Späť na zoznam
Základné školy
Autor: ZŠ Májové námestie, Prešov
27.03.2018 11:38

100. akciou k 100. výročiu

Turisti zo Základnej školy Májové námestie v Prešove venovali 100. akciu od začiatku činnosti turistického krúžku návšteve historického Martina. K turistom sa pridali aj novinári, ktorí už piaty rok dokumentujú spoločné akcie obidvoch krúžkov.

História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života, hlásateľom uplynulých čias.

Marcus Tullius Cicero

Turisti zo Základnej školy Májové námestie v Prešove venovali 100. akciu od začiatku činnosti turistického krúžku návšteve historického Martina, kde pred 100 rokmi bola 30. októbra 1918 prijatá Deklarácia slovenského národa (Martinská deklarácia) – jeden z najvýznamnejších dokumentov v našich dejinách. Dokument, ktorým predstavitelia slovenského národa oficiálne odsúhlasili rozchod s Uhorskom a vznik spoločnej Česko-slovenskej republiky. K turistom sa pridali aj novinári, ktorí už piaty rok dokumentujú spoločné akcie obidvoch krúžkov.

Vo vlaku si žiaci prečítali manuál, aby vedeli, čo v Martine navštívime. Naším cieľom bola najprv prehliadka historického Matičného námestia. Zastavili sme sa a sfotili pri budove Národného domu, Matice slovenskej, pri historickej budove Tatra banky - práve tu bola prijatá Deklarácia slovenského národa –žiaci si pozorne prečítali text na historickej tabuľke.

Potom sme pokračovali k Slovenskému národnému múzeu na Malej hore, kde si žiaci so záujmom vypočuli informácie, ktoré im tlmočila pani sprievodkyňa. Múzeum uchováva viac ako 100 000 zbierkových predmetov z oblasti etnografie a 31 000 z oblasti ostatných spoločenských odborov. Dokumentuje ľudové hospodárstvo, výrobu, remeslá a odievanie. Prezreli sme si aj aktuálnu výstavu v priestoroch múzea  Panna Mária - Matička naša. Výstava nám priblížila predmety s mariánskou tematikou tak, ako ich vnímali naši predkovia a zároveň poukazuje na ich pretrvávajúcu symboliku.

Poslednou zastávkou v našom programe bola návšteva Národného cintorína v Martine. Tu sa nachádzajú  hroby a umelecky cenné náhrobné objekty vyše 300 významných osobností slovenského kultúrneho, vedeckého a národného života. Zastavili sme sa aj pri Národnom pamätníku olympionikov, ktorý bol odhalený 16. októbra 2014.

Pamätník je venovaný všetkým olympionikom zo Slovenska, ale na tabuľkách sú uvedené mená našich zosnulých olympijských medailistov. Na vodorovnej ploche pamätníka je umiestnených 21 vizitiek a na bočných plochách sú 3 vizitky s menami zosnulých športovcov.

Po splnení cieľa našej exkurzie sme sa na chvíľku zastavili v nákupnom centre osviežiť sa a svižným krokom sme sa presunuli na železničnú stanicu.

Na záver môžeme skonštatovať, že žiaci spoznali pamiatky a získali poznatky z našich dejín. Páčila sa im zážitková forma, ktorá ich obohatila o poznatky z histórie. Uvedomujeme si, že táto forma ovplyvňuje žiakov, s ktorými pracuje aj bez toho, aby si to uvedomovali.


Autori článku: PaedDr. Jozefína Šoltésová, Mgr. Magda Gombárová

Fotografie: Mgr. Júlia Palšová

Súvisiace články

04.04.2018 09:36

Malá škola na veľkej súťaži

Skupina štyroch žiakov zo Základnej školy s materskou školou v Dolných Orešanoch úspešne reprezentovala svoju obec aj trnavský región na celoslovenskej súťaži JA Vitajte v našom regióne, ktorá sa uskutočnila 22. marca 2018 v Br...
06.02.2018 10:12

Rodiny a elektroodpad na ZŠ Marcelová

Naša škola - Základná škola Cesta na vŕšku 1, Marcelová sa v tomto školskom roku zapojila do projektu ElektroOdpad – Dopad. V rámci tohto projektu sme zisťovali, ako pristupujú rodiny k elektrospotrebičom, a najmä k ich likvidá...