Rozhovory
0

Zakladateľ vzdelávacieho videokanálu, zameraného na matematiku, MaTYkár: „Myslím si, že pre mnohých je matematika „strašiakom“ ešte skôr, než s ňou nadviažu osobný vzťah.“

Matematika je predmet, ktorý patrí asi u väčšiny žiakov k menej obľúbeným. Nájde sa podstatne menej žiakov, ktorí pre ňu nachádzajú vášeň a je ich záľubou. Matematika je napriek tomu – aj keď sa to na prvý pohľad nezdá – dôležitým školským predmetom. Ako ju učiť efektívne a ako zaujať aj študentov, ktorí ju nemajú v obľube, sme sa opýtali učiteľa Tomáša Mikulovského, ktorý založil vzdelávací kanál na YouTube, ktorý môže pomôcť každému žiakovi či študentovi lepšie porozumieť matematike.

Mgr. Tomáš Mikulovský je vyštudovaný učiteľ matematiky a geografie. Aprobáciu vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Aktuálne učí matematiku na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Je autorom projektu, vzdelávacieho kanálu na YouTube, s názvom MaTYkár, kde prostredníctvom videí vysvetľuje matematiku nielen žiakom základných a študentom stredných škôl, ale na svoje si prídu aj vysokoškoláci. Vo videách sa venuje aj vysvetľovaniu látky, ktorá súvisí s problematikou finančnej gramotnosti.

Čo Vás viedlo k tomu, aby ste založili projekt MaTYkár a ako dlho funguje?

Projekt MaTYkár som mal v hlave už dlho. Často som sa v praxi stretával s tým, že žiak v prípade dlhodobej absencie na vyučovaní prišiel do školy nepripravený so slovami: „Ja som sa to nemal odkiaľ naučiť.” Povedal som si, že bude fajn, ak žiaci aj v prípade dlhodobej absencie v škole túto možnosť budú mať. Toto covidové obdobie ma správne „nakoplo”, aby som začal zverejňovať videá. Prvé video som zverejnil v marci 2020, približne dva týždne po uzatvorení škôl.

Komu je určený?

Najmä žiakom na druhom stupni ZŠ a stredoškolákom, ale aj rodičom, ktorí sa snažia v súčasnosti pomáhať svojim deťom so vzdelávaním. Na svoje si prídu všetci, ktorí majú radi matematiku a chcú si určité vedomosti osviežiť, prípadne sa v nich zdokonaliť.

Matematika vo všeobecnosti nepatrí medzi najobľúbenejšie školské predmety. Prečo myslíte, že je to tak? Kvôli tomu, že patrí z hľadiska rozmýšľania k náročnejším predmetom?

Myslím si, že pre mnohých je matematika „strašiakom” ešte skôr, než s ňou nadviažu osobný vzťah. Mnohých žiakov ovplyvňujú ich rodičia a príbuzní, ktorým matematika nejde, nebaví ich. To predsa ale neznamená, že sa v matematike nemusí dariť ich deťom, že ich nebude baviť a nebudú v nej vidieť súvislosti. Ďalším faktorom je podľa môjho názoru to, že veľké množstvo žiakov sa matematiku snaží naučiť naspamäť, chýba prepojenie učiva s reálnym životom. Žiaci vedia, že moja častá otázka pri vyučovaní smeruje na skutočnosť, kde môžeme danú tému využívať v reálnom živote. Ak to žiaci vedia, téma sa pre nich stáva zaujímavou a nie je to len o bifľovaní vzorčekov, vzťahov a mechanizmov výpočtu. Postoj žiakov k matematike môže ovplyvňovať aj nedostatok tréningu, počítania.

Je pravdou, že žiak musí mať talent, určité predispozície, na to, aby ľahšie a rýchlejšie pochopil matematiku?

Nie je to podmienka. Určite je výhoda, ak žiak má prirodzený talent na matematiku, ale ak to tak nie je a má pevnú vôľu sa ju učiť a matematika ho baví, tréningom a počítaním príkladov sa môže zdokonaľovať.

Ako sa snažiť pomôcť deťom, ktorým matematika ide ťažšie a ako na vyučovaní pritiahnuť pozornosť detí, ktoré matematika nebaví?

Pomáhať sa dá rôznymi spôsobmi, avšak potrebujem cítiť záujem zo strany žiaka. Ak na žiakovi vidím, že má snahu pracovať aj napriek tomu, že nie je matematický génius, je to prvý krok k zlepšovaniu. Osobne sa vždy snažím ukazovať najmä žiakom na ZŠ, kde môžeme danú tému využívať v reálnom živote. Zaujať sa dá aj rôznymi problémovými úlohami, či príkladmi z finančnej matematiky.

Ako sa Vám učí v súčasnej, „Covid situácii”? Výučba prostredníctvom videohovorov sa odlišuje od klasickej výučby prezenčným spôsobom. Ako zaujať pozornosť študentov v takomto prípade?

Túto otázku dostávam často. 🙂 Prispôsobil som sa. Ako učiteľ nemôžem ovplyvniť, kedy sa vrátime do škôl, takže miesto lamentovania v rôznych facebookových skupinách venujem svoj čas tvorbe videí a učebných materiálov. Zaujať pozornosť napr. o 8:00 hod. ráno je zaujímavá úloha, niekedy študentov privítam netradične na našom „matematickom podcaste”, zaželám dobrú chuť k raňajkám, osviežim hodinu vtipom.

Ako pomáha matematika v praktickom živote a ako ju môžu využiť študenti, ktorí sa jej neplánujú venovať alebo ju študovať, či iný odbor s ňou úzko spojený, na vysokej škole?

Veľmi, už len jej elementárne znalosti sú schopné ušetriť nám v budúcnosti veľa času aj financií. Využitie vidím všade, napr. potrebujem oplotiť záhradu – vypočítam si jej obvod a nemusím kupovať mnohonásobne viac pletiva. Chcem zistiť, aký úrok dostanem v banke po roku? Využijem finančnú matematiku. Takýchto príkladov by sme vedeli vymyslieť veľmi veľa. Tým, ktorí sa matematike neplánujú v budúcnosti venovať, môže slúžiť ako vhodný prostriedok na rozvoj rozmýšľania a rozširovanie obzorov.

V súčasnosti sa dosť hovorí o inovatívnom vzdelávaní a vyučovaní. Dajú sa aj vo výučbe matematiky využiť alternatívne alebo inovatívne spôsoby?

Určite áno, veľkou pomôckou pre mňa je práca s matematickým softwarom, napr. GeoGebrou, ktorá nielen mne uľahčuje často komplikované rysovanie na tabuľu, ktoré bolo veľmi vtipné. Istú dávku inovácií môžu priniesť aj výučbové videá na YouTube.

Matematika istým spôsobom súvisí s finančnou gramotnosťou. Ako študentov naučiť, aby sa vedeli orientovať v tejto oblasti? Dosť sa hovorí o tom, že dnešní, (nielen) mladí Slováci sú finančne negramotní.

Pri finančnej gramotnosti zohrávajú významnú úlohu v živote žiaka jeho rodičia. Sú to oni, ktorí dajú dieťaťu prvé peniaze na nákup so slovami: „Skontroluj si výdavok, prines pokladničný doklad.” Učia dieťa zodpovednosti, zároveň ho nabádajú ku kontrole financií. Formou vreckového učia deti rozumne hospodáriť s peniazmi. Pre deti je to prirodzená a najmä nenásilná forma učenia sa. Dôležité je, aby dieťa postupne zisťovalo hodnotu peňazí. V matematike patrí finančná gramotnosť k mojim obľúbeným témam, pretože mnohí žiaci vyššie spomínané základy od rodičov majú a môžem ich ďalej rozvíjať prostredníctvom rôznych projektov, problémových úloh.

Ďakujeme za rozhovor.

Zdroj obrázkov: pexels.com

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu