Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
02.12.2017 08:45

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS v predstihu – informácie podávali študentom a zamestnancom univerzity v piatich informačných stánkoch

Dnešný Svetový deň boja proti AIDS si študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pripomenuli už v predstihu. V stredu 29. decembra 2017 zorganizovali osvetovú akciu nazvanú World AIDS Day, počas ktorej na fakultách Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na študentských internátoch informovali spolužiakov, ale aj pedagógov a iných zamestnancov univerzity, o tomto závažnom ochorení a snažili sa tiež búrať predsudky voči ľuďom nakazeným HIV.

„Preventívne podujatie Spolku medikov mesta Košice bolo zamerané na informovanie mladých ľudí ohľadom problematiky HIV a vzniku AIDS. Vysvetľovali sme im, čo ochorenie predstavuje, ako sa prenáša a aké sú jeho následky. Okrem poskytovania informácií sme rozdávali aj informačné materiály a kondómy," hovorí študent 3. ročníka UPJŠ LF Adam Nedoroščík.

Informačné stánky boli k dispozícii na Lekárskej, Prírodovedeckej, Právnickej a Filozofickej fakulte medzi 8. a 13. hodinou a následne od 14. do 18. hodiny pokračovalo podujatie na študentských internátoch na Medickej 4. Do akcie sa zapojilo 11 medikov, ktorí oslovili na piatich stanoviskách asi osemsto ľudí.

 Medici pripli každému okoloidúcemu červenú stužku ako symbol Svetového dňa boja proti AIDS, ktorý sa 1. decembra pripomína už od roku 1988. Svoje vedomosti o nebezpečnom ochorení si mohli záujemcovia pri informačných stánkoch overiť vyplnením dotazníka s otázkami smerovanými na prejavy a prenos ochorenia.

„Dotazník vyplnilo celkovo 514 osôb a pri ich vyhodnocovaní sa zistilo, že  ľudia mimo lekárskeho prostredia stále nemajú dostatok informácií – napríklad sa domnievajú, že sa vírus HIV prenáša aj slinami, čo nie je pravda a naopak, môže sa prenášať materským mliekom, preto by HIV pozitívne ženy nemali dojčiť. Preto sme radi, že sa nám už tradičné preventívne podujatie organizované na študentských internátoch tento rok podarilo rozšíriť aj na fakulty UPJŠ," poznamenáva Adam Nedoroščík.

Podľa slov pracovníka Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice a prezidenta Slovenskej spoločnosti infektológov SLS prof. MUDr. Pavla Jarčušku predstavuje vírus HIV a ochorenie AIDS, ktoré vyvoláva, vážny celospoločenský a celosvetový problém.

„Ochorenie prejavujúce sa ako atypický zápal pľúc popísal ako prvý v roku 1981 americký lekár a pomenoval ho ako syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti – AIDS. Pôvodca ochorenia rozšíreného spočiatku hlavne v komunite homosexuálov bol odhalený o dva roky neskôr a dostal názov vírus HIV. Ochorenie sa expanzívne šírilo v mnohých krajinách sveta a doteraz sa ním nakazilo doteraz vyše 65 miliónov ľudí a cez 25 miliónov už ochoreniu AIDS aj podľahlo,"  hovorí a dodáva, že ani po štyroch desaťročiach nebol objavený účinný liek, ktorý by dokázal zlikvidovať pôvodcu ochorenia – vírus HIV. Vysokoúčinná antiretrovírusová terapia používaná vo vyspelých krajinách, vrátane Slovenska, však dokáže aspoň značne predĺžiť a skvalitniť život infikovaným osobám.   

 

.AIDS - Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti

predstavuje smrteľné ochorenie prenosné z človeka na človeka telesnými tekutinami, ktorého pôvodcom je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti HIV. Môže sa prenášať pohlavným stykom, krvnou cestou a z matky na dieťa počas pôrodu a dojčením, pričom napáda biele krvinky, na ktorých povrch sa naviaže,  usmrtí ich a využije ich genetický materiál, aby sa rozmnožil. Tak vzniknú nové kópie vírusov, ktoré napádajú ďalšie lymfocyty a postupným ubúdaním bielych krviniek sa imunitný systém človeka čoraz viac oslabuje, až nakoniec podľahne inak bežnej infekcii alebo nádorovému ochoreniu. Jestvuje viacero hypotéz o pôvode vírusu HIV - najpravdepodobnejšie je konštatovanie, že sa vírus dostal do ľudskej populácie z ľudoopov pohryznutím, rituálnym alebo sexuálnym stykom.

                                         Infekcia vírusom HIV

 sa v priebehu prvých týždňov u človeka prejavuje akútnym ochorením podobným infekčnej  mononukleóze, ktoré väčšinou rýchlo odznie. Aj keď môže nasledovať viacročné bezpríznakové obdobie, imunitný systém človeka sa bez účinnej liečby postupne oslabuje a chorého začínajú trápiť chronické respiračné alebo plesňové ochorenia, či atypické nádory, v dôsledku ktorých napokon zomiera...

 

 

Túto tlačovú správu nájdete archivovanú na:   www.medic.upjs.sk

 

RNDr. Jaroslava Oravcová

Súvisiace články

25.05.2018 09:41

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky školy

Obec Štítnik vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy.
12.01.2018 10:23

Nové Zámky hľadajú úspešných športovcov

Novozámocká radnica hľadá mladých športovcov, ktorí v roku 2017 úspešne reprezentovali svoje školy.
11.10.2017 11:30

Poľnohospodárstvo potrebuje ľudí schopných reagovať na klimatické zmeny

Nitra – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre by mala vychovávať absolventov, ktorí budú schopní reagovať na prebiehajúce klimatické zmeny a ktorí dokážu zvýšiť úroveň slovenského poľnohospodárstva. Na dnešnom sl...