Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
30.11.2017 17:30

VLÁDA: Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prechádza personálnou obmenou

BRATISLAVA - Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prechádza personálnou obmenou. Keďže doterajším 11 členom vypršalo štvorročné funkčné obdobie, ministerka školstva Martina Lubyová predložila na vládu návrh na menovanie nových členov.

Ministri jej návrh dnes schválili. Z doterajších členov budú v agentúre aj ďalšie funkčné obdobie pracovať Ján Rosocha (Ministerstvo zdravotníctva SR), Jozef Masarik (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) a Štefan Mihina (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). Okrem nich sa členmi predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja stali Svetlana Gavorová (Slovenská inovačná a energetická agentúra), Dana Peškovičová (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum), Milan Chrenko (Ministerstvo životného prostredia SR), Marek Hajduk (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Miloslav Milichovský (Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Pardubice), Pavol Sovák (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Marek Franko (EVPU,a.s. Nová Dubnica) a Tibor Gregor (Klub 500). V predsedníctve zostávajú pôsobiť Jan Zima (Akadémia vied Českej republiky) a Slavomír Michálek (Historický ústav SAV), ktorým funkčné obdobie nevypršalo.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja je zriadená zákonom o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Predsedníctvo agentúry je odborným orgánom agentúry. Má 13 členov, z ktorých sú dvanásti významní odborníci z oblasti vedy a techniky a jeden je zástupcom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Členov predsedníctva agentúry vymenúva a odvoláva vláda. Kandidátov na členov predsedníctva agentúry navrhujú ústredné orgány štátnej správy, v ktorých zriaďovateľskej alebo vecnej pôsobnosti sú právnické osoby štátneho sektora uskutočňujúce výskum, Slovenská akadémia vied, orgány reprezentácie vysokých škôl a reprezentatívne združenia zamestnávateľov.

 

SITA

Súvisiace články

30.12.2017 10:41

BSK: Kraj ušetril 450.000 eur, idú ako odmeny do školstva a sociálnych služieb 

Bratislava – Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa podarilo v rozpočte kraja ušetriť 450.000 eur, predseda BSK Juraj Droba sa ich rozhodol prerozdeliť ako odmeny v rámci školstva a sociálnych služieb.
24.05.2019 09:02

Koalícia i opozícia sa zhodli na zvyšovaní platov začínajúcim učiteľom

Povinnosť detí absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie a zvýšenie platov začínajúcim pedagógom je o krok bližšie k realite.
13.11.2017 15:52

Slovenskí vedci si prebrali Ceny za vedu a techniku

Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenských vedcov ocenili za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky. Ceny za vedu a techniku im na slávnostnom večere v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave vo štvrtok (9.11.) o...