Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
29.09.2017 10:30

Tip na výlet: Vápenka v Nemeckej

Miesto zabudnutého zločinu

Približne uprostred medzi Banskou Bystricou a Breznom môže pozorný cestovateľ zahliadnuť hneď pri ceste nezvyčajný pamätník pozostávajúci z čohosi, čo pripomína základy betónového komína a menšej nenápadnej prízemnej budovy. Len málokomu napadne, že ide o pozostatky bývalej vápenky v Nemeckej, ktorá sa začiatkom roku 1945 stala svedkom jedného z najhorších vojnových zločinov spáchaných na území Slovenska. 

V januári 1945 panovala na Slovensku tuhá zima. Bolo pár mesiacov po porážke SNP, krajinu ovládli nemecké vojská, avšak na území Slovenského štátu už boli pevne zachytené aj prvé sovietske jednotky. Nemci v spolupráci so slovenskými kolaborantmi zatýkali účastníkov povstania, civilistov, členov odboja či rasovo prenasledované osoby, najmä Židov a Rómov. 

Cely vo väznici Krajského súdu v Banskej Bystrici však veľkému množstvu ľudí kapacitne veľmi rýchlo prestávali stačiť, a preto padlo rozhodnutie o postupnej likvidácii zaistených osôb

Pravdepodobne najväčším masovým hrobom sa stal protitankový zákop pri Kremničke, kde došlo k popravám už v novembri 1944 a začiatkom januára takmer nebolo kde pochovávať telá. Aj preto 4. januára SS-Obersturmfuhrer Kurt Deffner, dôstojník  nemeckého protipartizánskeho oddielu Einsatzgruppe 14, sídliaceho v Banskej Bystrici spolu s poverencami Slovenského štátu na čele s Dr. Jánom Ďurčanským a Vojtechom Košovským, vydal rozhodnutie o presunutí masových popráv na nové miesto. Ako ideálna možnosť sa javila práve vápenka v Nemeckej, ktorá mohla dobre poslúžiť na zahladenie stôp po obetiach. Nákladné autá postupne od 4. do 11. januára začali zvážať odsúdencov na miesto, kde boli okamžite popravovaní strelou do tyla a následne vhodení do vápennej pece. 

Niekoľkokrát sa údajne stalo, že obeť po strele nezomrela, ale do vriaceho vápna bola vhodená zaživa. Pre sladkastý zápach šíriaci sa zo spálených tiel až do neďalekej dediny bol do vápna pridávaný asfalt. Popol obetí bol následne rozprášený do neďalekej rieky Hron.                                                 

Na vraždení sa okrem príslušníkov nemeckých bezpečnostných zložiek  Einsatzkommanda 14, Sicherheitspolizei, Sicherheitsdienstu a gestapa podieľali aj Slováci – členovia pohotovostného oddielu Hlinkovej gardy  z Považskej Bystrice na čele s nadzbrojníkom Vojtechom Horom. Za odmenu dostávali od 400 do 600 korún, povýšenie plus to, o čo olúpili svoje obete. Celkový počet osôb, ktoré boli v priebehu necelého týždňa na začiatku januára zavraždené v Nemeckej, je neznámy, odhady sa však pohybujú od 450 do 900 ľudí. Išlo o Židov, Rómov, účastníkov SNP (medzi nimi boli Rusi, Francúzi, občania USA, Rumunka), odporcov režimu či civilistov, ktorí pomáhali daným ľuďom. Okrem mužov boli popravené aj ženy, dokonca deti, niekedy viacero generácií jednej rodiny. Spravodlivosť dostihla len niektorých vinníkov. V roku 1958 bola časť príslušníkov POHG odsúdená  na tresty odňatia slobody v rozpätí 13 – 25 rokov, štyria dostali trest smrti. Viacerým vrátane veliteľa oddielu Vojtecha Horu sa však podarilo ujsť do zahraničia. 

Miesto tragédie dnes
Súčasné pamätné miesto pozostáva zo zvyškov vápennej pece, v ktorej príslušníci nemeckých bezpečnostných zložiek a členovia POHG hádzali telá svojich obetí, a z tzv. pamätnej izby patriacej pod správu Múzea SNP v Banskej Bystrici. V nej je expozícia venovaná jednak udalostiam spojených s vápenkou, ale tiež vojnovým zločinom spáchaných na území Slovenska. Okrem prehľadných viacjazyčných informačných tabúľ  má návštevník možnosť uvidieť viacero predmetov patriacich zavraždeným obetiam. Napriek tomu, že ide o relatívne malý priestor, úroveň expozície je na vysokej úrovni, ktorá určite prekoná očakávania návštevníka, založené na prvotnom dojme z exteriéru budovy.    

Neďaleko, necelých 200 metrov od pamätného miesta, stojí pamätník predstavujúci plameň pece a pred ním je kľačiaca bronzová socha ženy s rozpaženými rukami. Pripomína utrpenie, ktorým si prešli obete zločinu v Nemeckej.

Smutným faktom ostáva, že súčasná generácia si mnohokrát neváži obete nacistického besnenia. Bronzovú sochu ženy v minulosti poškodili vandali, keď sa ju pokúsili odviezť do zberných surovín. Oveľa znepokojivejšie však je, že v posledných parlamentných voľbách bola treťou najpopulárnejšou politickou stranou v Nemeckej strana hlásiaca sa k odkazu


Ako sa tam dostať?
Pamätník sa nachádza na začiatku obce Nemecká, po ceste smerom z Banskej Bystrice do Brezna na ľavej strane cesty. Parkovanie je možné pri motoreste oproti, na druhú stranu cesty sa dá prejsť podchodom. Ak návštevník prichádza z opačnej strany, parkovať môže priamo pri pamätníku. 

Otváracie hodiny: 
Denne okrem pondelka od 9.00 do 16.00 hod

Vstupné: 
Dospelí: 0,70 €
Deti, žiaci, študenti, dôchodcovia, držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S, členovia SZPB, členovia Klubu priateľov Múzea SNP: zdarma

Kontakty: 
Nahlasovanie vstupov na tel. č.: 0918 899 433
Zdroje: http://www.muzeumsnp.sk/expozicie/kulturna-pamiatka-nemecka/

Galéria

Súvisiace články

17.05.2019 10:06

Detské centrum pri VÚDPaP-e aj v tomto roku pomáha deťom s rôznymi druhmi znevýhodnenia

Viac ako 6 000 klientov už evidujú v Detskom centre pre vzdelávanie a výskum, ktoré funguje pri Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Centrum poskytuje komplexnú starostlivosť o deti s vývinovým...
30.01.2019 08:03

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk zastupoval rezort školstva na 32. zasadnutí Pracovnej skupiny UPR32 OSN v Ženeve

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk zastupoval rezort školstva na 32. zasadnutí Pracovnej skupiny univerzálneho periodického hodnotenia (UPR32) pri príležitosti hodnotenia ľudskoprávnej situácie a dosiahnutého pokroku v Slovenskej rep...
16.12.2017 15:30

BRATISLAVA: Národné múzeum ukazuje hudobné klenoty

BRATISLAVA - Krásu aj vývoj hudobných nástrojov možno spoznať na výstave Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave. Expozíciu "KleNOTY z múzea. Ako sa zbiera hudba" pripravilo Hudobné múzeum SNM. V sídelnej budove národnéh...