Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
19.10.2017 14:26

Slovenské univerzity sa pripájajú k vzdelávaciemu programu Butterfly Effect

BRATISLAVA - Osem vysokých škôl a univerzít z celého Slovenska sa zapojilo do programu Butterfly Effect. Cieľom je podporiť nápady mladých talentovaných ľudí, aby svoje projekty realizovali na Slovensku a neodchádzali do zahraničia. Program našiel podporu v univerzitách a vysokých školách, ktoré formou získaných kreditov alebo individuálneho plánu umožnia svojim študentom doplniť si vzdelanie a rozvíjať svoju prax.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (VŠVU), Fakulta masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity Košice našli spôsob, ako svojim študentom vyjsť v ústrety. Vďaka špeciálnym individuálnym študijným plánom sa môžu študenti naplno venovať tvorbe mobilných aplikácii v Apps Labe alebo hier v Games Labe. „Dôvodom spolupráce VŠVU na projekte Butterfly Effect bolo najmä posunutie školy smerom k technológiám, ktoré nie sú na pôde školy zastúpené. Zdalo sa nám príhodné uchopiť prostredníctvom tejto spolupráce digitálne technológie s kreativitou počítačových hier. VŠVU hľadá možnosti, ako prepojiť výučbu smerom ku kreatívnemu priemyslu s reálnou praxou," povedala prorektorka pre štúdium na VŠVU Jana Hojstričová.

Pilotný program, ktorý bude zameraný na mobilné aplikácie a hry, sa začína v januári 2018. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 22. októbra 2017. Do programu sa môže zapojiť študent či človek s praxou v jednej z troch hlavných disciplín, a to grafický dizajn, programovanie a obchod. O prijatí rozhoduje najmä motivácia uchádzačov, úroveň znalostí v danom odbore, osobnostné predpoklady a chuť na sebe pracovať.

 

SITA

Súvisiace články

15.11.2017 15:36

Štúrovo pero 2018

Televízia Markíza, Vydavateľstvo MAFRA Slovakia, Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Literárny fond, Nadácia Čisté slovo, Tlačová agentúra Sloven...
30.05.2019 10:36

Učitelia si už budú môcť vybrať aj učebnicu matematiky a geografie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo vo Vestníku verejného obstarávania verejnú súťaž na predmet zákazky Matematika pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a Geo...
22.09.2017 15:20

M.LUBYOVÁ: Brusel Slovensku neškrtne eurofondy

Napriek tomu však hrozí, že Slovensko príde o časť z eurofondov na vedu a výskum.