Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
03.10.2017 10:46

ŠPÚ podporuje výučbu druhého cudzieho jazyka

Štátny pedagogický ústav realizuje aktivity , ktoré sú zamerané na podporu vyučovania druhého cudzieho jazyka na Slovensku.

 „V októbri 2017 pripravujeme spoločné pracovné rokovanie zástupcov zahraničných kultúrnych inštitúcií na Slovensku k problematike vyučovania druhého cudzieho jazyka a rámcového učebného plánu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským. Tento návrh bol spracovaný v novembri 2016, ale zatiaľ nebol schválený," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

ŠPÚ tiež pripravuje otvorenie programu kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzskeho jazyka na Slovensku. Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a kultúrny radca francúzskeho veľvyslanectva Jean-Pierre Jarjanette, ktorý je zároveň riaditeľom Francúzskeho inštitútu na Slovensku, otvoria v ŠPÚ nový program vzdelávania pre učiteľov 20.októbra tohto roka.

„Projekt Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka základných a stredných škôl je kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov francúzskeho jazyka všetkých typov a stupňov škôl, ktoré bude realizované kombinovanou formou dištančného a prezenčného štúdia a po úspešnom ukončení štúdia v júni budúceho roka bude absolventom priznaných 25 kreditov," potvrdil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Ľ. Hajduk, zdroj: TASR

Program inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzskeho jazyka na Slovensku s názvom Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka na základných a stredných škôl bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 26. júna 2017. Vzdelávanie technicky, organizačne a obsahovo zabezpečí Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku.

Prvé stretnutie sa bude konať dňa 20. októbra 2017 v Štátnom pedagogickom ústave na Pluhovej ulici č.8 v Bratislave.

Zdroj: Minedu

Súvisiace články

18.03.2018 14:07

Hvezdáreň v Sobotišti ožila, prednášala aj medailistka zo svetovej olympiády

V obci Sobotište v okrese Senica sa uskutočnil už 24. ročník Dňa astronómie. V posledných štyroch ročníkoch sa stalo samozrejmosťou, že prednášky svojim rovesníkom prednášajú študenti.
11.09.2017 09:32

Deti budú v rámci medzinárodnej súťaže FLL riešiť aj problémy s dostatkom pitnej vody

Pitná voda – artikel, ktorého nedostatok spôsobuje nielen chudobu, ale zapríčiňuje aj množstvo chorôb. Celosvetový problém s vodou sa premietol do hlavnej myšlienky tohtoročnej súťaže FIRST LEGO League (FLL). Jej témou je Hydro...
16.10.2017 17:45

Otakar goes to... Tomáš Brngál

Pamätám si ho ešte z gymnázia. Bol to ten typ chlapca, ktorého poznali všetci, žiaci i učitelia, mladší i starší. S každým sa zdravil, s každým sa rozprával. Každý vedel, kto je Brngi, a každý ho mal rád. Dnes je absolventom me...