Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
17.07.2019 07:56

Stretnutie Národnej pracovnej skupiny projektu INSCHOOL na Slovensku

Dňa 9. júla 2019 v priestoroch MŠVVŠ SR na Stromovej 1 sa uskutočnilo 2. pracovné stretnutie Národnej pracovnej skupiny spoločného medzinárodného pilotného projektu Rady Európy a Európskej komisie „INSCHOOL – Inkluzívne školy: Skutočná zmena pre rómske deti“ v spolupráci s MŠVVŠ SR, ktorý sa implementuje v 5 krajinách. Okrem Slovenska participujú v projekte ešte základné školy z Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Veľkej Británie.

Predmetom rokovania bolo vyhodnotenie 1. fázy realizácie projektu na 7 základných školách v Slovenskej republike: ZŠ Vilka Šuleka v Hlohovci, ZŠ Raslavice, ZŠ Spišský Štvrtok, ZŠsMŠ M.R. Štefánika Budimír, ZŠsMŠ Š.Náhalku Liptovská Teplička, ZŠ Jarná, ZŠ Budatín v Žiline, ako aj diskusia k návrhu 2. fázy pilotného projektu.

Riaditelia a učitelia týchto škôl osobne prezentovali doterajší priebeh a výsledky prvého roku realizácie projektu národnej pracovnej skupine, ktorú viedol jej predseda štátny tajomník Peter Krajňák. Na pracovnom stretnutí sa okrem zástupcov škôl zúčastnili aj členovia národnej pracovnej skupiny, ktorými sú štatutárni zástupcovia ŠPÚ, VÚDPaP, MPC, NÚCEM, ŠŠI, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a generálna riaditeľka sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVŠ SR Mária Prékop. Štátny tajomník tiež privítal  projektovú manažérku projektu INSCHOOL Severinu Spassovu a projektovú asistentku Kararzynu Michno a ich expertný tím z Rady Európy.

Peter Krajňák na úvod sumarizoval aktivity projektu INSCHOOL z pohľadu rezortu školstva, následne zástupcovia Rady Európy priblížili priebeh implementácie projektu na základných školách v ďalších 4 krajinách a spolu so školami predstavili hodnotenie plnenia projektových zámerov slovenských škôl. Rokovanie pokračovali aktívnou diskusiou z členmi pracovnej skupiny, ktorá vyústila k návrhu zistení a odporúčaní projektu k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku.

V popoludňajších hodinách prebiehala diskusia k forme a spôsobu pokračovania projektu. Vzhľadom na záujem zástupcov škôl, ich zriaďovateľov a po úvodnej fáze sebahodnotenia škôl na základe indexu inklúzie, po príprave rozvojových plánov škôl  a zistenia pozitívnych prínosov, na záver rokovania sa dohodlo na pokračovaní projektu INSCHOOL 2. fázou od septembra 2019 do decembra 2020. 

Zdroj: minedu

Súvisiace články

24.11.2017 08:45

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval v Mníchove o ďalšej spolupráci s Goetheho inštitútom

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval v Mníchove, hlavnom meste nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko, s riaditeľkou odboru Jazyka a vzdelávacej politiky Goetheho inštitútu Nivin El Sioufy. Hlavnou témou r...
08.09.2018 09:39

Mládežnícka delegácia z Južnej Kórey na Slovensku

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prijala mládežnícku delegáciu a zástupcov Korean Youth Work Agency (KYWA) z Južnej Kórey. Pri tejto príležitosti boli na stretnutie prizvaní - zástupca Oddelenia kultúry, školstva, športu a ...
13.05.2020 10:12

Riadením Výskumnej agentúry bol poverený Juraj Waczulík

Novým generálnym riaditeľom Výskumnej agentúry sa stal Juraj Waczulík. Vedením agentúry je poverený do času, kým sa neuskutoční riadne výberové konanie na túto pozíciu. Vo funkcii nahradil Stanislava Sipka.