Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
02.07.2019 09:04

Štátny tajomník ukončil školský rok 2018/2019 v najzápadnejšej obci na Slovensku

V piatok 28. júna 2019 štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák ukončil školský rok 2018/2019 v Základnej škole v obci Záhorská Ves (okr. Malacky).

Štátny tajomník Peter Krajňák odovzdal vysvedčenia žiakom 1. a 9. ročníka počas slávnostného zhromaždenia učiteľov, zamestnancov školy, žiakov a rodičov pri príležitosti ukončenia školského roka. V krátkom príhovore sa poďakoval pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy za ich prácu, deťom za všetko, čo urobili pre svoje vzdelanie, a na záver ocenil aj úspechy žiakov, ktorí reprezentovali svoju školu na rôznych podujatiach a dosiahli mimoriadne výsledky.

 

 

 

Základnú školu v Záhorskej Vsi okrem žiakov 1. až 9. ročníka navštevujú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Základná škola sa aktívne zapája do rôznych projektov, v ktorých v minulosti získala finančné i materiálne prostriedky na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Zdroj: minedu

Súvisiace články

20.10.2017 19:35

INŠPIRATÍVNE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Webová stránka školskej knižnice je ideálnym digitálnym a zároveň aj efektívnym marketingovým nástrojom na zverejňovanie základných informácií o jej zameraní, vnútorných právnych dokumentoch, informácií o škále poskytovaných kn...
17.07.2019 07:56

Stretnutie Národnej pracovnej skupiny projektu INSCHOOL na Slovensku

Dňa 9. júla 2019 v priestoroch MŠVVŠ SR na Stromovej 1 sa uskutočnilo 2. pracovné stretnutie Národnej pracovnej skupiny spoločného medzinárodného pilotného projektu Rady Európy a Európskej komisie „INSCHOOL – Inkluzívne školy: ...
01.12.2017 08:30

Projekt Šampióni udržateľnosti prináša na základné školy tému udržateľnosti

Inšpirovaní mottom „Ak chceme niečo zmeniť, musíme začať od seba,“ školia zamestnanci Henkel Slovensko deti na základných školách po celom Slovensku. Téma je jednouchá, naučiť ich správať sa šetrne voči životnému prostrediu a ...