Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
04.02.2018 07:35

Štátny tajomník Peter Krajňák rozdával vysvedčenia

V Spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Ružinove odovzdával polročné hodnotenia aj štátny tajomník Peter Krajňák.

Za účasti štátneho tajomníka MŠVVŠ SR Petra Krajňáka sa uskutočnilo odovzdávanie polročného hodnotenia žiakov v dvoch triedach základnej školy v rámci Spojenej školy sv. Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove.

Výpis klasifikácie prospechu a správania si z jeho rúk prevzalo približne 50 žiakov z tretieho a štvrtého ročníka. Školáci pozitívne prijali interaktívne spoločné posudzovanie výsledkov hodnotenia so zástupcom MŠVVŠ SR, pričom Peter Krajňák ich taktiež povzbudil do ďalšieho štúdia.

V rámci návštevy sa štátny tajomník stretol aj s vedením školy, s ktorým hovoril o viacerých aktuálnych témach v školstve aj z pohľadu perspektívy cirkevného školstva v SR.  Následne sa stretol s pedagogickými zamestnancami celej Spojenej školy, ktorým vyslovil poďakovanie za ich učiteľskú a formačnú prácu pri napĺňaní poslania školy.  

Na záver návštevy školy, na ktorej sa štátny tajomník zúčastnil spolu s riaditeľom svojej kancelárie Miroslavom Osifčinom a poradcom Jánom Herom sa zoznámil s takmer štvrťstoročnou históriou školy nahliadnutím do pestrej a bohatej školskej kroniky. Pri tom ocenil aj spôsob, akým je vedená.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

30.05.2017 09:10

Rezort chce zvyšovať platy učiteľov cez nariadenie vlády

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva požiadalo Úrad vlády SR, aby rezortu odporučil, ako postupovať pri zvýšení platov pedagogických a odborných zamestnancov v školách od tohto septembra. Minister školstva Peter Plavčan o tom dne...
16.02.2018 22:40

V dejinách slovenského jazyka zaujal Ľudovít Štúr nenahraditeľné miesto

Národný buditeľ, vodca národného a sociálneho pohybu v rokoch 1848-1849, zakladateľ a redaktor Slovenských národných novín a Orla tatranského, básnik, filozof, publicista, historik, pedagóg a politik Ľudovít Štúr bol vedúcou os...
31.10.2017 17:00

Testovanie 5 v zrkadle názorov učiteľov

Učitelia sú ľudia, ktorí napriek všetkému, čo ich v práci demotivuje, od postavenia slovenského učiteľa v spoločnosti až po mediálne znevažovanie práce učiteľov na základe výsledkov žiakov v testovaniach, majú na zreteli jediný...