Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
27.10.2017 17:30

V ŠPÚ sa stretli projektoví partneri a regionálni koordinátori k cezhraničnému projektu CODES

Na pracovnom rokovaní v Štátnom pedagogickom ústave sa zišli projektoví partneri a regionálni koordinátori k projektu CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling in the cross-border Region SK-AT) v rámci výzvy INTERREG Slovakia -.Austria. Cieľom medzinárodného projektu, zameraného na vzdelávanie učiteľov základných škôl na Slovensku aj v Rakúsku, je rozšíriť metodické a didaktické kompetencie učiteľov pre štyri oblasti vyučovacieho procesu –písanie a čítanie, matematika, prírodné vedy a sociálno-emotívna oblasť.

„Projekt ráta s vytvorením kompetenčných informačných a poradenských centier pre učiteľov 1.stupňa základných škôl, kde dostanú učitelia odbornú pomoc v oblasti kľúčových kompetencií, pričom v každom kraji programovej oblasti by malo byť jedno také centrum. Centrá na Slovensku aj v Rakúsku budú zosieťované a našou ambíciou je, aby spolupracovali na národnej aj cezhraničnej úrovni aj po skončení projektu," povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Projektový zámer obsahuje aj vytvorenie nových učebníc a materiálov a rozvoj vzdelávacích programov pre učiteľov a inštruktorov na podporu vyššie uvedených kompetencií.

Hlavným partnerom ŠPÚ na druhej strane hraníc je Mestský školský úrad pre Viedeň (Stadtschulrat für Wien -Europa Büro) a projektovými partnermi sú vysoké pedagogické školy vo Viedni, (Pädagogische Hochschule Wien),Dolnorakúska vysoká pedagogická škola (Pädagogische Hochschule Niederösterreich) a Burgenlandská vysoká pedagogická škola (Pädagogische Hochschule Burgenland) a Krajinský školský úrad v Burgenlande (Land Burgenlad mit Landesschulrat).Partnermi ŠPÚ na slovenskej strane sú napríklad občianske združenia, zamerané na problematiku vzdelávania, MŠVVŠ SR a Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky PF UK v Bratislave.

„Vybrali sme reprezentatívnu vzorku partnerov za slovenskú stranu, ktorí majú vo svojej obsahovej náplni práve prípravu študentov na učiteľské povolanie, majú kompetencie na zapracúvanie vysokoškolských programov a na druhej strane zástupcov tretieho sektora, ktorí budú pomáhať pri implementácii poznatkov v praxi," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Úzka spolupráca cezhraničných partnerov, ktorá bude spočívať vo vzájomnej výmene know-how, expertov a odborníkov z relevantných inštitúcií a učiteľov z rôznych škôl, má okre inovatívneho potenciálu pre bratislavský, dolnorakúsky a burgenlandský región priniesť aj zlepšenie výsledkov medzinárodného testovania žiakov PISA.

 

Text a foto: D. Vanečková

Súvisiace články

08.03.2018 10:47

Ľudia pôjdu v piatok opäť do ulíc, rektori a dekani udeľujú študentom voľno

V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa v piatok 9. marca budú opäť konať zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Väčšina vysokých škôl a univerzít udelila študentom na piatok rektorské alebo dekanské voľ...
07.02.2018 10:51

Úspešné slovenské študentské filmy putujú do regiónov

Putovná prehliadka Ozveny Áčka 2017 prinesie do šiestich krajských miest blok krátkych filmov, ktoré reprezentujú aktuálnu študentskú tvorbu na Slovensku. V priebehu najbližších troch mesiacov budú mať diváci možnosť pozrieť si...
28.11.2017 09:27

Hodnoty extrémizmu sú blízke mnohým mladým ľuďom

Podľa najnovšej štúdie INŠTITÚTU PRE VEREJNÉ OTÁZKY (IVO) Mladí ľudia a riziká extrémizmu, realizovanej s podporou Nadácie ESET a Bratislavského samosprávneho kraja, majú extrémistické sily na Slovensku pomerne veľkú oporu v or...