Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
02.10.2017 10:42

Štartuje siedmy ročník kurzu o zdravom životnom štýle "HRAVO ŽI ZDRAVO"...

Ideme do toho opäť spolu s olympijským víťazom v chôdzi na 50 kilometrov v Rio de Janeiro Matejom Tóthom. Už siedmykrát budeme po celom Slovensku učiť deti zdravému životnému štýlu. Internetový kurz „Hravo ži zdravo“ začína už 2. októbra na základných školách.

Bratislava 2. októbra (TASR-OTS) - Do celoslovenského internetového kurzu „Hravo ži zdravo" sa môže zapojiť každý. Súťažne si v ňom môžu zmerať sily piataci základných škôl. Cieľom kurzu je naučiť deti, ako sa udržiavať v dobrej kondícii a ako byť zdravý. 

„Kurz doteraz absolvovalo viac ako 34 – tisíc detí, čo považujeme za veľký úspech. Účastníci kurzu sa zábavnou a nenásilnou formou dozvedia množstvo zaujímavých informácií, ktoré môžu uplatniť v reálnom živote. Zdravý životný štýl je dobrým predpokladom úspechu a Matej Tóth je toho veľmi dobrým príkladom. Sme veľmi radi, že podporuje náš projekt. Našim cieľom je, aby sa do súťaže zapájalo stále viac detí," povedal Daniel Poturnay prezident Potravinárskej komory Slovenska (PKS), ktorá kurz organizuje.

Internetový kurz je snahou PKS podporiť vzdelávanie a výchovu v oblasti stravovania. Záštitu nad projektom prevzal Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik SR.

„Vzdelávanie detí o tom, ako sa majú stravovať a ako majú aktívne využívať svoj voľný čas má veľký význam z hľadiska prevencie vzniku detskej obezity a s ňou spojených ochorení. Som presvedčený, že spoločne sa nám podarí dosiahnuť u detí zdravé stravovanie a záujem o pohybové aktivity s cieľom získať správne návyky pre zdravý životný štýl," hovorí hlavný hygienik SR.

Stravovanie je dôležitou súčasťou Matejovej tréningovej prípravy a napokon aj kľúčom k jeho úspechom. Za posledné dva roky si odniesol najcennejší kov z dvoch prestížnych športových podujatí: z Majstrovstiev sveta v Pekingu a tento rok z Olympijských hier v Rio de Janeiro.

„Stravovanie vrcholových športovcov a ľudí, ktorí sa športu aktívne nevenujú, je samozrejme rozdielne, no zohráva dôležitú úlohu pre všetky vekové kategórie. Som nielen športovcom, ale tiež otcom dvoch dcérok, ktoré milujem. Samozrejme, že si uvedomujem, že pohyb a strava sú veľmi dôležitým predpokladom zdravého vývinu všetkých detí. Bol by som veľmi rád, keby sa nám spoločnými silami podarilo, aby deti v sebe našli motiváciu a dbali o svoje zdravie," povedal Matej.

Podľa RNDr. Regecovej z Ústavu hygieny Lekárskej fakulty UK v Bratislave na Slovensku trpí obezitou vo veku 10 až 12 rokov 10,4 % chlapcov a 8,5 % dievčat. BMI, index telesnej hmotnosti, je viac ako 30. Počíta sa ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch. BMI 30 a viac predstavuje už pomerne vážne zdravotné riziko. Poväčšine ide o nesprávne stravovacie návyky, napríklad nadmerné konzumovanie večer a v noci, alebo nevyvážený podiel tukov a iných zložiek potravy a nedostatok pohybu.

MUDr. Minárik

      V prevencii detskej nadváhy a obezity má najdôležitejšiu úlohu kognitívna a behaviorálna terapia. Jej princíp spočíva v hravom, zábavnom, a teda motivujúcom odovzdávaní informácií o výžive a o ďalších oblastiach zdravého životného štýlu s použitím špecifických techník, ktoré umožňujú okamžitú aplikáciu informácií získaných v bežnom živote. Aj projekt Hravo ži zdravo je založený na uvedenej terapii a slúži nielen na podporu liečby, ale predovšetkým na prevenciu detskej obezity. Cieľom projektu je zapojenie, vzdelávanie a motivovanie všetkých detí bez ohľadu na to, či už majú alebo nemajú nejaké kilo naviac, pre prirodzené dodržiavanie zásad správnej výživy a zdravého životného štýlu do každodenného života. Ako ukázali predchádzajúce ročníky kurzu, deti si z domu prinášajú približne rovnaké návyky. Preto je veľmi dôležitý systematický prístup vedúci k tomu, aby sa kurzu zúčastňovali každým rokom noví piataci.

      Poturnay, prezident PKS

      V rámci kurzu sa deti vydajú na „cestu ku zdraviu" správnym stravovacím režimom, ktorého súčasťou je nielen ovocie a zelenina, ale učia sa maškrtiť zdravo. Naučia sa tiež správnej skladbe jedál na tanieri, ale tiež dodržiavať pitný režim a využívať svoj voľný čas na športovanie. Úlohy sú pre deti pripravené zábavnou formou, napríklad cez krížovky, ktoré lúšti každý z nás rád aj v dospelosti. Ak chceme dosiahnuť zmenu v trende vývoja zvyšovania nadváhy a obezity, naša pozornosť sa musí prioritne nasmerovať na vzdelávanie a nie na reštrikcie. Deti sú primárne lenivé, treba ich však učiť správnemu stravovaniu a k telesným aktivitám. Je zarážajúce, že Slovensko patrí k štátom Európskej únie s najmenším počtom hodín telesnej výchovy.

Matej Tóth, olympijský víťaz v chôdzi na 50 km v Rio de Janeiro

Olympijský víťaz Matej Tóth je otcom dvoch dcér. Podľa neho je vek piatakov najdôležitejším obdobím v ich vývoji. Na druhom stupni základných škôl sa stávajú viac samostatnými a veľa vecí si začínajú riešiť sami. To platí aj pre stravu. Začínajú sa ukazovať návyky a výsledky výchovy, ktorú deťom vštepovali rodičia. Preto by ma veľmi zaujímalo, ako deti kurz Hravo ži zdravo zvládajú. Zaujímalo by ma, či si uvedomujú, čo je zdravie, či uvažujú o svojom zdraví, alebo len automaticky jedia stravu, ktorú im dajú rodičia alebo to, čo jedia spolužiaci. Keďže Matejovi Tóthovi vývoj detí nie je ľahostajný, založil celoslovenský jedinečný projekt, ktorého cieľom je ponúknuť kvalitnú voľnočasovú aktivitu v podobe pravidelných športových krúžkov pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Chce, aby každé dieťa malo vytvorené podmienky pre rozvoj svojho talentu bez ohľadu na to, z akých rodinných pomerov pochádza.

Na záver praktické informácie a výhry

Komunikácia PKS so školami s výzvou o registráciu tried do súťaže začala 11. septembra. Oficiálne sa kurz začína 2. októbra, kedy sa do súťaže môžu začať registrovať žiaci. Súťažná časť kurzu končí 31. januára 2018. Následne do 15. februára 2018 bude súťaž vyhodnotená a víťazom budú odovzdané vecné ceny. Aj v tomto ročníku PKS pripravila pre žiakov v súťažiacich triedach a ich učiteľov zaujímavé ceny.

Tri najlepšie triedy, ktoré dosiahnu najvyšší bodový priemer na žiaka v rámci každej kategórie triedy bez ohľadu na kraj Slovenskej republiky získajú pre všetkých svojich žiakov a pre učiteľa oblečenie a potreby na šport a voľný čas od spoločností KUPS (Poľská asociácia výrobcov džúsov), Coca Cola Slovakia s.r.o. a Coca Cola HBC Slovenská republika s.r.o. a od Slovenského národného múzea voľný vstup do ich ľubovoľnej expozície na území Slovenska podľa vlastného výberu.

Traja najlepší žiaci kurzu, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov bez ohľadu na kraj Slovenskej republiky vyhrajú poukazy na nákup oblečenia a potrieb na šport a voľný čas od spoločností KUPS (Poľská asociácia výrobcov džúsov), Coca Cola Slovakia s.r.o. a Coca Cola HBC Slovenská republika s.r.o. v hodnote 80,- € na žiaka.

Najlepšie video triedy na tému „Naša trieda žije zdravo" v dĺžke najviac 60 sekúnd bude ocenené finančnou čiastkou 300,- €.

      Mimoriadna cena aj pre siedmy ročník! Dvanásť najlepších žiakov aj tento ročník získa príležitosť zúčastniť sa na mimoriadnom tréningu s Matejom Tóthom! Matej Tóth sa im bude venovať na mimoriadnom tréningu, na ktorom ich poučí, ako majú malí športovci aktívne tráviť voľný čas.

Zdroj: TASR, OTS
 

Súvisiace články

21.08.2017 16:16

Poľana (2016)

Dokumentárny film Poľana je výsledkom európskeho grantu medzinárodného projektušvajčiarsko-slovenskej spolupráce Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenskýchKarpatoch. Ide o skutočne reprezentatívny film Slovenska ma...
21.11.2017 12:30

ATLETIKA: Chystať šprintéra iba na dva štarty na halových MS je veľkýluxus, tvrdí trénerka Jána Volka

BRATISLAVA - Víťaz ankety Atlét roka 2017 šprintér Ján Volko by sa mal o medailové pozície v roku 2018 prvýkrát so súpermi pobiť na februárovom halovom šampionáte Slovenska v Bratislave. Súboj o slovenský titul v behu na 60 m b...
24.12.2017 08:30

Ako vyučovať matematiku inovatívne a efektívne? Objavte možnosti Vedomatu!

V záujme každého učiteľa je poskytnúť žiakom to najlepšie. Je však veľmi ťažké prispôsobovať sa rôznym typom žiakov s rozličnými vedomosťami a schopnosťami v dvadsaťčlennej triede. Individualizované učenie je tak skutočne nároč...