Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
20.09.2018 21:43

ŠPÚ získal ďalší grant z Rady Európy na projekt k výzve na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED

Projekt Štátneho pedagogického ústavu, ktorý získal grant z Rady Európy na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED, je zameraný na rozšírenie povedomia učiteľov základných a stredných škôl v oblasti problematiky korupcie a podvodov v školskom prostredí.

Obsah je zameraný na aktivity ŠPÚ, ktoré prepoja nazeranie na vytýčenú problematiku z pohľadu Rady Európy, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, jeho priamo riadenej organizácie ŠPÚ, akademického prostredia univerzít, mimovládneho sektora, učiteľov s praxou a školského manažmentu. 

Súčasťou projektu s názvom "Etický a občiansky rozmer korupcie a podvodného správania v školách" budú dva paralelné workshopy, prezentujúce príklady vyučovacích hodín s aktivitami, zameranými na dané problémy z pohľadu predmetov etická výchova a občianska náuka. 

„Problematika sa ukazuje byť veľmi dôležitou pre zdravý vývoj demokratickej spoločnosti, preto sa ŠPÚ rozhodol pozrieť na túto tému v širšom kontexte v rámci predmetov etická výchova a občianska náuka. A to aj z toho dôvodu, že ide o tému, ktorá doteraz nebola v nadväznosti na systém vzdelávania príliš dobre prezentovaná v praxi, i keď je zahrnutá vo všeobecne platných a záväzných štátnych vzdelávacích programoch. Učitelia si z workshopov odnesú nápady, ako pristúpiť k téme a zaujať i poučiť svojich žiakov, aby konali v súlade s princípmi morálky, elementárnej slušnosti a spravodlivosti, ako predpokladov udržania zdravého vývoja kolektívu i celkovo spoločnosti. Úlohou aktivít je rozšíriť pedagogické kompetencie a prehľad všetkých, ktorí sa budú podieľať na ich realizácii," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. 

V súlade s právnymi normami bude podujatie monitorované a jeho závery budú spísané v správe a uverejnené na internete, konkrétne na webovej stránke ŠPÚ. Po úspešnom priebehu podujatia a v nadväznosti na neho, plánuje ŠPÚ rozšíriť povedomie o problematike v rámci celého školského systému, a to hneď niekoľkými spôsobmi: cez aktualizovanie informácií na webovej stránke, ďalej formou uverejnenia metodických listov pre učiteľov na metodickom portáli ŠPÚ, otvorením diskusie v rámci predmetových komisií pre uvedené predmety, so zámerom posilniť praktickú výučbu o problémoch podvodov a korupcie v školách všetkých druhov. 

„Najdôležitejšie je, aby všetko úsilie smerovalo k žiakom ako tým, ktorí si vedomosti nielen osvoja, ale ich priamo využijú v občianskom živote, čím umožnia ďalší rozvoj demokratickej spoločnosti," uzavrel riaditeľ ŠPÚ.  

Súvisiace články

06.12.2017 18:15

ŠPÚ podporí projekt IPAO „Školy, ktoré menia svet“

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk a výkonná riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo (IPAO) Jana Feherpataky-Kuzmová sa dohodli na aktívnej spolupráci pri realizácii projektu Školy, ktoré menia sve...
28.11.2017 17:30

NRSR: OĽaNO chce zrušiť povinnosť vytlačiť elektronickú triednu knihu

Bratislava - Povinnosť škôl vytlačiť každoročne elektronickú triednu knihu do listinnej podoby by sa mala zrušiť. V novele školského zákona to navrhujú poslanci hnutia OĽaNO, podľa ktorých ide o zbytočnú byrokratickú záťaž. Ob...
26.07.2018 19:56

Krajský súd rozhodol v prípade nového poskytovateľa internetu v školách

Krajský súd v Bratislave rozhodoval o poskytovateľovi internetu v školách v prípade projektov Infovek 2 a Edunet_SK. Zamietol žalobu od Slovak Telekomu a za pravdu dal Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). TASR to potvrdil hovo...