Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
30.10.2017 15:53

Školy dostanú viac ako pol milióna eur za mimoriadne výsledky žiakov

BRATISLAVA 30.októbra - Približne 529 000 eur rozdelí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) školám za úspechy ich žiakov na celoslovenskej či medzinárodnej súťaži alebo olympiáde. Využiť ich môžu na odmeňovanie učiteľov, ktorí pripravovali žiakov na súťaže, olympiády alebo sa zúčastňovali na tvorbe medzinárodného projektu. Finančný príspevok môžu školy využiť aj na nákup didaktickej techniky a učebných pomôcok, na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov na súťažiach alebo na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch. Agentúru SITA o tom informoval v tlačovej správe komunikačný odbor MŠVVaŠ SR.

„Teší ma množstvo žiakov, ktorí sa úspešne zapájajú do riešenia olympiád a ďalších súťaží, vrátane medzinárodných. Vysoký počet ocenených umiestnení potvrdzuje, že máme na Slovensku veľa šikovných a nadaných žiakov," uviedla v tlačovej správe ministerka školstva Martina Lubyová.

Rezort školstva týmto spôsobom oceňuje prácu škôl a ich pedagógov s nadanými žiakmi od školského roka 2006/2007. Dosiahnuté výsledky sú obodované, pričom jeden bod má hodnotu 200 eur. V minulom školskom roku školám vyplatili 486 000 eur. Oproti minulému roku dostanú školy o 43 000 eur viac. Vôbec najúspešnejšou školou je Športové gymnázium na Triede SNP v Banskej Bystrici patriace pod Banskobystrický samosprávny kraj. Za úspechy svojich žiakov dostala príspevok 12 400 eur.

 

SITA

Súvisiace články

01.06.2017 08:30

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan na výstave Gorazdovo výtvarné Námestovo ...

Celoslovenská výtvarná súťaž detí a mládeže zameraná na národnú históriu – Gorazdovo výtvarné Námestovo je jednou zo živých aktivít, prispievajúcich k napĺňaniu podstaty a posolstiev novodobej tradície na Slovensku – svätogoraz...
20.09.2019 11:26

Prešovská univerzita v Prešove otvorila nový akademický rok inauguráciou rektora

Otvorenie nového akademického roka 2019/2020 sa na pôde Prešovskej univerzity (PU) v Prešove nieslo v znamení inaugurácie rektora prof. Petra Kónyu, ktorý začal svoje druhé funkčné obdobie na tomto poste.
09.07.2019 15:06

Ministerstvo školstva je za čo najskoršie zavedenie odpisov z registra trestov do praxe

V rámci novely školského zákona o zavedení povinného predprimárneho vzdelávania bola prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej predložená na podpis aj novela zákona, ktorá zavádza povinnosť odpisov z registra trestov pr...