Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
22.10.2017 17:00

V4 – história a súčasnosť. Visegrad na Dunaji alebo Vyšehrad na Vltave?

Český premiér Bohuslav Sobotka na jednom zo svojich vystúpení povedal: „Vyšehrad je len jeden.“ Ak to zoberieme z etymologického a nocionálneho hľadiska, mal v podstate pravdu. Prečo? Zakladatelia uhorského štátu, panovníci z dynastie Arpádovcov, si za svoje sídlo zvolili Stoličný Belehrad, dnešný Székesfehervár v Maďarsku. Po vymretí tejto dynastie po meči Ondrejom III. si na uhorský trón nárokoval potomok panovníka Belu IV. Karol Robert z Anjou, ktorý si zvolil za svoje sídlo Visegrad na Dunaji.

Karol Róbert z Anjou pokračoval v zahraničnej politike svojich predchodcov, ktorá bola zameraná na unifikáciu a bezpečnosť stredoeurópskeho priestoru. V tomto mu úspešne kontroval český panovník z dynastie Luxemburgovcov, ktorý mal tiež záujem upevniť jednotu strednej Európy ako bezpečnostný val voči politike Francúzska a Nemecka. Obidvaja panovníci vedeli, o čom hovoria. Ján Luxemburský bol synom nemeckého cisára Henricha VII. Luxemburga a v príbuzenskom vzťahu s francúzskymi kráľmi a Karol Robert z Anjou bol prapravnukom francúzskeho kráľa Ľudovíta IX. Svätého a dedičom neapolského trónu. O nadvládu nad strednou Európou prejavili záujem aj dynastie západnej Európy, ale do mocensko-politického zápasu v tomto priestore zasiahla pápežská kúria a presadila svojich kandidátov, princov z dynastií, ktoré nemali šancu nastúpiť na tróny v západnej Európe. Otázkou bezpečnosti sa uhorský a český kráľ spolu s poľským kráľom Kazimírom III. začali zaoberať najprv na rokovaniach v Trenčíne a neskôr vo Visegráde v roku 1335, kde si vymedzili sféry svojich záujmov a v rámci jednoty strednej Európy urobili voči sebe aj značné ústupky.

 

Nová hrozba a vznik ríše Habsburgovcov

 

                K politickej jednote sa im však nepodarilo dospieť. Ich zahraničnú politiku dotiahla do konca nová poľsko-litovská dynastia, ktorej panovník Vladislav II. Jagelovský sa stal poľským, českým a uhorským kráľom. Sobášom s Annou z Foix si uzmieril Francúzov a podpísaním dedičnej zmluvy v roku 1515 získal na svoju stranu aj nemeckého cisára Maximiliána I. Habsburga. Priaznivý obraz jednotnej zahraničnej politiky v strednej Európe začala ničiť nová hrozba v podobe Osmanskej ríše, ktorá začala vojenské ťaženia na Balkán a do strednej Európy. Jagelovská dynastia sa tejto hrozbe nedokázala postaviť, a tak po bitke pri Moháči v roku 1526, v ktorej padol uhorský kráľ Ľudovít II., vznikol nový štátny útvar Stredoeurópska mnohonárodnostná rakúska monarchia, v ktorej vládla dynastia Habsburgovcov skoro 600 rokov.

                Vznik moderného zoskupenia štátov V4 je pokračovateľom Visegrádu z roku 1335 a jeho prvoradou úlohou je bezpečnosť v strednej Európe. Aj keď sú štáty V4 členmi EÚ, majú svoje špecifiká, ktoré treba rešpektovať, a netreba si myslieť, že sa tým ohrozuje jednota V4. Poľsko stavia na svojej silnej protiruskej politike, ktorá konvenuje jeho partnerom vo Weimerskom trojuholníku, a jeho aktivity v NATO oceňuje aj americký prezident Donald Trumph a Veľká Británia. Slovensko ako jediný štát V4, ktorý je aj členom eurozóny, sa snaží dostať do európskeho jadra. Česko si ide svojou špecifickou cestou ekonomického rastu a partnerstvom s Čínou, USA a Ruskom. No a Maďarsko stavia na obnovení politických a ekonomických vzťahov s Ruskom a a priori odmietaním povinných kvót stanovaných EÚ. Zhodujú sa len na potravinárskej agende, ale tá s historickou a bezpečnostnou podstatou odkazu Visegrádu nemá nič spoločné. Politické zoskupenie štátov strednej Európy V4 malo v histórii a má aj v súčasnosti svoje opodstatnenie a silu na poli medzinárodných vzťahov. Je dôležité, aby si to vrcholoví politici uvedomili a pracovali na posilnení jej jednoty.

Súvisiace články

11.12.2017 08:30

ŠKODA pomáha Teach for Slovakia: Vyše 170 000 kilometrov pre lepšie vzdelanie

Prestížny program Teach for Slovakia, ktorého cieľom je zlepšiť systém vzdelávania na Slovensku, vstúpil do štvrtého roku svojho pôsobenia. Poslanie projektu napĺňa už 50 budúcich lídrov. Projekt od roku 2015 podporuje aj spolo...
30.04.2018 10:00

Slovensko a Indonézia majú záujem rozvíjať spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová prijala včera veľvyslankyňu Indonézie J. E. Adiyatwidi Adiwoso.
08.04.2018 09:56

OMBUDSMANKA: Na Slovensku chýba škola s vyučovaním v rómskom jazyku

Pretrvávajúca segregácia rómskych detí a skutočnosť, že doposiaľ ani jedna štátna škola na Slovensku neposkytuje vzdelávanie v ich materinskom jazyku, je podľa verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej dôkazom, že garantované p...