Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
14.10.2017 17:19

ŠPÚ pripravuje medzinárodnú konferenciu Vzdelávanie k európskemu občianstvu

Bratislava - Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a zástupcovia rezortu zahraničných vecí a OZ Edukácia&Internet sa dohodli na rámcovom programe konferencie Vzdelávanie k európskemu občianstvu, ktorá by mala významne prispieť k rozvoju spolupráce krajín EÚ v oblasti vzdelávania.

ŠPÚ ako hlavný organizátor konferencie požiada o záštitu nad týmto podujatím ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinu Lubyovú. Zároveň osloví ďalšie priamo riadené organizácie rezortu školstva, relevantné inštitúcie, organizácie, zástupcov Výboru NR SR pre európske záležitosti ako aj autority zo zahraničia, predovšetkým V4, aby sa na realizácii konferencie a následného šírenia myšlienky európskej spolupatričnosti ujali vo svojich krajinách.
     

"Našou snahou je, aby sa výsledky tejto konferencie, ktorá má dostať túto tému prostredníctvom škôl do povedomia mladej generácie, stali vzorom a motivovali ostatné krajiny Európskej únie k podobným aktivitám, zameraným na spoluprácu a zjednocovanie obyvateľov európskych štátov EÚ," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. 
      

Ambíciou organizátorov konferencie je iniciovať v Rade EÚ diskusiu o vzdelávaní a získať tak podporu všetkých národných rezortov školstva na prijatie spoločného vzdelávacieho predmetu, ktorý by mohol byť zavedený do učebných osnov škôl v krajinách EÚ. Vzdelávanie mladých občanov členských štátov EÚ k európskemu občianstvu, identite a pocitu spolupatričnosti k európskemu domu, podobné národnému vzdelávaniu, by malo obsahovať vyučovanie histórie EÚ, vzdelávanie o európskych hodnotách, o európskej kultúre, o hlavných európskych náboženstvách a symboloch, ako je hymna, vlajka, znak a jazyky.
      

Medzinárodná odborná konferencia Vzdelávanie K európskemu občianstvu by sa mala konať budúci rok v Deň európskych jazykov 26.septembra 2017.  TASR informovala Dagmar Vanečková z ŠPÚ.
 

Súvisiace články

27.10.2017 11:31

Aj Sajfa a Ján Cifra prilákali študentov do školy... o polnoci

Bratislava - Jeden z najznámejších slovenských moderátorov si dnes v noci vyskúšal, aké je to byť na druhej strane – mimo moderátorksého kresla. Otázky mu totiž kládol v spoločnej diskusii jeho brat Ján Cifra. Obaja boli čerešn...
30.11.2017 17:30

VLÁDA: Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prechádza personálnou obmenou

BRATISLAVA - Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prechádza personálnou obmenou. Keďže doterajším 11 členom vypršalo štvorročné funkčné obdobie, ministerka školstva Martina Lubyová predložila na vládu návrh na me...
20.02.2018 10:52

Mníchovská dohoda, Pittsburská dohoda a ďalšie unikáty na Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave

Prvýkrát v histórii bude v Českej a Slovenskej republike možnosť vidieť súbor originálnych dokumentov, ktoré zohrali zásadnú rolu v dejinách Československa a osudoch jeho obyvateľov.