Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
17.04.2018 10:14

Slovenská pedagogická knižnica organizuje medzinárodnú konferenciu

Charakterizovať špecifiká a úskalia činnosti školských knižníc, odovzdať praxou overené dobré skúsenosti a prehĺbiť úspešnú spoluprácu medzi slovenskými a českými odborníkmi z pedagogickej a knihovníckej oblasti je cieľom 12. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl.

Podujatie, ktoré sa uskutoční 3. mája v Univerzitnej knižnici v Bratislave, organizuje pod záštitou ministerky školstva Martiny Lubyovej Slovenská pedagogická knižnica. Určené je najmä zriaďovateľom základných a stredných škôl, zriaďovateľom školských knižníc, školským knihovníkom a ostatným zástupcom odbornej pedagogickej a knihovníckej verejnosti zo Slovenskej a z Českej republiky. Informuje o tom webová stránka rezortu školstva.

Medzinárodná konferencia bude prezentovať súčasný stav školských knižníc v základných a stredných školách, originálne a kreatívne slovenské a české projekty zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti a informačnej výchovy a taktiež i individuálne a kolektívne formy práce s knihou. Rovnako bude prezentovať aj moderné knižničné podujatia zamerané na podporu čítania žiakov. Súčasťou medzinárodnej konferencie bude aj ocenenie víťazov 13. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

12.06.2019 15:57

MATURITA 2019

Výsledky externej časti maturitnej skúšky
12.01.2018 10:23

Nové Zámky hľadajú úspešných športovcov

Novozámocká radnica hľadá mladých športovcov, ktorí v roku 2017 úspešne reprezentovali svoje školy.
05.12.2017 08:45

Vyvrcholenie jedenásteho ročníka kampane Červené stužky

Na Svetový deň boja proti AIDS, 1. decembra 2017, vyvrcholil v Žiline jedenásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú pod záštitou Dr. Tatula Hakobyana, riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou MŠVVaŠ SR,...