Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
06.11.2017 18:15

Výstava „Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku“ prichádza do Košíc

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici pozývajú na unikátnu výstavu.

Putovná výstava Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku vznikla z iniciatívy Klubu priateľov Múzea Slovenského národného povstania v B. Bystrici – s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR. Jej autormi sú prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc., a Mgr. Michala Lônčíková. Výstava už bola inštalovaná v Banskej Bystrici a Bratislave – v rámci podujatí Týždňa vedy a techniky 2017 prichádza aj na východ Slovenska. Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa rozhodla sprístupniť expozíciu tak študentom histórie na UPJŠ v Košiciach, ako aj študentom stredných škôl a žiakom základných škôl a tiež odbornej aj širokej laickej verejnosti.

Výstava prezentuje prepracovaný systém propagandy slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945. Oficiálna propaganda slovenského štátu predstavovala jeden z najúčinnejších nástrojov režimu pri šírení dezinformácií a vykresľovaní pozitívneho obrazu nacistického Nemecka. Cielene vytvárala niekoľko kategórií nepriateľov – či už to boli Židia, Česi, komunisti, USA alebo Veľká Británia – so zámerom vyvolať pocit strachu a ohrozenia a tým upevniť štátny režim.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v stredu 8. novembra 2017 o 13:00 v priestoroch Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej ul. 9 v historickom centre Košíc (na druhom poschodí budovy Platón).

Na otvorení výstavy sa zúčastnia jej autori prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc. (Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave) a Mgr. Michala Lônčíková (interná doktorandka na Katedre všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave), generálny riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici PhDr. Stanislav Mičev, PhD., dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., a vedúci Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD.

Súčasťou otvorenia výstavy bude aj hosťovská prednáška prof. PhDr. Eduarda Nižňanského, CSc., ktorá sa uskutoční v miestnosti AP2P4 (budova Platón) v čase od 13:30 do 15:00 hod.

Výstava Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku bude prístupná v priestoroch budovy Platón od 8. novembra 2017 do 8. decembra 2017.

 

Mgr. Zuzana Tokárová, PhD.

Súvisiace články

29.05.2018 08:44

Rodičia z Rohoviec budú v utorok bojovať za slovenské triedy na zastupiteľstve

Rodičia z Rohoviec v okrese Dunajská Streda a okolitých obcí budú v utorok bojovať za triedy s vyučovacím jazykom slovenským na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
14.05.2018 10:07

Ako budú školy pýtať peniaze?

Semináre absolvovalo takmer tritisíc školských zamestnancov
30.04.2018 10:00

Slovensko a Indonézia majú záujem rozvíjať spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová prijala včera veľvyslankyňu Indonézie J. E. Adiyatwidi Adiwoso.