Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
30.09.2019 09:16

Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil na druhom Európskom samite o vzdelávaní v Bruseli

Celkovo 18 ministrov a štátnych tajomníkov členských štátov EÚ, 160 učiteľov i množstvo hostí z radov odbornej verejnosti sa včera zúčastnilo v Bruseli na druhom Európskom samite o vzdelávaní. Podujatie sa konalo z iniciatívy komisára pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport Tibora Navracsicsa a delegáciu SR viedol štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák.

Prvý samit v januári 2018 bola reakciou na zaradenie vzdelávania na agendu lídrov a predstavenie vízie budovania Európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Ústrednou témou tohtoročného podujatia boli učitelia, ktorí sú faktorom zásadne ovplyvňujúcim poskytovanie kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy. Diskutovalo sa o výzvach, ktorým musia dnes učitelia čeliť v dôsledku technologických i spoločenských zmien, ako aj o tom aké úlohy a atribúty budú mať v budúcnosti.

Zásadnou témou bolo i spoločenské postavenie, uznanie o ocenenie učiteľov. V tejto súvislosti sa účastníci zaoberali nielen ich finančným ohodnotením, ale aj potrebou nastaviť kvalitné počiatočné vzdelávanie, adekvátne podporné mechanizmy a systém kontinuálneho profesionálneho rozvoja.

Diskutovanou bola i otázka nedostatku učiteľov v určitých oboroch, či regiónoch, a spôsoby ako do učiteľskej profesie prilákať vysokokvalifikovaných mladých ľudí. Z intervencií viacerých členských štátov bolo zjavné, že výzvy sú naprieč EÚ v zásade rovnaké. Viacerí rečníci poukázali na to, že odpovede na tieto otázky sú priamo v radoch učiteľov, a preto je nevyhnutné rozvíjať opatrenia za ich spoluúčasti - spôsobom zdola nahor. Podporovať by sa tiež mala autonómia učiteľov, znižovanie ich administratívneho zaťaženia a rozvíjanie inovatívnych učebných postupov. Zdôraznená bola kľúčová úloha učiteľov pri budovaní Európskeho vzdelávacieho priestoru.

Učiteľom bolo venované i tohtoročné vydanie Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy (ET Monitor 2019), ktorý komisár Tibor Navracsics predstavil počas samitu. ET Monitor 2019 demonštruje spoločné výzvy, ktorým čelia členské štáty EÚ, aby prilákali a udržali najlepších učiteľov.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

16.12.2017 09:00

ŠPÚ sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info a podporí aj Lingva fest 2018

Štátny pedagogický ústav sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info, ktorého cieľom je didaktizovať materiály pre výučbu žiakov základných a stredných škôl. Projekt nadväzuje na internetový portál deutsch.info, ktorý ini...
31.10.2017 11:48

Jesenné sviatky si nekonkurujú, prelínajú sa

Niektorí si kupujú strašidelné masky, iní sa zabávajú na plese prezlečení za svätcov.
19.09.2017 09:36

ORGANIZÁTOROV VEDECKÉHO VEĽTRHU TEŠÍ ZVYŠUJÚCI SA ZÁUJEM O VEDU

Bratislava – Dňa 14. septembra 2017, sa na námestí NC Eurovea v Bratislave konal 2. ročník Vedeckého veľtrhu. Organizátori a vystavovatelia sa tešili nielen z vysokej návštevnosti, ale aj záujmu ľudí o vedu, bez ohľadu na ich vek.