Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
09.04.2018 10:12

Úspech projektu ŠPÚ v zahraničí na stránkach The European Wergeland Centre

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v Bratislave je pozitívne hodnotený na stránkach Európskeho Wergeland Centra za jeho aktivity v rámci medzinárodného projektu Slovenská akadémia.

Pod titulkom The Slovak  Academy: "Building Inclusive School Environments for All" promotes Human Rights Education in the Slovak Republic (Slovenská akadémia: "Budovanie inkluzívnych školských prostredí pre všetkých" podporuje vzdelávanie v oblasti ľudských práv v Slovenskej republike) vyzdvihuje program celoživotného vzdelávania zameraného na podporu vzdelávania v oblasti ľudských práv na Slovensku organizácia The European Wergeland Centre (EWC) so sídlom v nórskom Oslo. Hlavnými partnermi programu sú Rada Európy a Európske Wergeland Centrum s podporou MŠVVŠ SR.  

V rámci Slovenskej akadémie ŠPÚ pripravil dva ročníky vzdelávania pod názvom Jesenná akadémia. V školskom roku 2016/17 sa konala akadémia „Inkluzívne školské prostredie pre všetkých", finančne podporená z  grantov Islandu a Lichtenštajnska (Granty EHP) a Nórska. Partnermi ŠPÚ boli ďalšie dve priamo riadené organizácie rezortu školstva MPC a NUCEM a Nadácia otvorenej spoločnosti.

Jesennú akadémiu pre základné a stredné školy „Demokratické školské prostredie pre všetkých" v školskom roku 2017/18 realizuje ŠPÚ v spolupráci s Európskym strediskom pre ľudské zdroje. Ročný cyklus akadémie bude ukončený v júni tohto roka.

Cieľom akadémie je posilniť kompetencie vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov a ďalších odborníkov vo vzdelávaní v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva. Súbežne s tým sú aktivity jesennej akadémie zamerané na podporu spolupráce a vzniku partnerstiev medzi školami.

 

 

 

„Akadémia je skvelou príležitosťou pre vedúcich zamestnancov škôl, učiteľov a organizácie občianskej spoločnosti, aby sa učili praktické nástroje a stratégie na vytvorenie demokratickejšieho a inkluzívneho prostredia pre všetkých žiakov, pričom dôraz kladie na to, aby sa do tohto procesu zapojili všetci v škole," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. 

Akadémia vychádza z kritérií obsahu a kvality stanovených v národných osnovách v roku 2009 v oblasti výchovy k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Podporuje rozvoj občianskych kompetencií učiteľov a žiakov, ktoré priamo súvisia s implementáciou rámca kompetencií pre demokratickú kultúru. Identifikuje kompetencie, ktoré sú zhrnuté do štyroch hlavných kategórií - hodnôt, štúdií, zručností a znalostí a kritických poznatkov.

„Vzdelávací program Jesennej akadémie poskytuje školským tímom efektívne nástroje, ktoré sa dajú použiť nielen na vyučovaní a v rámci rôznych aktivít školy, ale aj pri samotnom formovaní orientácie školy na rozvoj demokratických kompetencií. Na základe analýzy potrieb a priorít škôl umožňuje školským tímom pripraviť akčný plán a implementovať ho do praxe školy,"  doplnil Ľ. Hajduk.

 

 

 

Aktivity ŠPÚ v Slovenskej republike (The National Institute for Education in the Slovak Republic) v rámci medzinárodných projektov oceňuje nielen Európske Wergeland Centrum (EWC) ale aj Rada Európy, ktorá je partnerom v programoch miestneho rozvoja, znižovania chudoby a zvyšovania inklúzie Rómov v Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku. 

„ŠPÚ úzko spolupracuje s nórskou organizáciou EWC v oblasti realizácie vzdelávacích aktivít zameraných na ľudské práva a budovanie demokratického občianstva. Koncom marca, počas 9. zasadnutia Výkonného výboru pre vzdelávaciu politiku a prax (CDPPE) v Štrasburgu, sme sa dohodli s výkonnou riaditeľkou Európskeho Wergeland centra Anou Peronou-Fjeldstad na ďalšej spolupráci v oblasti projektovania nového programu financovaného z nórskych grantov v rokoch 2018 až 2024 a o tomto konkrétnom projekte sme rokovali aj so zástupkyňou Rady Európy Katiou Dolgovou-Dreyer," spresnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Viac informácií o projekte nájdete TU. 
 

Súvisiace články

24.10.2017 12:00

Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka na základných školách

Štátny tajomník MŠVVŠ SR Peter Krajňák, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a kultúrny radca francúzskeho veľvyslanectva Jean-Pierre Jarjanette, ktorý je zároveň riaditeľom Francúzskeho inštitútu na Slovensku,...
01.01.2018 19:47

Novoročný príhovor prezidenta

Novoročný prejav prezidenta SR Andreja Kisku
11.10.2019 10:58

Dušičky z Nového zámku

Slovenské banské múzeum – oddelenie histórie srdečne pozýva všetkých Štiavničanov a návštevníkov mesta na podujatie Dušičky z Nového zámku- večernú prehliadku expozície spojenú s atraktívnou vyhliadkou na „dušičkovú“ Banskú Šti...