Späť na zoznam
Z domova
Autor: ucn
21.05.2019 09:46

V Rumunsku rokovali zástupcovia krajín strednej a východnej Európy a Číny o spolupráci v oblasti vzdelávania

V piatok 17. mája 2019 sa v rumunskom Temešvári konal 7. dialóg vzdelávacej politiky medzi Čínou a 16 krajinami strednej a východnej Európy, v rámci kooperačného mechanizmu 16+1, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Po oficiálnom otvorení podujatia nasledovalo rokovanie za okrúhlym stolom za účasti predstaviteľov jednotlivých krajín platformy 16+1. Cieľom stretnutia bolo prerokovať aktuálne výzvy v rámci troch konkrétnych tém, a to problematiky spolupráce a výmen medzi univerzitami za účelom zlepšenia učenia sa a výučby, posilnenie spolupráce v oblasti výučby jazyka a propagácia kvality a excelentnosti v oblasti technického a odborného vzdelávania.

Rokovanie otvorili predstavitelia Ministerstva národného vzdelávania Rumunska a následne zástupcovia ostatných zúčastnených krajín postupne predstavili svoj pohľad na dané témy  ako aj návrhy na riešenie jednotlivých špecifických problémov a pod.

Počas diskusie lídri krajín zhodnotili aktuálny stav vzdelávacej politiky svojich krajín, ako aj úroveň spolupráce s Čínskou ľudovou republikou. Všetky krajiny sa vo všetkých troch bodoch zhodli v prístupoch k danej problematike. Jednoznačne označili medziuniverzitnú spoluprácu a výmenu študentov a pedagógov za významný prínos z hľadiska internacionalizácie vysokého školstva pre každú účastnícku krajinu. Rovnako definovali výučbu cudzích jazykov ako jednu z najvyšších vzdelávacích priorít a tiež sa zhodli v tom, že technické a odborné vzdelávanie je potrebné zatraktívniť a zefektívniť najmä formou takzvaného duálneho vzdelávania, nakoľko o tieto oblasti vzdelávania je vo všeobecnosti  aktuálne ešte relatívne nízky záujem.

Zdroj: minedu

 

Súvisiace články

18.10.2017 11:30

Študenti UPJŠ LF poradili v rámci „Ružového októbra“ trom stovkám žien, ako odhaliť hrčku v prsníku

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zorganizovali v sobotu 14. októbra 2017 v poradí už tretí ročník úspešného podujatia Ružový október, počas ktorého oslovili vyše tristo návštevníkov nákupného centra Aupark v Košiciach.
14.10.2019 11:00

Slovenská republika v otázke zmeny klímy patrí medzi najzodpovednejšie krajiny v regióne

Ministerstvo životného prostredia: Informácie o údajnom slovenskom presadzovaní nízkych ambícií EÚ počas samitu v Luxemburgu sa nezakladajú na pravde
17.05.2019 10:26

V Banskej Bystrici sa opäť konal festival stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov

Aj pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa konal minulý týždeň už 18. ročník festivalu stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica 2019.