Späť na zoznam
Z domova
Autor: ucn
21.05.2019 09:46

V Rumunsku rokovali zástupcovia krajín strednej a východnej Európy a Číny o spolupráci v oblasti vzdelávania

V piatok 17. mája 2019 sa v rumunskom Temešvári konal 7. dialóg vzdelávacej politiky medzi Čínou a 16 krajinami strednej a východnej Európy, v rámci kooperačného mechanizmu 16+1, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Po oficiálnom otvorení podujatia nasledovalo rokovanie za okrúhlym stolom za účasti predstaviteľov jednotlivých krajín platformy 16+1. Cieľom stretnutia bolo prerokovať aktuálne výzvy v rámci troch konkrétnych tém, a to problematiky spolupráce a výmen medzi univerzitami za účelom zlepšenia učenia sa a výučby, posilnenie spolupráce v oblasti výučby jazyka a propagácia kvality a excelentnosti v oblasti technického a odborného vzdelávania.

Rokovanie otvorili predstavitelia Ministerstva národného vzdelávania Rumunska a následne zástupcovia ostatných zúčastnených krajín postupne predstavili svoj pohľad na dané témy  ako aj návrhy na riešenie jednotlivých špecifických problémov a pod.

Počas diskusie lídri krajín zhodnotili aktuálny stav vzdelávacej politiky svojich krajín, ako aj úroveň spolupráce s Čínskou ľudovou republikou. Všetky krajiny sa vo všetkých troch bodoch zhodli v prístupoch k danej problematike. Jednoznačne označili medziuniverzitnú spoluprácu a výmenu študentov a pedagógov za významný prínos z hľadiska internacionalizácie vysokého školstva pre každú účastnícku krajinu. Rovnako definovali výučbu cudzích jazykov ako jednu z najvyšších vzdelávacích priorít a tiež sa zhodli v tom, že technické a odborné vzdelávanie je potrebné zatraktívniť a zefektívniť najmä formou takzvaného duálneho vzdelávania, nakoľko o tieto oblasti vzdelávania je vo všeobecnosti  aktuálne ešte relatívne nízky záujem.

Zdroj: minedu

 

Súvisiace články

08.11.2017 15:45

MŠVVaŠ: Vyhlásilo štvrté kolo výzvy V základnej škole úspešnejší

Bratislava – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo štvrté kolo výzvy s názvom V základnej škole úspešnejší v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Uzávierka prihlášok je do 11. januára 2018.
25.09.2018 19:17

Už o týždeň spoznáme prvého Učiteľa Slovenska

Prvý ročník súťaže Učiteľ Slovenska, ktorý organizujú Komenského inštitút a Živica, sa blíži do finále. Už v utorok 2. októbra 2018 spoznáme výnimočného pedagóga, ktorý získa ocenenie odbornej komisie a bude Slovensko reprezent...
23.01.2018 07:17

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk ocenil prácu jubilujúceho Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk ocenil, pri príležitosti 25. výročia od založenia 8-ročného gymnaziálneho štúdia a 15. výročia otvorenia slovensko-anglickej bilingválnej sekcie, Gymnázium Jozefa Miloslava...