Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
30.11.2017 17:30

VLÁDA: Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prechádza personálnou obmenou

BRATISLAVA - Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prechádza personálnou obmenou. Keďže doterajším 11 členom vypršalo štvorročné funkčné obdobie, ministerka školstva Martina Lubyová predložila na vládu návrh na menovanie nových členov.

Ministri jej návrh dnes schválili. Z doterajších členov budú v agentúre aj ďalšie funkčné obdobie pracovať Ján Rosocha (Ministerstvo zdravotníctva SR), Jozef Masarik (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) a Štefan Mihina (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). Okrem nich sa členmi predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja stali Svetlana Gavorová (Slovenská inovačná a energetická agentúra), Dana Peškovičová (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum), Milan Chrenko (Ministerstvo životného prostredia SR), Marek Hajduk (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Miloslav Milichovský (Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Pardubice), Pavol Sovák (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Marek Franko (EVPU,a.s. Nová Dubnica) a Tibor Gregor (Klub 500). V predsedníctve zostávajú pôsobiť Jan Zima (Akadémia vied Českej republiky) a Slavomír Michálek (Historický ústav SAV), ktorým funkčné obdobie nevypršalo.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja je zriadená zákonom o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Predsedníctvo agentúry je odborným orgánom agentúry. Má 13 členov, z ktorých sú dvanásti významní odborníci z oblasti vedy a techniky a jeden je zástupcom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Členov predsedníctva agentúry vymenúva a odvoláva vláda. Kandidátov na členov predsedníctva agentúry navrhujú ústredné orgány štátnej správy, v ktorých zriaďovateľskej alebo vecnej pôsobnosti sú právnické osoby štátneho sektora uskutočňujúce výskum, Slovenská akadémia vied, orgány reprezentácie vysokých škôl a reprezentatívne združenia zamestnávateľov.

 

SITA

Súvisiace články

17.04.2018 10:05

Karloveské školy začnú so zápisom prvákov od piatka

Zápis detí do základných škôl v správe bratislavskej mestskej časti Karlova Ves pre školský rok 2018/2019 bude v piatok 20. apríla a v sobotu 21. apríla. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke. V piatok...
03.05.2018 19:03

Vysoké školy sú pripravené začať s rekonštrukciou internátov

Kvalitné služby pre študentov majú pomôcť zvýšiť atraktivitu vysokých škôl na Slovensku
12.07.2018 21:42

Európska pracovná skúsenosť zvyšuje úspech.

V školskom roku 2017/2018 sme v Strednej zdravotníckej škole v Skalici realizovali projekt s názvom Európska pracovná skúsenosť zvyšuje úspech. Projekt bol realizovaný z prostriedkov programu ERASMUS +.