Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
29.03.2018 18:33

Slovensko je už 25 rokov riadnym členom Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa zúčastnila v pondelok 26. marca 2018 v ruskej Dubne medzinárodnej konferencie Spojeného ústavu jadrových výskumov (SÚJV) - JINR: 25 years of a new era, v rámci 25. výročia riadneho členstva Slovenskej republiky v SÚJV.

Po prehliadke laboratórií konferenciu otvoril slávnostným príhovorom riaditeľ Spojeného ústavu jadrových výskumov V. A. Matvejev. SÚJV disponuje radom svetovo-uznávaných odborníkov, predovšetkým v oblasti objavovania superťažkých prvkov Mendelejevovej periodickej tabuľky prvkov.

Pozornosť sa venuje aj oblasti výskumov kondenzovaných látok a biologických materiálov pomocou neutrónových zväzkov, celej škále neutrínovej fyziky a výskumov jadrovej hmoty v extrémnych podmienkach v zrážkach ťažkých iónov v budovanom projekte NICA a celej škále teoretických výskumov.

Štátna tajomníčka vo svojom prejave zdôraznila, že je dôležité, aby Slovenská republika ostala riadnym členom medzinárodnej a medzivládnej organizácie SÚJV aj v ďalších rokoch. V rámci medzinárodných mobilít majú slovenskí experti možnosť udržať krok s najnovšími výdobytkami vedy vo svete a svojím pôsobením na univerzitách a výskumných ústavoch v Slovenskej republike odovzdávať skúsenosti vo vedeckých výskumoch novým generáciám.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

22.09.2017 09:28

Prvý seminár z cyklu Osobnosti slovenskej politiky je odkazom aj pre ďalšie generácie

Prvý seminár pre slovenských učiteľov z cyklu Osobnosti slovenskej politiky, ktorý sa konal dnes v Bratislave je podľa riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka odkazom nielen pre súčasnú, ale aj ďalšie generácie.
12.07.2019 09:51

Čistejšie životné prostredie a zdravá zver

„Čistá príroda = čistý revír“, tak znela výzva pre užívateľov poľovných revírov, do ktorej sa v období od 26. apríla do 10. mája 2019 zapojilo 39 poľovníckych zdužení a spoločností.
17.05.2018 08:05

Poslanci sa zaoberali počtom žiakov osemročných gymnázií

Počty tried a žiakov osemročných gymnázií by sa mali určovať v rámci celej republiky, nie po jednotlivých krajoch. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), o ktorom rokovali poslanci v závere pi...