Späť na zoznam
Z domova
Autor: ucn
21.05.2019 09:46

V Rumunsku rokovali zástupcovia krajín strednej a východnej Európy a Číny o spolupráci v oblasti vzdelávania

V piatok 17. mája 2019 sa v rumunskom Temešvári konal 7. dialóg vzdelávacej politiky medzi Čínou a 16 krajinami strednej a východnej Európy, v rámci kooperačného mechanizmu 16+1, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Po oficiálnom otvorení podujatia nasledovalo rokovanie za okrúhlym stolom za účasti predstaviteľov jednotlivých krajín platformy 16+1. Cieľom stretnutia bolo prerokovať aktuálne výzvy v rámci troch konkrétnych tém, a to problematiky spolupráce a výmen medzi univerzitami za účelom zlepšenia učenia sa a výučby, posilnenie spolupráce v oblasti výučby jazyka a propagácia kvality a excelentnosti v oblasti technického a odborného vzdelávania.

Rokovanie otvorili predstavitelia Ministerstva národného vzdelávania Rumunska a následne zástupcovia ostatných zúčastnených krajín postupne predstavili svoj pohľad na dané témy  ako aj návrhy na riešenie jednotlivých špecifických problémov a pod.

Počas diskusie lídri krajín zhodnotili aktuálny stav vzdelávacej politiky svojich krajín, ako aj úroveň spolupráce s Čínskou ľudovou republikou. Všetky krajiny sa vo všetkých troch bodoch zhodli v prístupoch k danej problematike. Jednoznačne označili medziuniverzitnú spoluprácu a výmenu študentov a pedagógov za významný prínos z hľadiska internacionalizácie vysokého školstva pre každú účastnícku krajinu. Rovnako definovali výučbu cudzích jazykov ako jednu z najvyšších vzdelávacích priorít a tiež sa zhodli v tom, že technické a odborné vzdelávanie je potrebné zatraktívniť a zefektívniť najmä formou takzvaného duálneho vzdelávania, nakoľko o tieto oblasti vzdelávania je vo všeobecnosti  aktuálne ešte relatívne nízky záujem.

Zdroj: minedu

 

Súvisiace články

30.01.2018 19:57

Dobročinný Plesu v opere pomôže historicky najvyššou čiastkou

Osemnásty ročník dobročinného Plesu v opere svojím výťažkom prekonal hranicu štvrť milióna eur. Jeho hostia a podporovatelia prispeli doposiaľ najvyššou sumou v histórii podujatia. Výťažok v celkovej hodnote 254 620 eur bude...
04.11.2019 09:57

Už čoskoro spoznáme laureátov Ceny za vedu a techniku 2019!

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 je už tradične udeľovanie ocenení – Cena za vedu a techniku, ktorého cieľom je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov a pracovníčok za dosiahnuté úspechy a ich prínos v...
21.08.2018 21:53

August 1968: Túžba po demokratickejšom a liberálnejšom prostredí bola v rozpore s podstatou totalitného režimu budova...

Historik M. Pekár: Išlo o reformu existujúceho komunistického režimu, nie jeho odstránenie Politologička M. Gbúrová: Roky normalizačnej politiky ukázali, že socializmus bol nereformovateľný