Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
17.07.2019 07:56

Stretnutie Národnej pracovnej skupiny projektu INSCHOOL na Slovensku

Dňa 9. júla 2019 v priestoroch MŠVVŠ SR na Stromovej 1 sa uskutočnilo 2. pracovné stretnutie Národnej pracovnej skupiny spoločného medzinárodného pilotného projektu Rady Európy a Európskej komisie „INSCHOOL – Inkluzívne školy: Skutočná zmena pre rómske deti“ v spolupráci s MŠVVŠ SR, ktorý sa implementuje v 5 krajinách. Okrem Slovenska participujú v projekte ešte základné školy z Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Veľkej Británie.

Predmetom rokovania bolo vyhodnotenie 1. fázy realizácie projektu na 7 základných školách v Slovenskej republike: ZŠ Vilka Šuleka v Hlohovci, ZŠ Raslavice, ZŠ Spišský Štvrtok, ZŠsMŠ M.R. Štefánika Budimír, ZŠsMŠ Š.Náhalku Liptovská Teplička, ZŠ Jarná, ZŠ Budatín v Žiline, ako aj diskusia k návrhu 2. fázy pilotného projektu.

Riaditelia a učitelia týchto škôl osobne prezentovali doterajší priebeh a výsledky prvého roku realizácie projektu národnej pracovnej skupine, ktorú viedol jej predseda štátny tajomník Peter Krajňák. Na pracovnom stretnutí sa okrem zástupcov škôl zúčastnili aj členovia národnej pracovnej skupiny, ktorými sú štatutárni zástupcovia ŠPÚ, VÚDPaP, MPC, NÚCEM, ŠŠI, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a generálna riaditeľka sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVŠ SR Mária Prékop. Štátny tajomník tiež privítal  projektovú manažérku projektu INSCHOOL Severinu Spassovu a projektovú asistentku Kararzynu Michno a ich expertný tím z Rady Európy.

Peter Krajňák na úvod sumarizoval aktivity projektu INSCHOOL z pohľadu rezortu školstva, následne zástupcovia Rady Európy priblížili priebeh implementácie projektu na základných školách v ďalších 4 krajinách a spolu so školami predstavili hodnotenie plnenia projektových zámerov slovenských škôl. Rokovanie pokračovali aktívnou diskusiou z členmi pracovnej skupiny, ktorá vyústila k návrhu zistení a odporúčaní projektu k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku.

V popoludňajších hodinách prebiehala diskusia k forme a spôsobu pokračovania projektu. Vzhľadom na záujem zástupcov škôl, ich zriaďovateľov a po úvodnej fáze sebahodnotenia škôl na základe indexu inklúzie, po príprave rozvojových plánov škôl  a zistenia pozitívnych prínosov, na záver rokovania sa dohodlo na pokračovaní projektu INSCHOOL 2. fázou od septembra 2019 do decembra 2020. 

Zdroj: minedu

Súvisiace články

27.10.2017 11:31

Aj Sajfa a Ján Cifra prilákali študentov do školy... o polnoci

Bratislava - Jeden z najznámejších slovenských moderátorov si dnes v noci vyskúšal, aké je to byť na druhej strane – mimo moderátorksého kresla. Otázky mu totiž kládol v spoločnej diskusii jeho brat Ján Cifra. Obaja boli čerešn...
27.04.2017 14:20

O Štipendium Martina Filka sa môžu uchádzať slovenskí študenti z najlepších svetových univerzít

 Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe pokračuje aj v roku 2017, a to pod novým názvom Štipendium Martina Filka. Vláda SR schválila zmenu názvu svojím uznesením z 1. marca 2017 na uctenie si pa...
28.01.2018 15:08

Štátny tajomník Peter Krajňák navštívil ROCEPO a Prešovskú univerzitu v Prešove

Na podnet štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa v piatok 19. januára 2018 konalo pracovné stretnutie členov ROCEPO – Rómskeho vzdelávacieho centra, ako integrálnej súčasti RP MPC ...