Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
06.05.2018 08:17

V ŠPÚ rokovala pracovná skupina ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom Pracovnej skupiny ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky v základných a stredných školách.

V pracovnej skupine budú na tejto výzve participovať zástupcovia stredných odborných škôl a gymnázií, predstavitelia Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií, Asociácie stredných odborných škôl, Slovenskej matematickej spoločnosti a priamo riadených organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ako uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, zámerom tvorcov koncepcie, ktorej návrh by mal byť podľa časového harmonogramu vypracovaný do mája budúceho roka, je skvalitnenie pripravenosti žiakov na štúdium STEM a IT odborov a zvýšenie záujmu o štúdium technického zamerania. Absolventi týchto študijných odborov totiž najviac absentujú na súčasnom, ale najmä budúcom trhu práce.

Spoločným zámerom tvorcov koncepcie je skvalitnenie pripravenosti žiakov na štúdium technických odborov a zvýšenie záujmu o štúdium technického zamerania na stredných odborných školách a vysokých školách. Všetky aktivity s tým spojené budú sledovať cieľ, aby sa mladí ľudia, absolventi stredných a vysokých škôl, dokázali úspešne uplatniť na trhu práce a boli adekvátne ekonomicky zabezpečení. V tomto zmysle je nevyhnutné zosúladiť štruktúru vzdelávacieho systému s potrebami pracovného trhu, na čom sa zhodli predstavitelia všetkých dotknutých strán na prvom pracovnom stretnutí Pracovnej skupiny ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky," zhrnul riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Harmonogram postupu prípravných prác a vypracovania návrhu koncepcie ráta s analýzou súčasného stavu vyučovania matematiky, spracovania teoretických východísk a poznatkov a praxe v zahraničí, realizácie a spracovania výsledkov prieskumov a výskumov, ktorých závery budú zhmotnené v návrhu koncepcie skvalitnenia vyučovania matematiky v školách na Slovensku.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

17.04.2018 09:47

V Čadci sa opäť zastavil český protidrogový vlak, ktorý má odradiť deti od drog

Mesto Čadca je aj tento rok jediným slovenským mestom, v ktorom sa zastavil protidrogový vlak z Českej republiky. "Je to vlak, kde žiaci základných a stredných škôl, ale aj ich rodičia môžu na vlastné oči vidieť, čo droga dokáž...
06.11.2017 12:33

Záujem detí o knihy má zlepšiť nové centrum pri Bibiane

BRATISLAVA – Ministerstvo kultúry chce, aby deti a mládež častejšie siahli po kvalitných knihách. Pomôcť v tom má nové Centrum literatúry pre deti a mládež a podpory čítania pri Bibiane - medzinárodnom dome umenia pre deti v Br...
02.05.2017 10:00

Ministerstvo vnútra otvára pomaturitné štúdium pre budúcich policajtov

Bratislava  - Ministerstvo vnútra SR otvára dvojročné pomaturitné štúdium v odbore bezpečnostná služba – základná policajná príprava s možnosťou nástupu už od 18 rokov. Cieľom tohto pilotného projektu je osloviť a pripraviť na ...