Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
15.11.2017 17:07

V ŠPÚ sa konal workshop Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov

Štátny pedagogický ústav zorganizoval v Bratislave dvojdňový workshop pre učiteľov, v rámci programu Erasmus+, medzinárodný projekt Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí ("Erasmus+ Teacher's training to the inclusion of the children of foreigners"). Do medzinárodného projektu je okrem ŠPÚ zapojený Národný inštitút pre ďalšie vzdelávanie (NIDV) v Českej republike, Asociácia C.E.M.E.A. v talianskom Neapole a Prvé všeobecné lýceum Trikala v Grécku.

„Cieľom workshopu bolo zosumarizovať informácie o súčasnej situácii v oblasti výchovy a vzdelávania detí cudzincov v slovenskom školskom systéme, v oblasti vzdelávania učiteľov k inklúzii detí cudzincov a vzájomne si vymeniť príklady dobrej praxe medzi zúčastnenými organizáciami," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Okrem kľúčových prednášok odborníkov z troch krajín Európy - Eleny Gallovej Kriglerovej zo slovenského Centra pre výskum etnicity a kultúry o vzdelávaní migrantov, Evy Vincejovej z českého NIDV o systémovej podpore pedagogických zamestnancov vzdelávajúcich detí cudzincov a Daše Vargovej z ŠPÚ o vzdelávaní učiteľov k inklúzii detí cudzincov, rezonovali na workshope aj skúsenosti prizvaných hostí. O praktické skúsenosti sa s účastníkmi workshopu podelili cudzinci Ameer Mayyahi z Iraku a Zahra Sidiky z Afganistanu, ktorí dlhodobo žijú v Slovenskej republike.

Súčasťou workshopu boli aj praktické aktivity a ukážky, využiteľné vo výchovno-vzdelávacom procese a návšteva Základnej školy s materskou školou na Odborárskej ulici v Bratislave. Ako informovala koordinátorka medzinárodného projektu za Slovensko Denisa Ďuranová z ŠPÚ, ktorého odborní zamestnanci odborne zabezpečovali aktivitu v Bratislave, počas návštevy základnej školy sa mohli zástupcovia partnerských organizácií projektu Erasmus+ oboznámiť s prácou tejto základnej školy v oblasti inklúzie detí cudzincov, ako aj so systémom výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike. Takisto mali možnosť zúčastniť sa modelovej vyučovacej hodiny anglického jazyka v 3. ročníku ZŠ a zemepisu v 7. ročníku ZŠ postavenej na metodickom prístupe CLIL.  

 

D.Vanečková, ŠPÚ

Súvisiace články

25.05.2018 09:41

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky školy

Obec Štítnik vyhlásilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy.
03.11.2017 18:00

Vedecká konferencia o sexualite

Téma večná od čias Adama a Evy a súčasne neustále živá v rôznych podobách aj súvislostiach. Ľudská sexualita. Ocitne sa v hlavnej úlohe aj na desiatom jubilejnom ročníku medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie 9....
08.11.2019 13:06

V ŠPÚ zasadala nadrezortná pracovná skupina pre celoživotné vzdelávanie pedagógov ZŠ a SŠ v oblasti záležitostí EÚ

V Štátnom pedagogickom ústave sa stretli na pracovnom rokovaní členovia nadrezortnej pracovnej skupiny pre celoživotné vzdelávanie pedagógov základných a stredných škôl v oblasti záležitostí Európskej únie.