Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
28.10.2017 08:35

Zástupcovia Úseku inšpekčnej činnosti ŠŠI a ŠPÚ sa dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov

Na pracovnom rokovaní výskumných a vývojových zamestnancov Štátneho pedagogického ústavu a zamestnancov Úseku inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie sa zúčastnené strany dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov týkajúcich sa zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu do školskej praxe.

Najčastejšie sa učitelia pýtajú na možnosti úprav učebného plánu, na tvorbu časovo-tematických plánov, zavádzanie voliteľných predmetov a využitia disponibilných hodín. Nejasné sú pre nich niekedy aj pravidlá na delenie triedy na skupiny a vytváranie skupín žiakov z rôznych tried.

„Zo strany učiteľov základných škôl a gymnázií pravidelne dostávame otázky týkajúcich sa realizácie inovovaných štátnych vzdelávacích programov priamo v školách. Je dôležité, aby ŠPÚ aj ŠŠI odpovedali učiteľom rovnako, vychádzajúc z jednotného výkladu filozofie inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Pracovné stretnutie zamestnancov Úseku inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie s výskumnými a vývojovými zamestnancami ŠPÚ vytvorilo podmienky pre naplnenie tohto cieľa," zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že na efektívne napĺňanie vzdelávacích štandardov prírodovedných predmetov sú potrebné tri základné predpoklady - ustálený rámcový učebný plán, čo znamená nepridávať nové predmety, nerušiť predmety a neuberať z počtu disponibilných hodín, snaha o vyváženú dotáciu pre všetky skupiny predmetov, respektíve vzdelávacie oblasti a snaha vytvoriť podmienky pre realizáciu objavného a bádateľského učenia, teda delené hodiny a materiálne vybavenie škôl.

 

Text a foto: Dagmar Vanečková

Súvisiace články

03.05.2018 09:05

Tím trnavských žiakov si v Amerike upevnil pozíciu svetovej robotickej špičky

Skupina žiakov z Trnavy s názvom IT-PRO-BESST sa vďaka svojej záľube v stavaní robotov, z populárnych stavebníc LEGO MINDSTORM, prebojovala až na šampionát v americkom Detroite. Spoza oceánu si žiaci Anglicko-slovenskej bilingv...
12.06.2019 15:57

MATURITA 2019

Výsledky externej časti maturitnej skúšky
22.11.2017 14:00

Bratislava: Nová škôlka v Petržalke pre 150 detí je pred kolaudáciou

Bratislava – Otvorenie novej materskej školy (MŠ) na Vyšehradskej ulici v bratislavskej Petržalke od budúceho školského roka je opäť o čosi reálnejšie. Nová sedemtriedna škôlka pre zhruba 150 detí, ktorá vznikla rekonštrukciou...