Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
05.10.2017 08:49

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová diskutovala o budúcnosti trhu práce

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová otvorila odborný seminár s názvom „Budúcnosť práce na Slovensku“.

Seminár sa venoval nesúladu kvalifikácie absolventov s požiadavkami trhu práce a bol určený predovšetkým pre odbornú verejnosť zo štátnej správy. Podujatie bolo súčasťou projektu spolupráce medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) s cieľom pomôcť rozvinúť postupy strategického riadenia v Slovenskej republike.

Oľga Nachtmannová vo svojom príhovore upozornila, že pre dnešnú dobu sú charakteristické neustále zmeny v spoločnosti, priemysle, na trhu práce a tým pádom aj vo vzdelávaní. Určitý krátkodobý nesúlad medzi nadobudnutými a trhom práce požadovanými zručnosťami na výstupe zo vzdelávacieho systému je preto samozrejmý. Slovensko si však, aj vzhľadom na svoju otvorenú ekonomiku, nemôže dovoliť, aby sa tento nesúlad stal pretrvávajúcim fenoménom, ktorý prerastá do dlhodobej nezamestnanosti.

Štátna tajomníčka taktiež citovala štúdiu OECD venujúcu sa práve predpovedaniu meniacich sa potrieb nadobudnutých zručností. Tá za jednu z najväčších výziev považuje nutnosť budovania celospoločenského konsenzu pri presadzovaní riešení. Oľga Nachtmannová preto vyzdvihla medzisektorovú účasť na seminári, ktorá je dôležitým predpokladom pre napĺňanie spoločného cieľa vo vyrovnávaní nesúladu medzi kvalifikáciami absolventov a požiadavkami trhu práce.


 

Súvisiace články

08.02.2018 20:01

Kontrolný deň na lyžiarskom výcviku v zimnom stredisku v Štiavnických vrchoch

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová sa dnes spolu s predsedom vlády SR Robertom Ficom zúčastnili na kontrolnom dni lyžiarskeho výcviku v zimnom stredisku pri Vyhniach. Lyžiarske zdatnosti si v týchto ...
06.12.2017 18:15

ŠPÚ podporí projekt IPAO „Školy, ktoré menia svet“

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk a výkonná riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo (IPAO) Jana Feherpataky-Kuzmová sa dohodli na aktívnej spolupráci pri realizácii projektu Školy, ktoré menia sve...
03.11.2017 18:00

Vedecká konferencia o sexualite

Téma večná od čias Adama a Evy a súčasne neustále živá v rôznych podobách aj súvislostiach. Ľudská sexualita. Ocitne sa v hlavnej úlohe aj na desiatom jubilejnom ročníku medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie 9....