeu SNM

Pozývame obyvateľov i návštevníkov Bratislavy do Prírodovedného múzea SNM, ktoré sa nachádza v známej veľkolepej budove architekta Harminca v centre mesta pri Dunaji na Vajanského nábreží.