Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
06.05.2018 08:17

V ŠPÚ rokovala pracovná skupina ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom Pracovnej skupiny ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky v základných a stredných školách.

V pracovnej skupine budú na tejto výzve participovať zástupcovia stredných odborných škôl a gymnázií, predstavitelia Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií, Asociácie stredných odborných škôl, Slovenskej matematickej spoločnosti a priamo riadených organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ako uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, zámerom tvorcov koncepcie, ktorej návrh by mal byť podľa časového harmonogramu vypracovaný do mája budúceho roka, je skvalitnenie pripravenosti žiakov na štúdium STEM a IT odborov a zvýšenie záujmu o štúdium technického zamerania. Absolventi týchto študijných odborov totiž najviac absentujú na súčasnom, ale najmä budúcom trhu práce.

Spoločným zámerom tvorcov koncepcie je skvalitnenie pripravenosti žiakov na štúdium technických odborov a zvýšenie záujmu o štúdium technického zamerania na stredných odborných školách a vysokých školách. Všetky aktivity s tým spojené budú sledovať cieľ, aby sa mladí ľudia, absolventi stredných a vysokých škôl, dokázali úspešne uplatniť na trhu práce a boli adekvátne ekonomicky zabezpečení. V tomto zmysle je nevyhnutné zosúladiť štruktúru vzdelávacieho systému s potrebami pracovného trhu, na čom sa zhodli predstavitelia všetkých dotknutých strán na prvom pracovnom stretnutí Pracovnej skupiny ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky," zhrnul riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Harmonogram postupu prípravných prác a vypracovania návrhu koncepcie ráta s analýzou súčasného stavu vyučovania matematiky, spracovania teoretických východísk a poznatkov a praxe v zahraničí, realizácie a spracovania výsledkov prieskumov a výskumov, ktorých závery budú zhmotnené v návrhu koncepcie skvalitnenia vyučovania matematiky v školách na Slovensku.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

11.12.2017 15:00

O čokoláde… a nielen na Vianoce

Aj v decembri, ako každý mesiac, sa bude konať Vedecká kaviareň pod názvom Veda v Centre. Tentokrát je pripravený vianočný špeciál, v ktorom sa bude diskutovať o jednej z najväčších lahôdok na svete - o čokoláde.
01.01.2018 19:47

Novoročný príhovor prezidenta

Novoročný prejav prezidenta SR Andreja Kisku
20.03.2019 16:54

Prevencia kriminality v digitálnom veku

Dňa 28.3.2019 o 10,00 hod. sa uskutoční v Aule Akadémie Policajného zboru v Bratislave na Sklabinskej ulici Slávnostné odovzdanie cien a otvorenie výstavy prác detí v rámci projektu Prevencia kriminality v digitálnom veku. Ceny...