Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
27.04.2018 10:32

Začal sa 7. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku

Začal sa 7. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku IT Fitness Test, ktorý potrvá do konca tohto roka. Zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie.

Test je rozdelený na dve základné časti, a to nepovinnú Informačnú časť, ktorá určí základné charakteristiky riešiteľa testu z pohľadu využívania informačných technológii a Vedomostno-kompetenčnú časť. V nej riešiteľov čaká testovanie v piatich oblastiach.

Všetci riešitelia testu získajú po jeho absolvovaní certifikát, pričom snahou IT Asociácie Slovenska je zaradiť certifikát medzi všeobecne akceptované dokumenty, ktoré by zamestnávatelia zohľadňovali pri pracovných pohovoroch a prijímaní uchádzača do zamestnania. Ako agentúru SITA informoval manažér pre komunikáciu IT Asociácie Slovenska Juraj Kadáš, testovanie bude mať dve fázy.

Prvá fáza testovania, ktorá bude do 30. júna, je určená pre základné školy s cieľom preverenia kvality IT zručností žiakov pre ich ďalšie štúdium. Druhá fáza testovania bude od 1. júla do konca roka a bude otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem zvyšovať svoje digitálne zručnosti na úroveň, ktorá zodpovedá súčasným IT trendom.

Aktuálny ročník IT Fitness Testu je obohatený o novú funkcionalitu, vďaka ktorej budú pedagógovia získavať informácie o tom, ako v testovaní uspela konkrétna trieda či priemerný čas potrebný na riešenie jednotlivých úloh. Rozšírená funkcionalita zároveň umožní manažmentu školy monitorovať úspešnosť riešenia testu a získať tak komplexné informácie o digitálnych zručnostiach žiakov.

IT Fitness test je neoceniteľným nástrojom na testovanie digitálnych zručností Slovákov a zároveň veľkou motiváciou na ich zlepšovanie. Je to dôležité v čase, keď si už dnes väčšina pracovných miest v EÚ vyžaduje aspoň základný stupeň digitálnych zručností. Výsledky IT Fitness testu nám poskytnú hodnotné dáta ako základný predpoklad k tomu, aby sme vedeli, akým smerom sa v zdokonaľovaní digitálnych zručností občanov uberať. Veríme, že aj tento rok sa do testu zapojí mnoho Slovákov a že výsledky budú o čosi lepšie ako minulý rok," povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Z výsledkov IT Fitness Test 2017 vyplýva, že oproti roku 2015 u účastníkov starších ako 15 rokov klesla priemerná úspešnosť o približne tri percentá. Testy preukázali zníženie úspešnosti v kategórii kancelárske nástroje. Z výsledkov testov pre základné školy vyplynulo, že žiaci majú rezervy vo všetkých kategóriách. V kategórii bezpečnosť majú problém s kritickým myslením či analýzou textu. V kategórii online marketing mali rovnako slabšie výsledky ako v roku 2015.

Cieľom testovania je získať analytické informácie o úrovni IT zručností našich žiakov a zároveň pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa na trhu práce. Test je dostupný pre všetkých, ktorí sa zaregistrujú na webe www.itfitness.sk a rozhodnú sa do testovania zapojiť. IT Asociácia Slovenska spoločne s partnermi organizuje IT Fitness Test už od roku 2010. Počas šiestich ročníkov sa do veľkého testovania IT zručností zapojilo vyše 150 000 respondentov.

Zdroj: SITA

Súvisiace články

15.03.2019 08:13

MATURITA 2019

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou pre externú časť (riadny termín maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019).
21.11.2017 18:00

BRATISLAVA: Mestský kontrolór overí, či zimný štadión potrebuje úpravy za päť miliónov eur

BRATISLAVA – Mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy Peter Šinály preverí, či Zimný štadión Ondreja Nepelu potrebuje úpravy za päť miliónov eur. V roku 2019 sa na tomto štadióne budú hrať zápasy Majstrovstiev sveta v ľa...
29.11.2019 11:16

Ministerka školstva ocenila tridsať úspešných žiakov a študentov

Už viac ako 20 rokov pri príležitosti Dňa študentov odovzdáva ministerstvo školstva Pamätné listy sv. Gorazda - najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov. Zlatí medailisti z domácich aj medzinárodných predmetových oly...