Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
28.01.2018 15:08

Štátny tajomník Peter Krajňák navštívil ROCEPO a Prešovskú univerzitu v Prešove

Na podnet štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa v piatok 19. januára 2018 konalo pracovné stretnutie členov ROCEPO – Rómskeho vzdelávacieho centra, ako integrálnej súčasti RP MPC Prešov, so zástupcami MŠVVaŠ SR.

Hlavnou témou stretnutia bolo prerokovanie postavenia  ROCEPO v štruktúre MPC a jeho úlohy, doterajšie výsledky práce ROCEPO, plnenie úloh vyplývajúce z priamej zákazky MŠVVŠ SR a Plánu hlavných úloh MPC, možnosti vzájomnej spolupráce ROCEPO a MŠVVaŠ SR v oblasti inkluzívneho vzdelávania a vzdelávania rómskej národnostnej menšiny.    

Stretnutia sa zúčastnili za MŠVVaŠ SR štátny tajomník Peter Krajňák, riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka Miroslav Osifčin a poradca štátneho tajomníka Ján Hero, za vedenie MPC RP Prešov zástupkyňa riaditeľa pre pedagogické činnosti Jarmila Verbovská a učitelia kontinuálneho vzdelávania  ROCEPO  -  E. Cinová, M. Kurty, J. Medvecová, E. Suchožová a V. Šándorová.

Následne sa štátny tajomník Peter Krajňák stretol s rektorom Prešovskej univerzity v Prešove prof. Petrom Kónyom. V rámci rokovania sa štátny tajomník zaujímal aj o činnosť Centra jazykov a kultúr národnostných menšín.

Počas stretnutia štátny tajomník venoval tiež pozornosť téme precizovania finančných potrieb pre zabezpečenie špecifických výdavkov univerzity. Táto téma bola aktuálna aj z dôvodu, že pracovníci Ústavu rómskych štúdií uvedeného centra v súčasnosti finalizujú prípravu projektu učiteľského študijného programu Rómsky jazyk a literatúra.

Rektor univerzity predstavil štátnemu tajomníkovi pripravený akreditačný spis nového študijného programu pre ďalšie konanie pre jeho schválenie v Akreditačnej komisii MŠVVŠ SR. Peter Krajňák deklaroval záujem ministerstva podporiť tento projekt v záujme dosiahnutia historického momentu začiatku pregraduálnej prípravy učiteľov rómskeho jazyka a literatúry na Slovensku.

Svoju prítomnosť v Prešove štátny tajomník využil aj na rokovanie s vedúcou odboru školstva Okresného úradu v Prešove k akútnym otázkam zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania v lokalitách Šarišské Michaľany, Ostrovany, Rokycany, Bajerov a Lomnička.

Na záver svojho programu v Prešove sa zúčastnil za MŠVVŠ SR pietneho aktu kladenia vencov, pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Prešova spod nadvlády fašizmu.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

16.12.2017 09:00

ŠPÚ sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info a podporí aj Lingva fest 2018

Štátny pedagogický ústav sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info, ktorého cieľom je didaktizovať materiály pre výučbu žiakov základných a stredných škôl. Projekt nadväzuje na internetový portál deutsch.info, ktorý ini...
30.09.2019 09:16

Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil na druhom Európskom samite o vzdelávaní v Bruseli

Celkovo 18 ministrov a štátnych tajomníkov členských štátov EÚ, 160 učiteľov i množstvo hostí z radov odbornej verejnosti sa včera zúčastnilo v Bruseli na druhom Európskom samite o vzdelávaní. Podujatie sa konalo z iniciatívy k...
30.01.2018 18:10

Študenti SOŠ ( Partizánske) vymysleli ekologický pohár so zabudovanými bylinkami

Rigáňová: "Tento projekt sa realizuje v rámci programu aplikovaná ekonómia, kde si študenti vytvárajú študentskú spoločnosť a simulujú podmienky akciovej spoločnosti. Medzinárodná organizácia im dodá akcie, ktoré predávajú, zís...