Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
21.08.2018 21:27

STU: Záujem o štúdium techniky a informatiky rastie

V absolútnych číslach zaznamenala Slovenská technická univerzita v Bratislave medziročne nárast počtu prihlášok. A to po ukončení prvého i druhého kola prijímacieho konania.

  • V absolútnych číslach zaznamenala STU medziročne nárast prihlášok.
  • Mladí vnímajú význam štúdia informatiky a techniky pre svoju budúcnosť.
  • Pomohlo posilnenie matematiky na základných a stredných školách.
  • IT študijné programy by si zaslúžili výraznejšiu podporu. 

Prihlasovanie v 1. kole prijímacieho konania končilo 31. 5., k tomuto termínu sa na STU prihlásilo 5190 uchádzačov, čo predstavuje nárast o 10 percent v porovnaní s predošlým rokom (4717 prihlášok). (Štatistika prihlásených na univerzity k 31.5.2018 na CVTI).  

Možnosť prihlásiť sa na STU v druhom kole skončila minulý týždeň, univerzita ku dnešnému dňu eviduje 6 043 prihlášok, čo predstavuje medziročný nárast takmer šesť percent. (5 719 prihlášok predošlý akad. rok, údaj k 31.10.2017). 

„Mladí ľudia pristupujú k výberu vysokej školy zodpovedne.  Sledujú, o aké pozície majú zamestnávatelia záujem. Študenti vnímajú,  že práve technika a  informatika im zabezpečí istotu dobrého pracovného miesta s vysokým platom. Naše skúsenosti ukazujú, že pri výbere školy zohľadňujú i vybavenie školy a laboratórií, spoluprácu s praxou a uplatniteľnosť absolventov. Študenti sa prestali techniky obávať aj zásluhou viacerých základných a stredných škôl, ktoré posilnili vyučovanie matematiky," hovorí rektor STU Robert Redhammer. 

Potvrdzujú to i výsledky maturity a SCIO testov, ktoré vyžadujú pre prijatie fakulty STU. Tohtoročné testy a výsledky maturity z matematiky hovoria o lepšej pripravenosti uchádzačov o vysokoškolské štúdium. Uchádzači tiež priložili viac diplomov či ocenení z olympiád, ŠVOČ či iných odborných súťaží.

Najväčší záujem prejavili uchádzači o štúdium informatiky. Z toho dôvodu Fakulta elektrotechniky a informatiky ani neotvárala v 2. kole študijný program Aplikovaná informatika (bolo možné sa prihlasovať na zvyšné bakalárske št. programy) a Fakulta informatiky a informačných technológií STU neotvárala 2. kolo vôbec. Medziročne narástol i záujem o štúdium na Stavebnej a Strojníckej  fakulte, Fakulte architektúry a Fakulte chemickej a potravinárskej technológie. 

Nárast prihlášok mohlo ovplyvniť i to, že STU  tento rok výrazne zjednodušila prihlasovanie na štúdium. Ako jediná slovenská vysoká škola akceptovala len elektronickú prihlášku. Uchádzači nemuseli prihlášku ani prílohy posielať poštou.  Zlacnel i poplatok za materiálne zabezpečenie  prijímacieho konania.


 
Rektori a dekani fakúlt so zameraním na informatiku rovnako ako firmy dlhodobo upozorňujú na potrebu podporiť IT študijné programy. "Zvýšenie kapacít vzdelávania informatikov musí byt naším spoločným záujmom. Digitalizácia, automatizácia, robotizácia, umelá inteligencia, internet vecí… Slovensko potrebuje výrazne viac takýchto odborníkov. Dlhodobo s partnermi upozorňujeme, že  je potrebné naviazať financovanie vysokých škôl na požiadavky praxe a uplatnenie absolventov. Nesmieme dopustiť, aby nám mladí ľudia zo Slovenska odchádzali. A teraz nehovorím len o študentoch, ale i o mladých učiteľoch na IT fakultách, ktorým vie priemysel ponúknuť  lepšie platy," hovorí rektor STU Robert Redhammer. 

_________


Slovenská technická univerzita v Bratislave: Už 80 rokov ponúka plnohodnotné univerzitné štúdium a perspektívu zaujímavej práce po jej skončení. Úspechy pramenia najmä z prepájania vzdelávania s výskumnou a inžinierskou činnosťou. Na 7 fakultách a 1 ústave študovalo v ostatnom akad. roku 13 108 študentov. V QS World University Rankings 2019 sa umiestnila na  751.-800. mieste. V THE University Ranking 2018 v prvej tisícke svetových výskumne intenzívnych univerzít. V roku 2017 riešili tímy univerzity 334 projektov pre prax a takmer 500 grantových výskumných projektov. 
 

Zdroj: STU

Súvisiace články

20.11.2018 17:07

Štúdia: Deviataci nezisťujú informácie od výchovných poradcov, ale z webov stredných škôl

Väčšina deviatakov ešte nie je úplne rozhodnutá, akým smerom sa vydá po ukončení základnej školy, avšak 84 % už začalo zisťovať konkrétne informácie o stredných školách. 54 % deviatakov najčastejšie vyhľadáva informácie na inte...
14.12.2017 12:12

NR SR: Poslanci nepodporili novelu zákona o samosprávnych krajoch ani zmeny v zákone o štátnej správe v školstve

BRATISLAVA - Návrh, aby bol pre občanov zákonom vyhradený čas na zastupiteľstvách samosprávnych krajov, poslanci neposunuli do druhého čítania. Nezaradení poslanci NR SR Oto Žarnay, Miroslav Beblavý, Viera Dubačová a Katarína M...
28.10.2017 08:35

Zástupcovia Úseku inšpekčnej činnosti ŠŠI a ŠPÚ sa dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov

Na pracovnom rokovaní výskumných a vývojových zamestnancov Štátneho pedagogického ústavu a zamestnancov Úseku inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie sa zúčastnené strany dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otáz...