Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
30.04.2018 10:00

Slovensko a Indonézia majú záujem rozvíjať spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová prijala včera veľvyslankyňu Indonézie J. E. Adiyatwidi Adiwoso.

Veľvyslankyňa informovala o prioritách v oblasti vzdelávania, výskumu a športu. Obe strany potvrdili možnosti rozšírenia spolupráce medzi Slovenskou republikou a Indonézskou republikou.

J. E.  Adiyatwidi Adiwoso informovala štátnu tajomníčku o svojich návštevách na pôde Poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ako aj Technickej univerzite vo Zvolene.

Oľga Nachtmannová poukázala na možnosti Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Zdôraznila tiež skutočnosť, že Poľnohospodárska univerzita v Nitre vždy vnášala najnovšie poznatky do oblasti pôdohospodárstva pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti.

Štátna tajomníčka súčasne zdôraznila záujem o nadviazanie úzkej spolupráce oboch krajín aj prostredníctvom Slovenskej rektorskej konferencie. Zároveň indonézskej strane ponúkla nenaplnené kapacity štipendií v rámci Národného štipendijného programu pre uchádzačov z Indonézie o štúdium na Slovensku. Vítaná by bola výmena vysokoškolských pedagógov na oboch stranách.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

21.02.2018 13:13

Nariadenie vlády o Akreditačnej komisii sa doplní o formulár pre profesijne orientované bakalárske programy

Nariadenie vlády o Akreditačnej komisii sa doplní o formulár na podávanie žiadostí o akreditáciu profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov, navrhla to ministerstvu školstva Akreditačná komisia
13.09.2017 08:59

Jubilejný Festival vedy a techniky AMAVET

Festival vedy a techniky AMAVET 2017, ktorý sa uskutoční v priestoroch INCHEBY od 9. do 11. novembra 2017, ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, má už 20 rokov. To je aj maximálny vek súťažiacich, ...
20.12.2017 08:30

ŽIJEM VEDU NAŽIVO

Chceli by sme vás informovať o predvianočnom stretnutí slovenských vedcov – tých, ktorí sú doma, ale aj tých, ktorí robia vedu v zahraničí. Organizátorom je Slovenská akadémia vied v spolupráci s platformou zijemvedu.sk. Na str...