Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
25.10.2017 08:36

Slovenské školy chcú využívať dostupné technológie na zatraktívnenie vyučovania

Bratislava — Štvrtý ročník konferencie Vzdelávame pre budúcnosť navštívilo takmer 450 učiteľov z piatich slovenských regiónov a z rôznych stupňov vzdelávania. Učitelia, riaditelia škôl a správcovia školských sietí si na nej mohli vyskúšať najmodernejšie technológie využiteľné na vyučovacích hodinách. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala tímlíderka SKPR Strategies, s.r.o. Gabriela Patkolová.

Okrem Bratislavy, Košíc a Žiliny konferencia po prvý raz zavítala aj do Popradu a Lučenca. Cieľom bolo podporiť snahu škôl aj v týchto regiónoch o zavedenie digitálnych technológií do vyučovania. Spoločnosť Microsoft úzko spolupracuje s pedagógmi, vďaka ktorým sa vyučovanie na školách stáva moderným. Práve pre učiteľov či riaditeľov škôl pripravuje každoročne interaktívnu konferenciu Vzdelávame pre budúcnosť, na ktorej získajú potrebné informácie o technológiách a ich uplatnení vo výučbe formou prednášok a interaktívnych workshopov. „Počet učiteľov, ktorí navštívia našu konferenciu, je z roka na rok vyšší. To je pre nás jasným signálom, že slovenskí učitelia chcú učiť moderne a interaktívne. Chcú mať aktuálne informácie o trendoch a novinkách, čo vidíme aj na tom, ako sa zapájajú do workshopov počas celého roka," povedala organizátorka konferencie Zuzana Molčanová.

Microsoft pracuje s učiteľmi celoročne, nielen počas tejto série konferencií. Do šírenia osvety medzi učiteľmi sa zapájajú aj pedagógovia, ktorí sú súčasťou celosvetovej komunity učiteľov podieľajúcich sa na digitálnej transformácii škôl. Na Slovensku dnes takto pracuje 66 expertov z radov učiteľov, ktorí často svojimi kreatívnymi prístupmi reprezentujú Slovensko aj v zahraničí.

Vystúpiť z komfortu zaužívaných metód výučby nebýva jednoduchý proces a na strane učiteľov si to vyžaduje veľkú osobnú snahu a investíciu času do sebavzdelávania. „Našou úlohou a cieľom týchto stretnutí je pomôcť nájsť učiteľom to najvhodnejšie pre ich školu či vyučovací proces. Technológie majú byť iba nástrojom, ktorý pomôže pripravovať dnešných mladých ľudí pre svet zajtrajška. Centrom našej pozornosti je vždy učiteľ, lebo veríme, že ak učiteľ dokáže využívať technológie zmysluplne, pomôže celkovému procesu digitálnej transformácie školy," priblížila Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva spoločnosti Microsoft.

 

SITA

Súvisiace články

31.07.2019 08:59

Končí sa možnosť podať prihlášky na pomaturitné štúdium

Už len do 31. júla 2019 môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na pomaturitné štúdium. Týka sa to uchádzačov, ktorí neuspeli v prijímacom konaní na niektorú z vysokých škôl. Prihlášky sa posielajú riaditeľovi vybrane...
16.10.2017 17:45

Otakar goes to... Tomáš Brngál

Pamätám si ho ešte z gymnázia. Bol to ten typ chlapca, ktorého poznali všetci, žiaci i učitelia, mladší i starší. S každým sa zdravil, s každým sa rozprával. Každý vedel, kto je Brngi, a každý ho mal rád. Dnes je absolventom me...
12.08.2019 09:17

Potravinoví inšpektori vykonali v prvom polroku 30-tisíc kontrol

Zanedbaná hygiena, kontaminované potraviny, chyby v označovaní, ale aj produkty po dátume spotreby. Takéto boli najčastejšie pochybenia, ktoré odhalili inšpektori počas úradných kontrol potravín. V prvom polroku uskutočnila pot...