Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
13.11.2017 15:52

Slovenskí vedci si prebrali Ceny za vedu a techniku

Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenských vedcov ocenili za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky. Ceny za vedu a techniku im na slávnostnom večere v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave vo štvrtok (9.11.) odovzdala ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Podujatie bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2017.

Ocenenia v kategórii Osobnosť vedy a techniky si prevzali Boris Klempa z Virologického ústav, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV), Ľudmila Balogová zo spoločnosti VÚTCH-Chemitex a Roman Martoňák z Katedry experimentálnej fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Ceny za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky si prevzali Ivan Chodák z Ústavu polymérov SAV, Jozef Živčák zo spoločnosti CEIT Biomedical Engineering a Jaroslav Kováč z Ústavu elektroniky a fotoniky Slovenskej technickej univerzity.
      

Počas večera udelili aj ocenenia v kategóriách Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka. V rámci podujatia sa odovzdávala aj Cena Milana Rastislava Štefánika, Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu, Ocenenie Slovenskej rektorskej konferencie, Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločnosti a Cena Aurela Stodolu.


  Osobnosť vedy a techniky
  RNDr. Boris Klempa, DrSc., Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
  Za významný prínos k výskumu molekulárnej epidemiológie vírusov spôsobujúcich závažné infekcie ľudí a rozvoj virológie v celosvetovom meradle 

  Ing. Ľudmila Balogová, VÚTCH-Chemitex, spol. s r. o. 
  Za progresívne výskumné výsledky v oblasti inteligentných textílií, technických textílií, textílií na ochranu a bezpečnosť človeka a ich realizáciu v priemyselnej praxi

  prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK 
  Za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch


  Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Ústav polymérov SAV, Bratislava  Za významný prínos vo výskume viacfázových materiálov s polymérovou matricou 

  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., CEIT Biomedical Engineerings.r.o., Košice
  Za dlhoročnú koordináciu výskumu, vývoja, výroby a implementácie implantátov šitých na mieru a vyrobených aditívnymi technológiami 

  prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., Ústav elektroniky a fotoniky, STU Bratislava 
  Za celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania v oblasti fotoniky a vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska 


  Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov 
  Ing. Miroslav Záhradník, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky 
  Za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc

  Ing. Zdeno Biel, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica 
  Za prínos vo výskume a uplatňovaní originálnych riadiacich algoritmov statických výkonových meničov a elektrických pohonov 

  RNDr. Martin Urík, PhD., Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
  Za prínos vo výskume environmentálno – geochemických aspektov interakcie mikroorganizmov, organických látok a toxických prvkov a možnosti ich využitia v remediačných technológiách 


  Popularizátor vedy 
  PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., Gymnázium V. Paulínyho-Tótha, Martin 
  Za založenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine a dlhoročnú popularizačnú činnosť v oblasti prírodných vied medzi mládežou 

   doc. Ing, Štefan Šteller, CSc., VÚPC, a. s. Bratislava 
  Za dlhoročnú úspešnú redakčnú činnosť a vydávanie drevárskeho karentovaného vedeckého časopisu WoodResearch s celosvetovou pôsobnosťou 

   doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 
  Za dlhoročnú úspešnú popularizáciu fyziky medzi žiakmi základných a stredných škôl a širokou verejnosťou a za starostlivosť o talentovanú mládež 


  Vedecko-technický tím roka 
  Multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD, MPH 
   Za vyvinutie novej metódy intraoperačnej identifikácie drobných mozgových ciev pomocou navigovanej 3D-sonografie zvyšujúcej bezpečnosť odstraňovania hlboko uložených nádorov mozgu 

  Vedecko-technický tím VUJE, a.s. Trnava pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD
  Za prínos v oblasti medzinárodného výskumu a vývoja prototypu reaktora ALLEGRO, rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie 

  Tím Lactovir z UVLF Košice pod vedením prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc.
  Za významný prínos pri štúdiu vírusových agensov a vývoj laktobacilových prípravkov na ochranu zdravia zvierat a produkciu kvalitných a bezpečných potravín živočíšneho pôvodu 
 

Súvisiace články

02.06.2017 09:30

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR na návšteve PEVŠ

Rektor Paneurópskej vysokej školy prof. Juraj Stern privítal ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky Petra Plavčana na pôde PEVŠ. Cieľom návštevy bolo priateľské oboznámenie sa so zmenami, ktoré sa na vys...
08.06.2017 08:44

And Otakar goes to..... Barbora Peuch

Uvedomila som si, že k vysnívanej práci potrebujem vzdelanie. A nielen jedno...
20.03.2018 09:59

Mladá garda žila športom a tanečnými „čajmi o piatej“

Internát podľa návrhu architekta E. Belluša stavali študenti. Je unikátny i priestorovým riešením. STU ho teraz zrekonštruovala.