Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
03.10.2017 10:46

ŠPÚ podporuje výučbu druhého cudzieho jazyka

Štátny pedagogický ústav realizuje aktivity , ktoré sú zamerané na podporu vyučovania druhého cudzieho jazyka na Slovensku.

 „V októbri 2017 pripravujeme spoločné pracovné rokovanie zástupcov zahraničných kultúrnych inštitúcií na Slovensku k problematike vyučovania druhého cudzieho jazyka a rámcového učebného plánu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským. Tento návrh bol spracovaný v novembri 2016, ale zatiaľ nebol schválený," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

ŠPÚ tiež pripravuje otvorenie programu kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzskeho jazyka na Slovensku. Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a kultúrny radca francúzskeho veľvyslanectva Jean-Pierre Jarjanette, ktorý je zároveň riaditeľom Francúzskeho inštitútu na Slovensku, otvoria v ŠPÚ nový program vzdelávania pre učiteľov 20.októbra tohto roka.

„Projekt Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka základných a stredných škôl je kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov francúzskeho jazyka všetkých typov a stupňov škôl, ktoré bude realizované kombinovanou formou dištančného a prezenčného štúdia a po úspešnom ukončení štúdia v júni budúceho roka bude absolventom priznaných 25 kreditov," potvrdil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Ľ. Hajduk, zdroj: TASR

Program inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzskeho jazyka na Slovensku s názvom Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka na základných a stredných škôl bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 26. júna 2017. Vzdelávanie technicky, organizačne a obsahovo zabezpečí Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku.

Prvé stretnutie sa bude konať dňa 20. októbra 2017 v Štátnom pedagogickom ústave na Pluhovej ulici č.8 v Bratislave.

Zdroj: Minedu

Súvisiace články

27.10.2017 17:30

V ŠPÚ sa stretli projektoví partneri a regionálni koordinátori k cezhraničnému projektu CODES

Na pracovnom rokovaní v Štátnom pedagogickom ústave sa zišli projektoví partneri a regionálni koordinátori k projektu CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling in the cross-border Region SK-AT) v rámci výzvy...
05.03.2018 18:57

ŠPÚ a Slovenská rada rodičovských združení uzatvorili memorandum o spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk a predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) Júlia Lindtnerová podpísali Memorandum o spolupráci. Cieľom užšej spolupráce obidvoch organizácií je zakt...
14.10.2017 17:19

ŠPÚ pripravuje medzinárodnú konferenciu Vzdelávanie k európskemu občianstvu

Bratislava - Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a zástupcovia rezortu zahraničných vecí a OZ Edukácia&Internet sa dohodli na rámcovom programe konferencie Vzdelávanie k európskemu občianstvu, ktorá by mala vý...