Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Rozumieme nadaným
19.11.2020 21:47

8. celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove

8. ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Logická olympiáda nadaných žiakov online

V rámci Týždňa vedy a techniky na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa konal 8. ročník tradičného finálového kola Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku, tento rok však z dôvodu pandémie na COVID-19  prebiehal netradične online s využitím LMS Moodle prostredia.

Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov, ktorú pravidelne organizuje Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v PrešoveCentrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v SabinoveOdbor školstva Okresného úradu v Prešove a mesto Prešov, predstavuje jedinečnú intelektuálnu súťaž a patrí do portfólia projektov organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.

Tohtoročné 8. finálové kolo Logickej olympiády sa uskutočnilo dňa 11. novembra 2020 a  zúčastnilo sa na ňom 130 intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska ako víťazov februárových školských kôl, celkovo sa do súťaže nadaných prihlásilo až 2254 žiakov. Testovanie finalistov prebiehalo online formou prostredníctvom elektronickej podpory vzdelávania (e-learning) v LMS Moodle. V tomto e-learningovom kurze bol pre účastníkov olympiády prístupný fixný test s náhodne usporiadanými položkami a možnosťami ich správnych odpovedí. Prvok náhody spolu s kombináciou nastavení priniesli do testu aspekt objektivity a transparentnosti. Vo finálovom kole Logickej olympiády bolo testovanie zamerané na tieto intelektové oblasti – logickú, matematickú, priestorovú a oblasť verbálneho myslenia.

Víťazmi v jednotlivých vekových kategóriách sa stali:

Kategória A

(žiaci 1. –  4. ročníka ZŠ)

1. miesto: Andrej Palečka, Základná škola Andreja Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač

2. miesto: Martin Kolesár, Základná škola, Okružná 17, Michalovce

3. miesto: Marek Dulák, Základná škola, Kubranská 80, Trenčín

Kategória B

(žiaci 5. – 9. ročníka a 8-ročných gymnázií vo veku do 15 rokov)

1. miesto: Branislav Ječim, Základná škola, Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves

2. miesto: Martin Šima, Základná škola, Šmeralova 25, Prešov

3. miesto: Marek Šumichrast, Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice

 

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v škole. Už od teraz sa tešíme na 9. ročník Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov, ktorého školské kolá odštartujú začiatkom budúceho kalendárneho roka 2021.

 

Mgr. Ľuboš Lukáč

interný doktorand na Katedre špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove

 

Mgr. Vladimír Piskura, PhD.

Katedra prírodovedných a technických disciplín PF PU v Prešov

 

Foto: Pavol Ďurica

Súvisiace články

30.09.2018 17:48

Sľubujem!

Náš žiacky parlament začal svoju činnosť slávnostným sľubom, pri ktorom boli prítomní aj učitelia a žiaci našej školy. Zároveň sme si pripomenuli 20. výročie založenia žiackeho parlamentu, ktoré sme aj patrične oslávili.
04.04.2018 09:36

Malá škola na veľkej súťaži

Skupina štyroch žiakov zo Základnej školy s materskou školou v Dolných Orešanoch úspešne reprezentovala svoju obec aj trnavský región na celoslovenskej súťaži JA Vitajte v našom regióne, ktorá sa uskutočnila 22. marca 2018 v Br...
05.11.2019 10:42

Jesenné slávnosti

Pod týmto názvom každoročne organizujeme tvorivé pracovné popoludnie, kedy sa stretávame žiaci, učitelia, rodičia a starí rodičia v príjemnej atmosfére u nás v škole a spoločne vytvárame malé dielka z jesenných prírodnín.