Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
28.12.2017 13:00

Úspešná vedkyňa Mariana Derzsi sa po rokoch v zahraničí vracia na Slovensko

TRNAVA – Na Slovensko sa zo zahraničia vráti ďalšia úspešná vedkyňa Mariana Derzsi. V priebehu januára začne pôsobiť na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, kde bude pokračovať vo výskume. Mariana Derszi a jej kolegovia z Varšavskej univerzity, z Inštitútu Jožefa Stefana v Ljubljane a z Carnegie Institution vo Washingtone, publikovali unikátny objav nanorúrok, ktoré sa štruktúrou a zložením líšia od všetkého, čo svet doteraz pod týmto označením poznal. Na Slovensko sa vráti vďaka schéme ministerstva školstva Návraty. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Slovenskej technickej univerzity Andrea Hajdúchová.

O objave informoval prestížny chemický web Chemistry View a medzinárodný vedecký časopis Dalton Translation. Výskum je iba na začiatku, no dá sa predpokladať, že nové nanorúrky budú obrovským prínosom pre spintroniku či elektroniku a môže prispieť k jej ďalšej miniaturizácií, keď bude elektronika schopná pracovať a uchovávať dáta na úrovni molekúl. V medicíne sa výskum zameriava napríklad na vyvinutie novej cielenej liečby, ktorá dopraví liečivú látku priamo na určené miesto v ľudskom tele.

„Vždy som sa túžila vrátiť na Slovensko a využiť doma všetko, čo mi dalo zahraničie a čo ja dávam zahraničiu. Ale dôležité pre moje rozhodnutie bolo, aby podmienky na výskum boli také, že budem vedieť udržať excelentnosť mojej práce a výsledkov," povedala úspešná vedkyňa. Ministerstvo školstva zverejnilo v Centrálnom informačnom portáli pre výskum, vývoj a inovácie, že podporí vytvorenie pozície cez schému Návraty na trnavskej Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity.

„Mariana Derszi bude veľkou posilou nášho tímu. Univerzitný výskumný park Cambo a jeho Ústav výskumu progresívnych technológií má snahu byť popredným moderným výskumných centrom. Pracujú tu vedci, ktorých vekový priemer je okolo 35 rokov, spolupracujú s kolegami na Slovensku aj v Európskej únii. Znakom, že začíname byť zaujímaví aj pre vedcov v zahraničí, je, že ich dokážeme prilákať nielen na spoluprácu, ale aj na pôsobenie u nás. Dnes v trnavskom Univerzitnom parku Cambo pôsobia kolegovia z nemeckého HZDR - Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Mariana by aj u nás pokračovala vo výskume nových technologicky dôležitých materiálov," povedal Oliver Moravčík, prorektor STU.

Mariana Derzsi absolvovala magisterské štúdium biofyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a doktorandské štúdium na Ústave anorganickej chémie SAV a na Prírodovedeckej fakulte UK. Potom odcestovala do zahraničia, kde pôsobila v Ústave jadrovej fyziky Poľskej akadémie vied v Krakove, Padovskej Univerzite v Taliansku a od roku 2009 na Varšavskej univerzite.

 

SITA

Súvisiace články

20.10.2017 15:45

Slovenská technická univerzita oslavuje 80-tku

BRATISLAVA - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave si pripomína 80. výročie svojho založenia. Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce a Vedeckej rady STU v Aule Dionýza Ilkoviča sa zúčastnil aj podpredseda vlády...
16.05.2018 10:14

Inštitúcie vzdelávania dospelých odovzdali ministerke manifest o celoživotnom vzdelávaní v 21. storočí

Zástupcovia aktérov v oblasti vzdelávania dospelých v SR včera odovzdali ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí.
16.11.2017 17:28

Partizánske: Samospráva ocenila osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta

Partizánske - Za prínos pre rozvoj Partizánskeho a za ich činnosť ocenilo mesto osem mužov a jednu ženu, z nich jedného in memoriam. Verejné uznanie mesta Partizánske im v utorok odovzdal primátor Jozef Božik na slávnostnom zas...