Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
02.07.2019 09:04

Štátny tajomník ukončil školský rok 2018/2019 v najzápadnejšej obci na Slovensku

V piatok 28. júna 2019 štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák ukončil školský rok 2018/2019 v Základnej škole v obci Záhorská Ves (okr. Malacky).

Štátny tajomník Peter Krajňák odovzdal vysvedčenia žiakom 1. a 9. ročníka počas slávnostného zhromaždenia učiteľov, zamestnancov školy, žiakov a rodičov pri príležitosti ukončenia školského roka. V krátkom príhovore sa poďakoval pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy za ich prácu, deťom za všetko, čo urobili pre svoje vzdelanie, a na záver ocenil aj úspechy žiakov, ktorí reprezentovali svoju školu na rôznych podujatiach a dosiahli mimoriadne výsledky.

 

 

 

Základnú školu v Záhorskej Vsi okrem žiakov 1. až 9. ročníka navštevujú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Základná škola sa aktívne zapája do rôznych projektov, v ktorých v minulosti získala finančné i materiálne prostriedky na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Zdroj: minedu

Súvisiace články

30.01.2018 18:10

Študenti SOŠ ( Partizánske) vymysleli ekologický pohár so zabudovanými bylinkami

Rigáňová: "Tento projekt sa realizuje v rámci programu aplikovaná ekonómia, kde si študenti vytvárajú študentskú spoločnosť a simulujú podmienky akciovej spoločnosti. Medzinárodná organizácia im dodá akcie, ktoré predávajú, zís...
18.10.2017 14:30

BRATISLAVA: Súkromná stredná škola dizajnu oslávi 20-tku výstavou

BRATISLAVA - Dve dekády Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave, ktorá je najdlhšie pôsobiacou umeleckou súkromnou školou na Slovensku, predstaví od štvrtka 19. októbra galéria Slovenského centra dizajnu (SCD) S...
22.05.2018 13:18

Alarmujúca situácia v školských kluboch detí si vyžaduje zásadné zmeny, tvrdí Slovenská komora učiteľov

Komora dlhodobo žiada úpravu počtu hodín priamej výchovnej povinnosti pre vychovávateľov z 27 na 23 hodín týždenne