Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
03.11.2017 18:00

Vedecká konferencia o sexualite

Téma večná od čias Adama a Evy a súčasne neustále živá v rôznych podobách aj súvislostiach. Ľudská sexualita. Ocitne sa v hlavnej úlohe aj na desiatom jubilejnom ročníku medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie 9. a 10. novembra v Bratislave.

Organizuje ju Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV spolu s ďalšími inštitúciami pod názvom Sexuality X s podtitulom: Sexuality medzi medicínou, sociálnymi vedami a tvorbou politík.

Tradíciou konferencií SEXUALITY je podporovanie interdisciplinárneho vedeckého dialógu v oblasti sexuálnych štúdií. Desiaty ročník konferencie je venovaný hľadaniu prienikov rozmanitých vedných disciplín skúmajúcich sexuality, vrátane sociológie, psychológie, antropológie, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky, etiky, filozofie, kulturológie, mediálnych a komunikačných štúdií a i. Konferencia je súčasťou Týždňa vedy a techniky (http://www.tyzdenvedy.sk/).

Vo štvrtok predpoludním sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK konferencia začína pozvanou prednáškou Oľgy Gyarfášovej (Univerzita Komenského v Bratislave): "Slovensko "v prievane": nový charakter kultúrno-etických a hodnotových sporov v slovenskej spoločnosti." So záujmom sa očakáva aj vystúpenie Fredericka M. Toatesa (The Open University, UK),  profesora. ktorý pôsobí na The Open University vo Veľkej Británii a je odborníkom na biologicckú psychológiu. Zaujíma sa o motiváciu, kontrolu správania, psychobológiu stresu a ďalšie témy. Je autorom mnohých publikácii, avšak veľmi známou sa stala práve kniha "How Sexual Desire Works: The Enigmatic Urge." (Ako funguje ľudská túžba: tajomné nutkanie.) Treťou pozvanou osobnosťou je Lucie Jarkovská (Masaryková Univerzita v Brne, ČR), ktorá sa v piatok bude venovať téme: "Sexuální výchova jako součást výchovy k demokracii a rovnosti"

Na vedeckej konferencii je otvorený priestor nielen pre vedcov a odborníkov z rôznych vedných disciplín, ale aj pre študentov,  začínajúcich výskumníkov a odborníkov z praxe. Osobitným zážitkom aj pre verejnosť môže byť 9.11. od 19,00 hod. spoločenský večer Ad libidum: Sexialita, veda, umenie – prednáška spojená s interpretáciou flautových diel v Café Scvherz v Bratislave. (spn)

 

Text a foto: PhDr. Stanislav Ščepán

Súvisiace články

03.07.2017 08:33

ŠPÚ bude spolupracovať na projekte vzdelávania k európskemu občianstvu, identite a spolupatričnosti

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. sa na rokovaní so zástupcami rezortu zahraničných vecí a OZ Edukácia&Internet dohodol na spolupráci ŠPÚ pri príprave a realizácii projektu vzdelávania k eur...
20.01.2018 10:54

TIP na výlet: Ako beží rok v Bojnickom zámku

Celoročná ponuka programov otvára rozmanitý priestor na realizáciu zážitkových alebo poznávacích výletov, skupinových i individuálnych, pre najširšie vrstvy návštevníkov od najmenších až po tých skôr narodených.
04.09.2017 10:51

Ministerka Matečná: Škola stojí aj padá na pedagógoch, učitelia si preto zaslúžia primerané ohodnotenie

BRATISLAVA  - Škola stojí a padá na pedagógoch. Bez učiteľov a ich úsilia a nasadenia, často aj nad rámec oficiálnych povinností, by celý vzdelávací systém len ťažko mohol fungovať. V príhovore k začiatku školského roka, ktorý ...