Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
05.10.2017 08:49

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová diskutovala o budúcnosti trhu práce

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová otvorila odborný seminár s názvom „Budúcnosť práce na Slovensku“.

Seminár sa venoval nesúladu kvalifikácie absolventov s požiadavkami trhu práce a bol určený predovšetkým pre odbornú verejnosť zo štátnej správy. Podujatie bolo súčasťou projektu spolupráce medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) s cieľom pomôcť rozvinúť postupy strategického riadenia v Slovenskej republike.

Oľga Nachtmannová vo svojom príhovore upozornila, že pre dnešnú dobu sú charakteristické neustále zmeny v spoločnosti, priemysle, na trhu práce a tým pádom aj vo vzdelávaní. Určitý krátkodobý nesúlad medzi nadobudnutými a trhom práce požadovanými zručnosťami na výstupe zo vzdelávacieho systému je preto samozrejmý. Slovensko si však, aj vzhľadom na svoju otvorenú ekonomiku, nemôže dovoliť, aby sa tento nesúlad stal pretrvávajúcim fenoménom, ktorý prerastá do dlhodobej nezamestnanosti.

Štátna tajomníčka taktiež citovala štúdiu OECD venujúcu sa práve predpovedaniu meniacich sa potrieb nadobudnutých zručností. Tá za jednu z najväčších výziev považuje nutnosť budovania celospoločenského konsenzu pri presadzovaní riešení. Oľga Nachtmannová preto vyzdvihla medzisektorovú účasť na seminári, ktorá je dôležitým predpokladom pre napĺňanie spoločného cieľa vo vyrovnávaní nesúladu medzi kvalifikáciami absolventov a požiadavkami trhu práce.


 

Súvisiace články

08.04.2018 10:01

Jar v Tatrách bude patriť literatúre

Počas piatich dní sa vo Vysokých Tatrách uskutoční stretnutie spisovateľov a verejnosti Tatranská literárna jar. Na podujatí sa zúčastní 24 renomovaných spisovateľov zo štyroch krajín Európy.
03.01.2018 17:44

Podiel vysokoškolákov sa zvyšuje, podiel pracovných ponúk pre nich však paradoxne klesá

Slovensko prešlo od zlomového roku 1989 veľkými zmenami. Ukazuje sa, že novinky zasiahli aj vysoké školy. Kým rok po revolúcii prijali verejné univerzity na dennú formu štúdia podľa údajov Centra vedecko-technických informácií ...
08.07.2019 10:09

Sociálne štipendium pre vysokoškolákov bude vyššie

Maximálna suma sociálneho štipendia pre vysokoškolákov sa zvýšila na 295 eur. Táto úprava súvisí s nárastom životného minima od 1. júla 2019. V akademickom roku 2018/2019 mohli študenti poberať mesačne najviac 285 eur.