Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
15.04.2020 08:01

Tlak verejnosti si vyžaduje otvoriť diskusiu o presune kompetencií v školstve

Nové vedenie ministerstva školstva okamžite po nastúpení iniciovalo online stretnutie so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a združenia SK8. Zriaďovatelia, kraje a zástupcovia miest a obcí popísali situáciu, pomenovali jednotlivé problémy a ministerstvo ihneď pristúpilo k ich riešeniu.

 Minister školstva ohlásil zmeny termínov, zrušenie Testovania 9 a externých maturít. Rezort spustil portál Učíme na diaľku, na ktorom nájdu školy materiály na online výučbu, ako aj pravidelné odpovede na otázky zamestnancov škôl a školských zariadení. Vyšli tiež usmernenia pre školy v oblasti hodnotenia a ministerstvo hľadá ďalšie riešenia v oblasti financovania.

„Verím v korektnú spoluprácu miest, obcí a zriaďovateľov, kde sa zhodneme na konkrétnych návrhoch a riešeniach. Je potrebné riešiť jednotlivé problémy škôl a zariadení pod mestami a obcami ako aj efektívnosť siete škôl," uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Ukazuje sa, že súčasný systém financovania školských zariadení vykazuje vážne nedostatky. Zriaďovatelia nevedia vzniknutú situáciu v školách riešiť, množia sa podnety od nespokojných zamestnancov v otázke platov a aj ZMOS poukazuje na to, že problémy s financovaním originálnych kompetencií sa prehĺbili.

„Táto situácia aj verejný tlak ukazujú, že je potrebné otvoriť diskusiu o presunutí originálnych kompetencií, prehodnotiť prerozdeľovanie podielových daní a preniesť financovanie materských škôl a školských zariadení, ktoré aktuálne financujú mestá a obce, pod ministerstvo školstva," uviedol Branislav Gröhling.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

13.04.2018 19:09

V Senici sa konalo celoslovenské kolo súťaže ENERSOL SK

Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v Senici uskutočnilo slávnostné otvorenia 8. ročníka celoslovenskej súťaže ENERSOL SK.
12.01.2018 10:23

Nové Zámky hľadajú úspešných športovcov

Novozámocká radnica hľadá mladých športovcov, ktorí v roku 2017 úspešne reprezentovali svoje školy.
05.06.2017 07:28

Pedagógovia môžu do 30. júna žiadať o pôžičku

BRATISLAVA - Pedagógovia môžu do 30. júna predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Na pôžičky pre pedagógov pritom vyčlenili na tento rok 2 300 000 eur, z toho na žiadosti doručené do 30. júna 1,3 milióna e...