Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
24.12.2017 12:09

Výpravkyňa Lucia: Železnica patrí aj mladým ľuďom. Postupne začínajú objavovať svoje možnosti v dopravných odboroch.

Je mladá a krehká, ale keď vstúpite na železničný perón alebo riešite problém pri ceste vlakom, neprehliadnete ju napriek davu ľudí. Bez rovnošaty by ste ju v súkromí nespoznali; miluje ležérny outfit, hory, more a vyslovene relax na pláži, keďže jej profesia patrí k tým náročným a závisí od nej život stoviek ľudí. No i napriek tomu ju miluje a je príkladom toho, že železnica patrí aj ženám.

Na kariéru sú tu potrebné skúsenosti získavané praxou a nie prioritne vysoká škola, zdôrazňuje výpravkyňa Lucia Maródiová. V nasledujúcich riadkoch vám okrem iného prezradí, v ktorých školách je možné študovať odbory v železničnej doprave a ako vám duálne vzdelávanie pomôže získať prax a skúsenosti už počas školy. 

#dualnevzdelavanie

Prezraďte nám, kde a na akej pozícii pracujete.

Pracujem v Bratislave ako výpravkyňa.

Ako dlho vykonávate túto prácu? Stali ste sa výpravkyňou hneď po škole alebo ste museli prejsť aj kurzami?

Som tu už tretí rok. Neštudovala som dopravný odbor ani žiaden, ktorý by mal do činenia so železnicou. O práci na železnici som sa dozvedela od priateľov a keďže pochádzam z obce, v ktorej majú železničiari početné zastúpenie, rozhodla som sa skúsiť šťastie a som tu. Kým som postúpila na pozíciu výpravcu, absolvovala som kurz a predtým konzultačné a prípravné školenia zamerané na samostatné riešenie rôznych situácií, ktoré vznikajú pri každodennej práci, pri zabezpečovaní vlakovej dopravy.

Prešli ste si v rámci železnice viacerými pozíciami?

Kým som sa stala výpravkyňou, prešla som pozíciou dozorkyne dopravne, kde som pomáhala riešiť dopravné situácie. Potom som prešla na pozíciu, ktorú tu na železnici označujú ako samostatný správny zamestnanec, a zaoberala som sa vyslovene administratívnou prácou.

Poďme teraz trošku do vašej minulosti. Vybrali ste si toto povolanie sama? Žena výpravkyňa nie je možno taká bežná pozícia, na staniciach skôr vidno mužov. Čo vás motivovalo?

Práve tým, že som si prešla viacero pozícií a vedela som, čo ktorá zahŕňa, vybrala som si pozíciu výpravkyne. Tá mi najviac učarovala a napĺňa ma. Je to práca zodpovedná, ale zaujímavá a každý deň iná, nestereotypná. Vďaka tejto práci spoznávam každý deň veľa nových ľudí a využívam hlavne svoje komunikačné schopnosti.

Povedzte nám o tejto pozícii viac. Aké sú vaše povinnosti? Výprava vlaku je asi len jedna z nich. Čo všetko v práci robíte, čo je už možno rutina a na čo musíte dať veľký pozor?

Náš železničný žargón je zložitejší. Mojou základnou povinnosťou je v pridelenom obvode zodpovednosti plniť úlohy súvisiace so zabezpečením jazdných ciest. Ak by som však mala na túto otázku odpovedať ako laik, zodpovedám za to, že nepríde ku kolízii jedného vlaku s druhým priamo na trati. Každé ráno začínam prevzatím služby, musím zistiť, aká je dopravná situácia v stanici a v priľahlých dopravných obvodoch, či je technické zariadenie v prevádzkyschopnom, bezporuchovom stave. Keďže pracujem na malej stanici, súčasťou mojej práce je aj predaj lístkov a každé ráno si musím prevziať aj pokladničnú kasu. Pri práci výpravcu je ťažké vravieť o rutinnej práci, naopak, každá zmena je iná, každá vlaková cesta, i keď pravidelná podľa grafikonu, v sebe môže ukrývať prekvapenia. Najväčší pozor si musí každý výpravca dávať na bezpečnosť železničnej dopravnej cesty. Musí byť ostražitý a často predvídať.

Patrí k pozícii výpravcu aj dnes typická modrá uniforma, červená čiapka, píšťalka a zelený terčík, ktorým dáva do pohybu vlaky? Predsa len, žena sa na uniformu pozerá asi trošku inak ako muž. Môžete si uniformu aj upraviť, keby sa vám nepáčila? ????

Dnes na mnohých staniciach výpravca nevypravuje vlaky ručne, robí to už systém, ale uvidíte ho stáť pri vlaku a sledovať proces príchodu či odchodu vlaku, aby sa uistil, že vlak zo stanice odíde v poriadku. Na stanici, kde robím ja, sme na určenom mieste a kontrolujeme všetky vlaky, takže nás zamestnanci železníc, dopravcov, ale i cestujúci vnímajú veľmi intenzívne. Modrá uniforma a červená čiapka sú neodmysliteľné a zároveň povinné.  Často mi ako žene skrsne myšlienka, že by som tu i tu niečo upravila, vymenila jeden kúsok za iný, no práve uniforma je tá, ktorá dáva tejto pozícii vážnosť a je súčasťou našej práce, tak ako pri lekároch, policajtoch alebo pilotoch lietadiel.

Keď sme sa začali rozprávať o móde, aká ste v súkromí? Tiež v ňom dominuje železnica? Vaša práca je náročná a zodpovedná, ako relaxujete?

V súkromí by ste ma asi nespoznali a musím povedať, že železnica v ňom nie je.  Nosím neformálne ležérne oblečenie, milujem hory, prechádzky, ležanie na pláži, vyslovene sa sústreďujem na regeneráciu a oddych, keďže v práci musím byť stále v strehu a nesiem zodpovednosť za ľudské životy. Všetok svoj čas venujem synovi a som rada, ak môžeme robiť veci spolu, bicyklovať, hrať baseball.

O chvíľku je tu obdobie podávania prihlášok a ŽSR sú aktívne v duálnom vzdelávaní. Máte na svojom pracovisku študentov?

Na našom pracovisku študenti aktuálne nie sú. Sú na iných, ale malo by sa to v krátkom čase zmeniť. Počet študentov, ktorí študujú na dopravných školách, sa zvyšuje a v najbližšom školskom roku by mali prísť aj k nám. Odbory v oblasti dopravy je možné študovať na šiestich stredných odborných školách: v Martine, Šuranoch, Trenčíne, Košiciach a na dvoch školách v Bratislave.

Čo všetko musí študent zvládnuť, aby mohol po škole vypravovať vlaky? Čo všetko robí počas praktickej výučby?

Prax je troška iná ako teória a pre študenta školy je železničná problematika náročná. Je výhodné, ak si študenti vyskúšajú svoje budúce povolanie v praxi pod dohľadom skúsených kolegov. Lepšie je raz vidieť, ako dvakrát počuť, a na železnici to platí dvojnásobne. Študenti získajú ostražitosť, v praxi sa naučia, na čo dávať pozor, uvidia stavanie vlakových ciest a mnoho ďalšieho.

Viem to z vlastnej skúsenosti. Nemám školu, ktorá by bola zameraná smerom k železnici. Napriek tomu, že mám dve maturity, keď som prišla na železnicu, chvíľu mi trvalo otvoriť oči a ešte dlhšie začať myslieť ,,železnične". Našťastie som vždy narazila na ľudí, ktorí mi pomohli. Železnica je jedna veľká rodina, ako sa vravieva.

Keď ste boli vo veku 14 – 15 rokov, vedeli ste hneď, že chcete byť výpravkyňa alebo ste sa k tejto profesii dostali postupne?

Ani vo sne by mi nenapadlo, že sa stanem súčasťou železničiarskej rodiny. Ako malá som chcela byť herečkou, hlásateľkou alebo speváčkou. Takže moja cesta k železnici nebola celkom priamočiara. 

Rozhodli by ste sa pre toto povolanie aj dnes?

Vzhľadom na to, že konkrétne ja mám okolo seba ľudí, ktorí mi pomáhajú, fandia mi a podporujú ma, išla by som do toho aj dnes.

Akí sú dnešní cestujúci? Ako sa správajú na nástupištiach, čo preferujú počas cesty vlakom? Evidujú vašu osobu a profesiu na stanici?

Práca s ľuďmi je vždy zložitá, každý je z iného cesta. Ja osobne s ľuďmi rada komunikujem a snažím sa vychádzať s každým. Každý, kto príde na stanicu s úmyslom cestovať, ma vníma, či už pri predaji lístka alebo na nástupišti, ale i pri akomkoľvek probléme, ktorý potrebuje vyriešiť, od zmeškaného vlaku cez stratu batožiny. Veď práve výpravca je ten prvý človek, za ktorým cestujúci príde s problémom.

Myslíte si, že prácu výpravcu by vedel zastúpiť aj iný zamestnanec železnice?

Pokiaľ to môžem posúdiť ja, tak ťažko, ako som už spomenula, je to práca zložitá a zodpovedná, preto je pri nej veľmi dôležitá prax.

Od vašej práce veľmi závisí bezpečnosť na železnici. Na čo všetko musíte dávať pozor počas práce?

Na všetko. 

Je to podľa vás práca až do dôchodku alebo je na železnici možné aj kariérne sa posunúť?

Je to práca až do dôchodku, ale je tu možnosť osobného a kariérneho rastu. Pre kariérny postup na železnici sú dôležité skúsenosti a nie až tak vysoká škola. Z pozície výpravcu sa môžete ďalej vypracovať na tie ďalšie: dozorcu prevádzky, komandujúceho, technológa, prevádzkového dispečera, kontrolného dispečera, kontrolóra dopravy, ale aj dopravného námestníka. Ďalšie, ešte vyššie pozície je možné získať už potom s vysokou školou, ideálne z oblasti dopravy. No ako som už spomínala, človek už počas školy zaradenej do duálneho vzdelávania získa prax a tá mu pomôže ďalej napredovať.

Na webe www.dualnysystem.sk nájdete zoznam škôl, na ktorých je možné študovať dopravné odbory v systéme duálneho vzdelávania.

Ing. Mgr. Martina Slušná

 

 

Súvisiace články

12.07.2018 22:20

ŠPÚ v rodnej obci generála Štefánika zorganizuje konferenciu k 100.výročiu vzniku ČSR

Štátny pedagogický ústav a obec Košariská zorganizujú v rodnej obci generála Milana Rastislava Štefánika vedeckú konferenciu „Štátnik a vedec Milan Rastislav Štefánik, rodák z Košarísk“. Podujatie sa uskutoční z iniciatívy pre...
20.10.2017 19:35

INŠPIRATÍVNE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Webová stránka školskej knižnice je ideálnym digitálnym a zároveň aj efektívnym marketingovým nástrojom na zverejňovanie základných informácií o jej zameraní, vnútorných právnych dokumentoch, informácií o škále poskytovaných kn...
16.12.2017 15:30

BRATISLAVA: Národné múzeum ukazuje hudobné klenoty

BRATISLAVA - Krásu aj vývoj hudobných nástrojov možno spoznať na výstave Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave. Expozíciu "KleNOTY z múzea. Ako sa zbiera hudba" pripravilo Hudobné múzeum SNM. V sídelnej budove národnéh...