Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
28.01.2018 15:08

Štátny tajomník Peter Krajňák navštívil ROCEPO a Prešovskú univerzitu v Prešove

Na podnet štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa v piatok 19. januára 2018 konalo pracovné stretnutie členov ROCEPO – Rómskeho vzdelávacieho centra, ako integrálnej súčasti RP MPC Prešov, so zástupcami MŠVVaŠ SR.

Hlavnou témou stretnutia bolo prerokovanie postavenia  ROCEPO v štruktúre MPC a jeho úlohy, doterajšie výsledky práce ROCEPO, plnenie úloh vyplývajúce z priamej zákazky MŠVVŠ SR a Plánu hlavných úloh MPC, možnosti vzájomnej spolupráce ROCEPO a MŠVVaŠ SR v oblasti inkluzívneho vzdelávania a vzdelávania rómskej národnostnej menšiny.    

Stretnutia sa zúčastnili za MŠVVaŠ SR štátny tajomník Peter Krajňák, riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka Miroslav Osifčin a poradca štátneho tajomníka Ján Hero, za vedenie MPC RP Prešov zástupkyňa riaditeľa pre pedagogické činnosti Jarmila Verbovská a učitelia kontinuálneho vzdelávania  ROCEPO  -  E. Cinová, M. Kurty, J. Medvecová, E. Suchožová a V. Šándorová.

Následne sa štátny tajomník Peter Krajňák stretol s rektorom Prešovskej univerzity v Prešove prof. Petrom Kónyom. V rámci rokovania sa štátny tajomník zaujímal aj o činnosť Centra jazykov a kultúr národnostných menšín.

Počas stretnutia štátny tajomník venoval tiež pozornosť téme precizovania finančných potrieb pre zabezpečenie špecifických výdavkov univerzity. Táto téma bola aktuálna aj z dôvodu, že pracovníci Ústavu rómskych štúdií uvedeného centra v súčasnosti finalizujú prípravu projektu učiteľského študijného programu Rómsky jazyk a literatúra.

Rektor univerzity predstavil štátnemu tajomníkovi pripravený akreditačný spis nového študijného programu pre ďalšie konanie pre jeho schválenie v Akreditačnej komisii MŠVVŠ SR. Peter Krajňák deklaroval záujem ministerstva podporiť tento projekt v záujme dosiahnutia historického momentu začiatku pregraduálnej prípravy učiteľov rómskeho jazyka a literatúry na Slovensku.

Svoju prítomnosť v Prešove štátny tajomník využil aj na rokovanie s vedúcou odboru školstva Okresného úradu v Prešove k akútnym otázkam zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania v lokalitách Šarišské Michaľany, Ostrovany, Rokycany, Bajerov a Lomnička.

Na záver svojho programu v Prešove sa zúčastnil za MŠVVŠ SR pietneho aktu kladenia vencov, pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Prešova spod nadvlády fašizmu.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

07.10.2017 18:00

Najvyšší ústavní činitelia SR si uctili hrdinov padlých na Dukle

Prezident SR Andrej Kiska, predseda Národnej rady SR Andrej Danko a premiér SR Robert Fico si pri príležitosti 73. výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie pri pamätníku na Dukle uctili pamiatku padlých hrdinov jednej...
13.04.2018 19:09

V Senici sa konalo celoslovenské kolo súťaže ENERSOL SK

Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v Senici uskutočnilo slávnostné otvorenia 8. ročníka celoslovenskej súťaže ENERSOL SK.
13.10.2017 13:45

Študenti SOŠP v Ružomberku budú praxovať v celulózovo-papierenskom podniku

Ružomberok – Dovedna 29 tretiakov a štvrtákov z odborov mechanik elektrotechnik a mechanik strojov a zariadení zo Strednej odbornej školy polytechnickej (SOŠP) v Ružomberku si bude môcť zlepšovať svoje praktické zručnosti prax...