Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
16.12.2017 09:00

ŠPÚ sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info a podporí aj Lingva fest 2018

Štátny pedagogický ústav sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info, ktorého cieľom je didaktizovať materiály pre výučbu žiakov základných a stredných škôl. Projekt nadväzuje na internetový portál deutsch.info, ktorý iniciovalo a koordinovalo OZ Edukácia@Internet. Pre zaregistrovaných používateľov tu sú kurzy úrovní nemeckého jazyka od A1 po B2.

Mnohojazyčná bezplatná webová stránka, ktorú využívajú tak začiatočníci ako aj profesionálni učitelia, bola podnetom pre prípravu učebných materiálov pre učiteľov práve v rámci projektu deutsch info. Na projekte, ktorý koordinuje Rakúsky inštitút vo Viedni, spolupracuje viacero európskych krajín vrátane Poľska, Maďarska a Litvy

„Realizátori projektu na Slovensku budú v najbližších mesiacoch pracovať na učebných materiáloch pre žiakov, ktoré spolu s už vypracovanými materiálmi pre učiteľov prispejú k zmodernizovaniu a skvalitniu výučby nemeckého jazyka v základných a stredných školách," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po rokovaní s koordinátorom OZ Edukácia@Internet Petrom Balážom.

„Za ŠPÚ som prisľúbil aj spoluprácu na príprave a realizácii medzinárodného jazykového festivalu Lingva Fest 2018, ktorý sa bude konať v septembri Bratislave, pretože  ovládanie svetových jazykov v tejto dobe je nevyhnutná podmienka úspešného uplatnenia sa v praxi a som presvedčený, že je povinnosťou našej inštitúcie takéto aktivity podporovať, " doplnil riaditeľ ŠPÚ.

 

D.Vanečková

 

Súvisiace články

11.12.2017 08:30

ŠKODA pomáha Teach for Slovakia: Vyše 170 000 kilometrov pre lepšie vzdelanie

Prestížny program Teach for Slovakia, ktorého cieľom je zlepšiť systém vzdelávania na Slovensku, vstúpil do štvrtého roku svojho pôsobenia. Poslanie projektu napĺňa už 50 budúcich lídrov. Projekt od roku 2015 podporuje aj spolo...
26.06.2019 12:32

Mládež bola témou svetovej konferencie v Lisabone

Po dlhých 21 rokoch sa konala Svetová konferencia ministrov zodpovedných za mládež. Významné podujatie sa uskutočnilo v dňoch 21. až 23. júna 2019 v portugalskom Lisabone súčasne aj s Mládežnícky fórom. Na konferencii sa zúčast...
22.12.2017 14:00

LEKTORKY PROJEKTU IKATIKA: DIGITÁLNA EDUKÁCIA V ŠTÁTNOM AJ MATERINSKOM JAZYKU JE VÝRAZNÝ POSUN VPRED

V období od októbra do decembra 2017 realizovalo ministerstvo školstva pilotný projekt inovatívneho menšinového vzdelávania detí a žiakov z 30 vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom ru...