Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
04.02.2018 07:35

Štátny tajomník Peter Krajňák rozdával vysvedčenia

V Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Ružinove odovzdával polročné hodnotenia aj štátny tajomník Peter Krajňák.

Za účasti štátneho tajomníka MŠVVŠ SR Petra Krajňáka sa uskutočnilo odovzdávanie polročného hodnotenia žiakov v dvoch triedach základnej školy v rámci Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove.

Výpis klasifikácie prospechu a správania si z jeho rúk prevzalo približne 50 žiakov z tretieho a štvrtého ročníka. Školáci pozitívne prijali interaktívne spoločné posudzovanie výsledkov hodnotenia so zástupcom MŠVVŠ SR, pričom Peter Krajňák ich taktiež povzbudil do ďalšieho štúdia.

V rámci návštevy sa štátny tajomník stretol aj s vedením školy, s ktorým hovoril o viacerých aktuálnych témach v školstve aj z pohľadu perspektívy cirkevného školstva v SR.  Následne sa stretol s pedagogickými zamestnancami celej Spojenej školy, ktorým vyslovil poďakovanie za ich učiteľskú a formačnú prácu pri napĺňaní poslania školy.  

Na záver návštevy školy, na ktorej sa štátny tajomník zúčastnil spolu s riaditeľom svojej kancelárie Miroslavom Osifčinom a poradcom Jánom Herom sa zoznámil s takmer štvrťstoročnou históriou školy nahliadnutím do pestrej a bohatej školskej kroniky. Pri tom ocenil aj spôsob, akým je vedená.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

20.06.2019 17:09

Najnovšie zistenia o slovenských učiteľoch - Slovensko sa už po tretíkrát zapojilo do medzinárodného výskumu OECD TAL...

Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS (Teaching and Learning International Study) je najväčšou štúdiou, ktorá sa zameriava na učiteľov. Do štúdie OECD TALIS 2018 sa zapojilo celkovo 260 000 učiteľov z 31 krají...
01.10.2019 10:23

Kurilla: Zelený vzdelávací fond sa osvedčil. Envirorezort čoskoro ohlási tretí ročník

Podporovať kvalitné projekty občianskych združení, neziskových organizácií či nadácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. To je hlavným cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu, ktorý zriadilo Ministerstvo ž...
27.03.2018 09:33

Celoslovenské odborné semináre pre školské knižnice

Pri príležitosti marca ako mesiaca knihy zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica dva celoslovenské semináre pre školské knižnice, ktorých sa zúčastnilo 178 účastníkov.