Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
22.12.2018 18:36

ŠPÚ ukončil cyklus seminárov pre učiteľov o tvorbe a metodickom hodnotení učebníc

Požiadavky na tvorbu učebnice, práca s učebnicou a kritériá na hodnotenie kvality učebníc boli hlavnými témami seminárov pre učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl, ktoré v tomto roku zrealizoval Štátny pedagogický ústav pre všetky samosprávne kraje Slovenska.

Ich cieľom bola snaha mobilizovať pedagógov v oblasti tvorby a recenzovania učebníc. Okrem podrobných informácií o tvorbe, funkcii a práci s učebnicami si učitelia, rozdelení do pracovných skupín, analyzovali a pripomienkovali kritériá hodnotenia didaktických prostriedkov pre všeobecno-vzdelávacie predmety. 

Tak ako seminár v Bratislave pre učiteľov zo západného Slovenska, aj seminár v priestoroch Odboru školstva Okresného úradu v Žiline a Okresného úradu v Prešove boli zamerané na učiteľov predmetov zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť. 
„ŠPÚ zrealizoval semináre pre učiteľov z celého Slovenska v snahe otvoriť diskusiu o kritériách hodnotenia kvality učebníc a ich využívania vo výchovno-vzdelávacom procese zdola, teda priamo z terénu, pre ktorý sú určené. Naším cieľom je tiež podnietiť záujem učiteľov a riaditeľov rôznych stupňov škôl o recenzovanie a tvorbu učebníc, pretože autorov a recenzentov učebníc je dlhodobo málo," podčiarkol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Semináre boli spojené s praktickými ukážkami hodnotenia kvality učebníc učebníc pre predmet dejepis, občiansku náuku a geografiu, keďže v občianskej náuke, geografii a dejepise sú vypracované nové návrhy kritérií pre recenzentov. Tie boli otvorené pre učiteľov, ktorí diskutovali o tom, čo by bolo dobré doplniť, alebo zmeniť v kritériách pre hodnotenie učebníc. Prítomní učitelia hodnotili podľa týchto nových kritérií učebnice prírodovedy pre 1.stupeň a pre ročníky 5 až 9 analyzovali tému ľudské práva v predmete dejepis, občianska náuka a geografia. Ich pripomienky, podobne ako pripomienky učiteľov z ďalších krajov Slovenskej republiky, budú zapracované do konečnej podoby kritérií pre recenzentov na hodnotenie učebníc. Po ich zapracovaní budú nové kritériá pre recenzentov zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.

Podľa riaditeľa ŠPÚ je nevyhnutné, aby školy mali k dispozícii viacero druhov učebníc. 


„Je to prínos pre učiteľov, pretože každý má svoj štýl práce, a takisto je to užitočné aj preto, že v každej triede je iná vzorka žiakov. V každom prípade je však potrebné, aby učebnice odrážali realitu, ktorá deti v súčasnosti obklopuje. Iba tak ich zaujmeme a v konečnom dôsledku naučíme to, čo by mali vedieť na zvýšenie čitateľskej, prírodovednej, finančnej a mediálnej gramotnosti," doplnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Súvisiace články

08.05.2018 20:23

U.S. Steel pokračuje v prijímaní absolventov

Dvadsať vybraných študentov Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) v pondelok podpísalo zmluvy o budúcej pracovnej zmluve so zástupcami vedenia spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK), jednej z najväčších hutníckych firiem v st...
22.02.2019 08:48

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal certifikáty absolventom pilotného projektu Komunikáciou k porozumeniu a úspechu

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal dnes 12 certifikátov riaditeľke a učiteľom Základnej školy Ružová dolina v Bratislave za účasť v pilotnom projekte „Komunikáciou k porozumeniu a úspechu“.
21.11.2017 18:00

BRATISLAVA: Mestský kontrolór overí, či zimný štadión potrebuje úpravy za päť miliónov eur

BRATISLAVA – Mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy Peter Šinály preverí, či Zimný štadión Ondreja Nepelu potrebuje úpravy za päť miliónov eur. V roku 2019 sa na tomto štadióne budú hrať zápasy Majstrovstiev sveta v ľa...