Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
16.12.2017 09:00

ŠPÚ sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info a podporí aj Lingva fest 2018

Štátny pedagogický ústav sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info, ktorého cieľom je didaktizovať materiály pre výučbu žiakov základných a stredných škôl. Projekt nadväzuje na internetový portál deutsch.info, ktorý iniciovalo a koordinovalo OZ Edukácia@Internet. Pre zaregistrovaných používateľov tu sú kurzy úrovní nemeckého jazyka od A1 po B2.

Mnohojazyčná bezplatná webová stránka, ktorú využívajú tak začiatočníci ako aj profesionálni učitelia, bola podnetom pre prípravu učebných materiálov pre učiteľov práve v rámci projektu deutsch info. Na projekte, ktorý koordinuje Rakúsky inštitút vo Viedni, spolupracuje viacero európskych krajín vrátane Poľska, Maďarska a Litvy

„Realizátori projektu na Slovensku budú v najbližších mesiacoch pracovať na učebných materiáloch pre žiakov, ktoré spolu s už vypracovanými materiálmi pre učiteľov prispejú k zmodernizovaniu a skvalitniu výučby nemeckého jazyka v základných a stredných školách," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po rokovaní s koordinátorom OZ Edukácia@Internet Petrom Balážom.

„Za ŠPÚ som prisľúbil aj spoluprácu na príprave a realizácii medzinárodného jazykového festivalu Lingva Fest 2018, ktorý sa bude konať v septembri Bratislave, pretože  ovládanie svetových jazykov v tejto dobe je nevyhnutná podmienka úspešného uplatnenia sa v praxi a som presvedčený, že je povinnosťou našej inštitúcie takéto aktivity podporovať, " doplnil riaditeľ ŠPÚ.

 

D.Vanečková

 

Súvisiace články

16.10.2017 13:30

Podpredseda Európskej komisie vystúpi na pôde PEVŠ

Na pôde Paneurópskej vysokej školy dňa 17. októbra vystúpi významný slovenský diplomat a politik Maroš Šefčovič. Prednáška podpredsedu Európskej komisie s názvom „Budúcnosť Európy“ sa začne o 10:20 v Aule Maxima na Tomášikovej ...
24.05.2019 09:02

Koalícia i opozícia sa zhodli na zvyšovaní platov začínajúcim učiteľom

Povinnosť detí absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie a zvýšenie platov začínajúcim pedagógom je o krok bližšie k realite.
15.03.2019 08:13

MATURITA 2019

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou pre externú časť (riadny termín maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019).