Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
16.05.2019 15:35

V Bratislave sa konala už po trinástykrát medzinárodná konferencia pre školské knižnice

V utorok 7. mája 2019 mali školské knižnice už po trinástykrát milú slávnosť. Ich nenahraditeľný význam a prínos pre informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania všetkých členov školskej komunity bol vyzdvihnutý na 13. medzinárodnej konferencii Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Rovnako ako aj ich originálny, kreatívny a inšpiratívny spôsob podpory čítania deti a mládeže.

Na medzinárodnej konferencii bola prezentovaná analýza stavu školských knižníc v Slovenskej republike za rok 2018, ďalej poznatky o celoštátnom reprezentatívnom prieskume detí a mládeže zameranom na čítanie kníh, čitateľské správanie, zvyčajne spôsoby trávenia voľného času, vplyv rodinného a školského prostredia na vzťah detí ku knihám a k čítaniu všeobecne a informácie o vzdelávaní žiakov v digitálnom prostredí. Zaujímavé príspevky s informáciami o práci s knihou v slovenských a českých základných a stredných školách a školských knižniciach boli doplnené množstvom jednoduchých a vtipných námetov na zrealizovanie rozmanitých aktivít zameraných na podporu rovesníckeho čítania.

V rámci uvedeného podujatia sa uskutočnilo aj slávnostné ocenenie víťazov 14. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2018.

Samotnému slávnostnému aktu predchádzali stručné informácie o priebehu realizácie celoslovenského projektu. Takisto odznela aj dôležitá informácia o zakúpení knižných darov Slovenskou pedagogickou knižnicou v hodnote 2 000 € podľa vlastného výberu samotných školských knižníc a o knižničnom dare v hodnote 1 750 € od partnerov projektu.

Medzi víťazov celoslovenského projektu patrili Základná škola s materskou školou SUT vo Veľkom Rovnom, Spojená škola v Lendaku, Základná škola s materskou školou Jána Bakossa v  Banskej Bystrici, Základná škola na ulici Ivana Bukovčana v Bratislave, Základná škola v Podhorodi, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne, Základná škola na ulici Spojová v Banskej Bystrici, Základná škola s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom, Základná škola v Rohožníku, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadca, Základná škola v Turzovke a Stredná odborná škola služieb v Prešove. Slávnostný akt vykonala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oľga Nachtmannová.

Medzinárodnú konferenciu zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v Univerzitnej knižnici v Bratislave pre vyše sto účastníkov zo Slovenskej republiky a z Českej republiky.

Ústredná metodička pre školské knižnice Rozália Cenigová na základe spätnej väzby od slovenských i českých účastníkov povedala, „že bohatý odborný program, kreatívne nápady, motivujúce príklady dobrej praxe zo školských knižníc, a, samozrejme,  príjemná a žičlivá atmosféra počas celého podujatia, rezonovali vo všetkých ústnych i písomných hodnoteniach".

 


 

Súvisiace články

24.12.2017 10:39

Šťastné a veselé :)

Na tento príhovor som sa tešila zo všetkých najviac. Písať o Vianociach, vianočnej nálade, výzdobe, atmosfére, darčekoch, rodine... magickom období plnom želaní a nádeje. Aaaaach...
18.04.2018 18:58

V Bratislave sa koná vedecká konferencia k vzniku Československa

V Pálffyho paláci v Bratislave sa včera začala trojdňová vedecká konferencia k 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky pod názvom „Republika Česko - Slovensko: od monarchie k vlastnému štátu; ilúzia verzus realita“...
12.04.2018 14:03

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a predseda Matice slovenskej M. Gešper podpísali Memorandum o spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predseda Matice slovenskej Marián Gešper podpísali Memorandum o spolupráci obidvoch inštitúcií.