Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
15.04.2020 08:01

Tlak verejnosti si vyžaduje otvoriť diskusiu o presune kompetencií v školstve

Nové vedenie ministerstva školstva okamžite po nastúpení iniciovalo online stretnutie so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a združenia SK8. Zriaďovatelia, kraje a zástupcovia miest a obcí popísali situáciu, pomenovali jednotlivé problémy a ministerstvo ihneď pristúpilo k ich riešeniu.

 Minister školstva ohlásil zmeny termínov, zrušenie Testovania 9 a externých maturít. Rezort spustil portál Učíme na diaľku, na ktorom nájdu školy materiály na online výučbu, ako aj pravidelné odpovede na otázky zamestnancov škôl a školských zariadení. Vyšli tiež usmernenia pre školy v oblasti hodnotenia a ministerstvo hľadá ďalšie riešenia v oblasti financovania.

„Verím v korektnú spoluprácu miest, obcí a zriaďovateľov, kde sa zhodneme na konkrétnych návrhoch a riešeniach. Je potrebné riešiť jednotlivé problémy škôl a zariadení pod mestami a obcami ako aj efektívnosť siete škôl," uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Ukazuje sa, že súčasný systém financovania školských zariadení vykazuje vážne nedostatky. Zriaďovatelia nevedia vzniknutú situáciu v školách riešiť, množia sa podnety od nespokojných zamestnancov v otázke platov a aj ZMOS poukazuje na to, že problémy s financovaním originálnych kompetencií sa prehĺbili.

„Táto situácia aj verejný tlak ukazujú, že je potrebné otvoriť diskusiu o presunutí originálnych kompetencií, prehodnotiť prerozdeľovanie podielových daní a preniesť financovanie materských škôl a školských zariadení, ktoré aktuálne financujú mestá a obce, pod ministerstvo školstva," uviedol Branislav Gröhling.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

05.10.2017 17:18

Do materských škôl v Dúbravke chodia čítať rozprvávky seniori

V rámci októbra Mesiaca úcty k starším prichádza mestská časť Bratislava-Dúbravka s novou aktivitou -  s medzigeneračným projektom pod názvom „Do rozprávky“.
20.11.2018 17:07

Štúdia: Deviataci nezisťujú informácie od výchovných poradcov, ale z webov stredných škôl

Väčšina deviatakov ešte nie je úplne rozhodnutá, akým smerom sa vydá po ukončení základnej školy, avšak 84 % už začalo zisťovať konkrétne informácie o stredných školách. 54 % deviatakov najčastejšie vyhľadáva informácie na inte...
16.03.2020 10:29

V pôvodných termínoch sa neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR o predĺžení termínu zákazu organizovania predmetových olympiád a súťaží až do 27. 3. 2020 (vrátane) sa v pôvodnom termíne neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády.