Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
29.10.2019 10:19

V Minsku sa rokovalo aj o vedecko-technickej spolupráci Slovenska a Bieloruska

V poradí už 14. zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou sa konalo v Minsku v dňoch 23. - 24. 10. 2019. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na zasadnutí zastupovala delegácia pod vedením štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

Zástupcovia oboch strán potvrdili záujem o pokračovanie vo vzájomnom prehlbovaní a rozširovaní spolupráce v oblasti vedy, techniky a vzdelávania medzi oboma krajinami.

Komisia privítala zriadenie slovensko-bieloruskej komisie pre vedu a techniku a jej 1. zasadnutie dňa 25. septembra 2018 v Minsku. Druhé zasadnutie by sa malo uskutočniť v Bratislave v druhej polovici 2020, kde budú zhodnotené aj doterajšie výsledky. Obe strany skonštatovali posun v rozvoji vedecko-technickej spolupráce a upevnenie vzťahov medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnym výborom pre vedu a technológie Bieloruskej republiky.

 

Komisia ocenila profesionálnu prácu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho výboru pre vedu a technológie Bieloruskej republiky počas prípravy a realizácie spoločnej výzvy na slovensko-bieloruské vedecké a vedecko-technické projekty na obdobie 2019 – 2022.

Obe strany tiež potvrdili nevyhnutnosť čo najskoršieho odsúhlasenia návrhu Dohody o spolupráci medzi vládou SR a vládou Bieloruskej republiky v oblasti vzdelávania a prípravy jej podpisu. Slovenská strana vyjadrila záujem aj o rozvoj spolupráce medzi strednými školami oboch krajín.

Súčasťou programu zasadnutia bolo aj rokovanie najvyšších predstaviteľov Komisie a členov delegácie, ako aj diplomatov oboch krajín na Ministerstve zahraničných vecí Bieloruskej republiky, a tiež návšteva Parku vysokých technológií. Delegácia z MŠVVaŠ SR sa zúčastnila na návšteve v Bieloruskej akadémii vied.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

14.12.2017 08:35

TOTO! JE KABINET ILUSTRÁCIE IV.

V kabinete chémie sa miešajú vône a pachy, v prírodovednom kabinete zasa čosi rastie a niečo, zaliate v skle, tróni vo vitríne. V kabinete jazykov sa povaľujú kopy kníh a v kabinete hudobnej výchovy, tam zasa zneje množstvo zvu...
17.04.2018 10:05

Karloveské školy začnú so zápisom prvákov od piatka

Zápis detí do základných škôl v správe bratislavskej mestskej časti Karlova Ves pre školský rok 2018/2019 bude v piatok 20. apríla a v sobotu 21. apríla. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke. V piatok...
17.05.2019 10:06

Detské centrum pri VÚDPaP-e aj v tomto roku pomáha deťom s rôznymi druhmi znevýhodnenia

Viac ako 6 000 klientov už evidujú v Detskom centre pre vzdelávanie a výskum, ktoré funguje pri Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Centrum poskytuje komplexnú starostlivosť o deti s vývinovým...