Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
04.12.2019 07:05

Záložky do kníh motivovali k čítaniu kníh vyše 140-tisíc žiakov zo Slovenska a z Česka

Slovenská pedagogická knižnica s vedomím, že záložky do kníh motivujú žiakov, aby rozprávali a premýšľali o zobrazených motívoch, ktoré súvisia s rôznymi literárnymi textami či samotnými knižnými hrdinami, zorganizovala v mesiaci október pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 dva projekty na podporu čítania žiakov základných a stredných škôl v Slovenskej republike a Českej republike.

Prvý projekt s názvom Záložka do knihy spája školy zorganizovala v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Jeho cieľom bola už po desiatykrát podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh medzi 131 889 rovesníkmi z 1 163 českých a slovenských základných škôl a osemročných gymnázií. Žiaci vyrábali záložky ľubovoľnou technikou na predpísanú tému List za listom – baví ma čítať.

Zámerom uvedeného projektu bolo aj oživenie vyučovacieho procesu, nadviazanie vzájomnej spolupráce medzi partnerskými školami a spoznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry či regionálnych zvykov v oboch republikách. Rovnako jeho cieľom bolo, aby zanietení čitatelia z radov žiakov strhli k čítaniu aj „nečitateľov".

Pridanou hodnotou tohto  projektu bolo, že pomohol vyniknúť všetkým žiakom, teda aj tým, ktorí nie sú intelektuálne nadaní, alebo žiakom s mentálnym postihnutím či žiakom pochádzajúcich zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k čítaniu kníh.

Uvedené bonusy potvrdila Silvia Kližanová zo Základnej školy Radovana Kaufmana v Partizánskom, ktorá povedala: „Váš projekt je čarovný, priateľský a jedinečný... Od počítačov, tabletov, televízie či iných závislostí ťahá žiakov počítačovej generácie k tomu, čo nielen otvára ich fantáziu, ale najmä ich detské srdiečka. Urobiť niekomu radosť, prelomiť svoju lenivosť, chcieť poznať nových ľudí... A čo je najdôležitejšie, tiež ďalšie a ďalšie knihy, v ktorých je ukrytých tak nespočetné množstvo krásnych a poučných príbehov, morálnych hodnôt." Osoh z realizácie zmysluplného projektu potvrdila aj Jana Chocholáčová z Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančiciach v Českej republike. Vo svojom vyhodnotení projektu uviedla: „Sme radi, že vznikol medzinárodný projekt, do ktorého sa môžu zapojiť žiačky a žiaci nižšieho stupňa gymnázia. Vami organizovaný projekt Záložka žiakov každý rok osloví, môžu v ňom rozvíjať nielen svoje čitateľské a literárne vedomosti, ale takisto aj výtvarnú zručnosť a kreativitu."

Druhý projekt Záložka do knihy spája slovenské školy zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica už po ôsmykrát pre stredné školy. Takisto jeho cieľom bola podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh a vzájomné nadväzovanie priateľských vzťahov medzi 184 školami z rôznych kútov Slovenska. 9 397 stredoškolákov si medzi sebou nielen vymenilo vytvorenú záložku na tému Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu, ale sa aj zážitkovým spôsobom oboznámilo s významnými osobnosťami, ktoré v minulosti prispeli k formovaniu demokracie, k ochrane ľudských práv a slobôd vo svete alebo na Slovensku.
 

Znakom toho, že uvedený projekt sa stále teší väčšej obľube medzi strednými školami, sú slovné hodnotenia školských koordinátorov. Emília Černeková z Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu v Čadci napísala: „Je to náš obľúbený projekt, lebo je nám sympatická myšlienka, že i malým dielkom sa možno vzájomne potešiť a rozvíjať svoju tvorivosť. Zároveň to bola i príležitosť vychovávať k aktívnemu občianstvu, keďže témou tohto 8. ročníka boli osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu." Pozitívne vnímanie projektu potvrdzuje aj Ľudmila Minárová z Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach: „S radosťou sa zapájame do tohto projektu a už teraz sme v očakávaní, ako bude znieť téma v nasledujúcom ročníku. Dúfame, že sa opäť staneme jeho súčasťou, pretože budovanie vzťahu k čítaniu a podpora žiakov k samostatnej práci má nezastupiteľný význam pre ich budúcnosť."

Rozália Cenigová, hlavná garantka spomínaných projektov, na základe spätných väzieb od školských koordinátorov povedala: „Považujem za potrebné poďakovať sa všetkým, ktorí sa slobodne a dobrovoľne zapojili do podpory čítania a vytvárania priateľských vzťahov medzi rovesníkmi a partnerskými školami. Zvlášť veľká vďaka patrí každému pedagogickému i nepedagogickému zamestnancovi za ich elán, voľný čas a inšpiráciu, s ktorou usmerňovali svojich žiakov pri práci v rámci realizácie projektov. Špeciálne poďakovanie patrí aj slovenským a českým žiakom, že využili svoje nadšenie, nadanie a talenty na ušľachtilý cieľ, ktorým je sebavzdelávanie a vzdelávanie druhých."

Hodnotenia oboch projektov i fotografie z priebehu výroby záložiek alebo fotografie so samotnými najkrajšími záložkami sú dostupné na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.

Slovenská pedagogická knižnica:

Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice

Zdroj: minedu

 

Súvisiace články

26.10.2017 14:49

Preberanie a odovzdávanie učiteľských bytov

Bratislavský samosprávny kraj pozýva na preberanie a odovzdávanie deviatich učiteľských bytov pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, z ktorých šesť sa bude losovať priamo na mieste, kde sa tieto ubytovacie jednotky nachádz...
08.09.2018 09:39

Mládežnícka delegácia z Južnej Kórey na Slovensku

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prijala mládežnícku delegáciu a zástupcov Korean Youth Work Agency (KYWA) z Južnej Kórey. Pri tejto príležitosti boli na stretnutie prizvaní - zástupca Oddelenia kultúry, školstva, športu a ...
08.04.2018 09:56

OMBUDSMANKA: Na Slovensku chýba škola s vyučovaním v rómskom jazyku

Pretrvávajúca segregácia rómskych detí a skutočnosť, že doposiaľ ani jedna štátna škola na Slovensku neposkytuje vzdelávanie v ich materinskom jazyku, je podľa verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej dôkazom, že garantované p...