Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
02.07.2019 09:04

Štátny tajomník ukončil školský rok 2018/2019 v najzápadnejšej obci na Slovensku

V piatok 28. júna 2019 štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák ukončil školský rok 2018/2019 v Základnej škole v obci Záhorská Ves (okr. Malacky).

Štátny tajomník Peter Krajňák odovzdal vysvedčenia žiakom 1. a 9. ročníka počas slávnostného zhromaždenia učiteľov, zamestnancov školy, žiakov a rodičov pri príležitosti ukončenia školského roka. V krátkom príhovore sa poďakoval pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy za ich prácu, deťom za všetko, čo urobili pre svoje vzdelanie, a na záver ocenil aj úspechy žiakov, ktorí reprezentovali svoju školu na rôznych podujatiach a dosiahli mimoriadne výsledky.

 

 

 

Základnú školu v Záhorskej Vsi okrem žiakov 1. až 9. ročníka navštevujú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Základná škola sa aktívne zapája do rôznych projektov, v ktorých v minulosti získala finančné i materiálne prostriedky na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Zdroj: minedu

Súvisiace články

06.11.2017 15:07

Dnes sa začína Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať v...
23.04.2018 09:19

Pracovné ponuky

Učiteľ v MŠ.
24.12.2017 10:39

Šťastné a veselé :)

Na tento príhovor som sa tešila zo všetkých najviac. Písať o Vianociach, vianočnej nálade, výzdobe, atmosfére, darčekoch, rodine... magickom období plnom želaní a nádeje. Aaaaach...