Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
23.02.2018 17:56

Slovenské gymnazistky zvíťazili v medzinárodnej fyzikálnej súťaži Particles4U

Jednoduchý a lacný lapač iónov priniesol dvom žiačkam Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene víťazstvo v prvom ročníku medzinárodnej súťaže Particles4U (Častice pre teba)

Andrea Škvareninová a Radka Veselá pod vedením svojho učiteľa fyziky Mareka Balážoviča uspeli v konkurencii rovesníkov z 15 krajín.

Súťaž organizovala kolaborácia International Particle Physics Outreach Group s podporou Európskej fyzikálnej spoločnosti.

Cieľom súťažiacich, rozdelených do kategórií pod a nad 12 rokov,  bolo vytvoriť vzdelávací, zábavný a inšpirujúci nástroj, ktorý demonštruje prítomnosť elementárnych častíc v našom každodennom živote.

Zariadenie zvané Paulova pasca na ióny gymnazistky skonštruovali s využitím ľahko dostupných pomôcok a súčasne aj demonštrovali uväznenie iónov v pasci pomocou zeleného laserového svetla. Lapače iónov sa využívajú v hmotnostných spektrometroch a napr. v CERNe pri štúdiu antihmoty. Za vynález lapača iónov získali v r. 1989 Nobelovu cenu za fyziku Wolfgang Paul a Hans G. Dehmelt.

Úspech slovenských študentiek môže byť inšpiráciou pre mnohých mladých ľudí. Zároveň ich príklad poukazuje na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú učitelia fyziky s veľkým záujmom a motiváciou pre svoj odbor. Marek Balážovič si nápady a nadšenie priniesol po absolvovaní Národného programu pre učiteľov fyziky SR v CERN a preniesol ich na svoje študentky.

Slovenská republika je jedným z desiatich zakladajúcich členov IPPOG a jej aktivity sú od začiatku podporované zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Rovnako Národný program pre učiteľov fyziky SR v CERN má už niekoľkoročnú tradíciu a najväčší podiel na jeho finančnej podpore má sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR. Bližšie informácie o súťaži sú zverejnené na webovej stránke http://ippog.org/particles4u/sk.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

30.05.2017 09:10

Rezort chce zvyšovať platy učiteľov cez nariadenie vlády

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva požiadalo Úrad vlády SR, aby rezortu odporučil, ako postupovať pri zvýšení platov pedagogických a odborných zamestnancov v školách od tohto septembra. Minister školstva Peter Plavčan o tom dne...
24.10.2017 09:23

Slovenské školy chcú využívať dostupné technológie na zatraktívnenie vyučovania

Bratislava — Štvrtý ročník konferencie Vzdelávame pre budúcnosť navštívilo takmer 450 učiteľov z piatich slovenských regiónov a z rôznych stupňov vzdelávania. Učitelia, riaditelia škôl a správcovia školských sietí si na nej moh...
16.05.2018 10:44

Medzinárodné školské partnerstvá prispievajú k demokratickému vzdelávaniu

Predseda Stálej konferencie ministrov kultúry (KMK) a minister pre vzdelávanie, mládež a šport v Turínsku Helmut Holter otvoril 14. mája 2018 v nemeckom Weimare konferenciu s názvomPodpora vzdelávania k demokracii a tolerancii ...