Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
15.02.2018 18:32

Vyše 80 percent maturantov si vybralo anglický jazyk

Externá maturita čaká v tomto školskom roku spolu 43 605 stredoškolákov. Z nich až 83,4 % si ako jeden z maturitných predmetov vybralo anglický jazyk. Vyplýva to z údajov nahlásených Národnému ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Externé testy budú maturanti písať v dňoch od 13. do 16. marca 2018.

 Najviac maturantov bude tradične skladať skúšku dospelosti zo slovenského jazyka a literatúry – 40 259.

Z predmetu maďarský jazyk a literatúra ako vyučovacieho jazyka bude písať test a slohovú prácu 1 836 žiakov.

Ukrajinský jazyk a literatúra čaká 21 maturantov.

Spolu 1 843 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským absolvuje navyše maturitu z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra. 

Matematiku si ako maturitný predmet vybralo 6 153 stredoškolákov, čo predstavuje približne 14 % ich celkového počtu.

Angličtina potvrdila svoje dominantné postavenie medzi cudzími jazykmi, keď v rámci všetkých troch úrovní náročnosti (B1, B2 a C1) si ju zvolilo 36 376 maturantov, čo predstavuje spomínaných 83,4 % z ich celkového počtu. Na najvyššej úrovni C1, ktorá je povinná pre žiakov bilingválnych gymnázií, ich bude maturovať 1 579.

V poradí druhým cudzím jazykom podľa výberu maturantov je opäť nemčina, ktorú si zvolilo 3 397 žiakov, teda 7,8 %. Na najvyššej úrovni C1 ich bude 126.

Nasleduje ruština s 878 maturantmi, z toho 26 na úrovni C1.

Francúzštinu si vybralo 33 maturantov, španielčinu 13 a najmenej žiakov už tradične bude maturovať z talianskeho jazyka – traja.

„Pozitívne vnímam fakt, že v tomto školskom roku si matematiku, ktorá je voliteľným predmetom, vybralo viac maturantov ako vlani," uviedla v tejto súvislosti ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Testy a kľúče správnych odpovedí maturitných testov z minulých rokov sú zverejnené na internetovej stránke NÚCEMu


 

Súvisiace články

23.10.2017 15:45

Gamifikácia je krehký, ale mimoriadne efektívny vzdelávací mechanizmus

Podľa oxfordského slovníka znamená termín gamifikácia „zavádzanie herných princípov ako bodovanie, súťaživosť, pravidlá hry do rôznych oblastí.“
14.02.2019 08:43

Interný audit na sekcii vedy a techniky

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. iniciovala interný audit na sekcii vedy a techniky MŠVVaŠ SR, ktorého výsledkom bude overenie a vyhodnotenie postupov pri procese prípravy a hodno...
22.10.2019 13:23

Potravinoví inšpektori uskutočnili rozsiahly test na zvyšky pesticídov

Kontrola zvyškov pesticídov v potravinách je v rámci EÚ prísne monitorovaná. Ide totiž o látky s významnými toxickými vlastnosťami, ktoré môžu mať negatívny dopad na zdravie spotrebiteľov. Potravinoví inšpektori podrobili kontr...