Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
30.11.2017 17:30

VLÁDA: Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prechádza personálnou obmenou

BRATISLAVA - Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prechádza personálnou obmenou. Keďže doterajším 11 členom vypršalo štvorročné funkčné obdobie, ministerka školstva Martina Lubyová predložila na vládu návrh na menovanie nových členov.

Ministri jej návrh dnes schválili. Z doterajších členov budú v agentúre aj ďalšie funkčné obdobie pracovať Ján Rosocha (Ministerstvo zdravotníctva SR), Jozef Masarik (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) a Štefan Mihina (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). Okrem nich sa členmi predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja stali Svetlana Gavorová (Slovenská inovačná a energetická agentúra), Dana Peškovičová (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum), Milan Chrenko (Ministerstvo životného prostredia SR), Marek Hajduk (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Miloslav Milichovský (Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Pardubice), Pavol Sovák (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Marek Franko (EVPU,a.s. Nová Dubnica) a Tibor Gregor (Klub 500). V predsedníctve zostávajú pôsobiť Jan Zima (Akadémia vied Českej republiky) a Slavomír Michálek (Historický ústav SAV), ktorým funkčné obdobie nevypršalo.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja je zriadená zákonom o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Predsedníctvo agentúry je odborným orgánom agentúry. Má 13 členov, z ktorých sú dvanásti významní odborníci z oblasti vedy a techniky a jeden je zástupcom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Členov predsedníctva agentúry vymenúva a odvoláva vláda. Kandidátov na členov predsedníctva agentúry navrhujú ústredné orgány štátnej správy, v ktorých zriaďovateľskej alebo vecnej pôsobnosti sú právnické osoby štátneho sektora uskutočňujúce výskum, Slovenská akadémia vied, orgány reprezentácie vysokých škôl a reprezentatívne združenia zamestnávateľov.

 

SITA

Súvisiace články

14.10.2019 11:20

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk zastupoval na 5.schôdzi EPAN v Štrasburgu slovenský rezort školstva

Hlavným cieľom výsledkov rokovania expertov pre oblasť vzdelávania EPAN ( Education Policy Advisors Network - Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku), ktorá sa v týchto dňoch koná v Štrasburgu, je poskytnúť školám v Európe súb...
06.02.2018 14:14

V Prešove pripravujú vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2017

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje 7. marca vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2017. Už tradične budú ocenené kategórie najúspešnejší športovec PSK, najúspešnejší športovci PSK bez určenia poradia, najúspešne...
17.10.2017 18:30

Školy s dobrovoľníkmi z ekologickej súťaže Tatranskí rytieri zrealizovali 3 víťazné projekty

V rámci celoslovenského, environmentálneho projektu Tatranskí rytieri sa na prvých troch víťazných miestach, v kategórii realizovateľný projekt, umiestnili školy ZŠ Rejdová, ŠZŠ Dobšiná a ZŠ Rakovec nad Ondavou. Víťazné školy s...