Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
13.11.2017 15:52

Slovenskí vedci si prebrali Ceny za vedu a techniku

Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenských vedcov ocenili za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky. Ceny za vedu a techniku im na slávnostnom večere v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave vo štvrtok (9.11.) odovzdala ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Podujatie bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2017.

Ocenenia v kategórii Osobnosť vedy a techniky si prevzali Boris Klempa z Virologického ústav, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV), Ľudmila Balogová zo spoločnosti VÚTCH-Chemitex a Roman Martoňák z Katedry experimentálnej fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Ceny za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky si prevzali Ivan Chodák z Ústavu polymérov SAV, Jozef Živčák zo spoločnosti CEIT Biomedical Engineering a Jaroslav Kováč z Ústavu elektroniky a fotoniky Slovenskej technickej univerzity.
      

Počas večera udelili aj ocenenia v kategóriách Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka. V rámci podujatia sa odovzdávala aj Cena Milana Rastislava Štefánika, Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu, Ocenenie Slovenskej rektorskej konferencie, Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločnosti a Cena Aurela Stodolu.


  Osobnosť vedy a techniky
  RNDr. Boris Klempa, DrSc., Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
  Za významný prínos k výskumu molekulárnej epidemiológie vírusov spôsobujúcich závažné infekcie ľudí a rozvoj virológie v celosvetovom meradle 

  Ing. Ľudmila Balogová, VÚTCH-Chemitex, spol. s r. o. 
  Za progresívne výskumné výsledky v oblasti inteligentných textílií, technických textílií, textílií na ochranu a bezpečnosť človeka a ich realizáciu v priemyselnej praxi

  prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK 
  Za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch


  Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Ústav polymérov SAV, Bratislava  Za významný prínos vo výskume viacfázových materiálov s polymérovou matricou 

  Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., CEIT Biomedical Engineerings.r.o., Košice
  Za dlhoročnú koordináciu výskumu, vývoja, výroby a implementácie implantátov šitých na mieru a vyrobených aditívnymi technológiami 

  prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., Ústav elektroniky a fotoniky, STU Bratislava 
  Za celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania v oblasti fotoniky a vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska 


  Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov 
  Ing. Miroslav Záhradník, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky 
  Za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc

  Ing. Zdeno Biel, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica 
  Za prínos vo výskume a uplatňovaní originálnych riadiacich algoritmov statických výkonových meničov a elektrických pohonov 

  RNDr. Martin Urík, PhD., Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
  Za prínos vo výskume environmentálno – geochemických aspektov interakcie mikroorganizmov, organických látok a toxických prvkov a možnosti ich využitia v remediačných technológiách 


  Popularizátor vedy 
  PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., Gymnázium V. Paulínyho-Tótha, Martin 
  Za založenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine a dlhoročnú popularizačnú činnosť v oblasti prírodných vied medzi mládežou 

   doc. Ing, Štefan Šteller, CSc., VÚPC, a. s. Bratislava 
  Za dlhoročnú úspešnú redakčnú činnosť a vydávanie drevárskeho karentovaného vedeckého časopisu WoodResearch s celosvetovou pôsobnosťou 

   doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 
  Za dlhoročnú úspešnú popularizáciu fyziky medzi žiakmi základných a stredných škôl a širokou verejnosťou a za starostlivosť o talentovanú mládež 


  Vedecko-technický tím roka 
  Multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD, MPH 
   Za vyvinutie novej metódy intraoperačnej identifikácie drobných mozgových ciev pomocou navigovanej 3D-sonografie zvyšujúcej bezpečnosť odstraňovania hlboko uložených nádorov mozgu 

  Vedecko-technický tím VUJE, a.s. Trnava pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD
  Za prínos v oblasti medzinárodného výskumu a vývoja prototypu reaktora ALLEGRO, rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie 

  Tím Lactovir z UVLF Košice pod vedením prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc.
  Za významný prínos pri štúdiu vírusových agensov a vývoj laktobacilových prípravkov na ochranu zdravia zvierat a produkciu kvalitných a bezpečných potravín živočíšneho pôvodu 
 

Súvisiace články

30.11.2017 17:30

VLÁDA: Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prechádza personálnou obmenou

BRATISLAVA - Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prechádza personálnou obmenou. Keďže doterajším 11 členom vypršalo štvorročné funkčné obdobie, ministerka školstva Martina Lubyová predložila na vládu návrh na me...
15.02.2018 18:32

Vyše 80 percent maturantov si vybralo anglický jazyk

Externá maturita čaká v tomto školskom roku spolu 43 605 stredoškolákov. Z nich až 83,4 % si ako jeden z maturitných predmetov vybralo anglický jazyk. Vyplýva to z údajov nahlásených Národnému ústavu certifikovaných meraní vzd...
27.12.2017 10:40

TIP NA VÝLET - Hrad Modrý Kameň

Modrý Kameň, toto donedávna najmenšie mesto na Slovensku (cca 1500 obyvateľov), má za sebou bohatú históriu, kedysi ovplyvnenú šľachtou sídliacou na hrade, neskôr ako okresné mesto novovzniknutého Československa. Dodnes dýcha t...