Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
30.09.2019 09:16

Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil na druhom Európskom samite o vzdelávaní v Bruseli

Celkovo 18 ministrov a štátnych tajomníkov členských štátov EÚ, 160 učiteľov i množstvo hostí z radov odbornej verejnosti sa včera zúčastnilo v Bruseli na druhom Európskom samite o vzdelávaní. Podujatie sa konalo z iniciatívy komisára pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport Tibora Navracsicsa a delegáciu SR viedol štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák.

Prvý samit v januári 2018 bola reakciou na zaradenie vzdelávania na agendu lídrov a predstavenie vízie budovania Európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Ústrednou témou tohtoročného podujatia boli učitelia, ktorí sú faktorom zásadne ovplyvňujúcim poskytovanie kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy. Diskutovalo sa o výzvach, ktorým musia dnes učitelia čeliť v dôsledku technologických i spoločenských zmien, ako aj o tom aké úlohy a atribúty budú mať v budúcnosti.

Zásadnou témou bolo i spoločenské postavenie, uznanie o ocenenie učiteľov. V tejto súvislosti sa účastníci zaoberali nielen ich finančným ohodnotením, ale aj potrebou nastaviť kvalitné počiatočné vzdelávanie, adekvátne podporné mechanizmy a systém kontinuálneho profesionálneho rozvoja.

Diskutovanou bola i otázka nedostatku učiteľov v určitých oboroch, či regiónoch, a spôsoby ako do učiteľskej profesie prilákať vysokokvalifikovaných mladých ľudí. Z intervencií viacerých členských štátov bolo zjavné, že výzvy sú naprieč EÚ v zásade rovnaké. Viacerí rečníci poukázali na to, že odpovede na tieto otázky sú priamo v radoch učiteľov, a preto je nevyhnutné rozvíjať opatrenia za ich spoluúčasti - spôsobom zdola nahor. Podporovať by sa tiež mala autonómia učiteľov, znižovanie ich administratívneho zaťaženia a rozvíjanie inovatívnych učebných postupov. Zdôraznená bola kľúčová úloha učiteľov pri budovaní Európskeho vzdelávacieho priestoru.

Učiteľom bolo venované i tohtoročné vydanie Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy (ET Monitor 2019), ktorý komisár Tibor Navracsics predstavil počas samitu. ET Monitor 2019 demonštruje spoločné výzvy, ktorým čelia členské štáty EÚ, aby prilákali a udržali najlepších učiteľov.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

07.10.2019 08:33

Africký mor ošípaných sa týka všetkých krajín EÚ!

Počas stretnutia ministrov poľnohospodárstva Vyšehradskej skupiny (Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska) a Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Fínska v Prahe, výrazne rezonovala téma Afrického moru ošípaných. Európska ú...
27.06.2019 13:23

Začínajúci učitelia budú mať od septembra vyššie platy

Historicky po prvýkrát sa pod vedením ministerky školstva Martiny Lubyovej podarilo na Slovensku dosiahnuť výrazné zvýšenie platov pedagógov na začiatku ich učiteľskej kariéry. Poslanci Národnej rady SR dnes schválili poslaneck...
24.06.2019 13:03

Škola bez nenávisti – vyhodnotenie pilotného ročníka

Spolu sedem škôl sa v školskom roku 2018/2019 zapojilo do pilotného ročníka programu pod názvom Škola bez nenávisti, ktorý realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, v...