Späť na zoznam
Z domova
Autor: ucn
03.04.2019 07:56

ŠPÚ a Francúzsky inštitút na Slovensku rozšíria spoluprácu v oblasti vzdelávania

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku Thibaut Triqueneaux sa dohodli na rozšírení spolupráce medzi ŠPÚ a Francúzskym inštitútom na Slovensku.

K spoločnému projektu inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzštiny „Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka v základných a stredných školách", ktoré už druhý rok úspešne pokračuje, pribudnú napríklad aktivity zamerané na spresnenie štatistiky o vyučovaní francúzštiny ako prvého a druhého cudzieho jazyka v základných školách na Slovensku.

Francúzsky inštitút na Slovensku bude jedným z partnerov medzinárodnej konferencie, ktorú organizuje ŠPÚ v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, s podporou Spolkového ministerstva zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko. Hlavnou témou konferencie Viacjazyčnosť na Slovensku – Výzvy a perspektívy je podpora plurilingvizmu na Slovensku a výučby druhého cudzieho jazyka v základných školách. Preto súčasťou konferencie bude okrúhly stôl k problematike využitia cudzích jazykov v politickej, hospodárskej či komerčnej sfére.

„Francúzština bola a je jazykom diplomacie, kultúry aj umenia. A aj keď v súčasnosti prvým cudzím  jazykom na svete je angličtina, francúzsky jazyk naďalej zostáva oficiálnym jazykom mnohých medzinárodných inštitúcií od OSN cez EÚ či NATO až po olympijský výbor, ba dokonca je pracovným jazykom na Súdnom dvore Európskej únie. Preto je v našom spoločnom záujme, aby sme francúzskemu jazyku vrátili v našom školstve miesto, aké mu náležite patrí," povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Štátny pedagogický ústav tiež poskytne v rámci spolupráce s Francúzskym inštitútom lektorov a vlastné priestory na vzdelávacie aktivity. Atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku Thibaut Triqueneaux prisľúbil pomoc pri zabezpečovaní učebníc francúzskeho jazyka s odporúčacou doložkou pre rôzne stupne vzdelávania.

„Potrebujeme učebnice s odporúčacou doložkou vo francúzskom jazyku pre všetky stupne vzdelávania, aby výber cudzieho jazyka nebolo diskriminovaný len preto, že školy nemajú akreditované učebnice a preto francúzštinu neponúkajú. Ak rátame s tým, že výber prvého cudzieho jazyka bude možný už od septembra tohto roka, potrebujeme aspoň jednu učebnicu s odporúčacou doložkou pre nižší stupeň primárneho vzdelávania, teda pre prvý stupeň základných škôl. Jednou z možností je motivovať frankofónne vydavateľstvá učebníc francúzskeho jazyka pre cudzincov, aby dali akreditovať svoje učebnice na Slovensku," uzavrel riaditeľ ŠPÚ.

Otvorenie spoločného projektu inovačného kontinuálneho vzdelávacieho programu pre učiteľov francúzskeho jazyka „Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka na základných a stredných školách" v roku 2017, ktoré už druhý rok úspešne pokračuje, prispelo k rozšíreniu záujmu o tento cudzí jazyk v základných a stredných školách i o jeho štúdium na vysokých školách na Slovensku. Program vzdelávania je akreditovaný do konca roku 2022, čo umožňuje jeho periodické opakovanie. Štúdium inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzskeho jazyka všetkých typov a stupňov škôl je realizované kombinovanou formou dištančného a prezenčného štúdia. Veľmi silným motívom sú kredity, ktoré učitelia získajú po absolvovaní vzdelávania. Po úspešnom ukončení štúdia je absolventom priznaných 25 kreditov.


ŠPÚ

Súvisiace články

23.10.2017 15:45

Gamifikácia je krehký, ale mimoriadne efektívny vzdelávací mechanizmus

Podľa oxfordského slovníka znamená termín gamifikácia „zavádzanie herných princípov ako bodovanie, súťaživosť, pravidlá hry do rôznych oblastí.“
14.02.2019 08:43

Interný audit na sekcii vedy a techniky

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. iniciovala interný audit na sekcii vedy a techniky MŠVVaŠ SR, ktorého výsledkom bude overenie a vyhodnotenie postupov pri procese prípravy a hodno...
13.10.2017 06:05

Vezmite si príklad od svojho psa

Autor novej knihy Môj pes, môj guru je úspešný marketingový manažér. Nikdy neobľuboval psov, a keď sa jeho manželka rozhodla jedného zadovážiť ich dvom dcéram, bol proti. Ani vo sne mu vtedy nenapadlo, že o šesť rokov neskôr na...