Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
31.05.2019 10:59

ADA HINO PREDAL TUTE MAMO .... TOTO JE PRE TEBA MAMI

 Láska medzi mamkami a deťmi je krásna svojou milotou, pôvabom a bezprostrednosťou, niekedy plná strachu, zodpovednosti, nehy, priateľstva, zmierovaní, ale najmä sily. A tá sila, to ohnivko, to je to, čo tvorí prístav, keď svieti slnko, ale aj keď je more nepokojné.

Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky. Je jedno odkiaľ mama, mamka, mamička, mamuľka, maminka, mamulienka pochádza.

Stále je tá, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké je.

Prejaviť uznanie, vyjadriť vďačnosť mamám sa žiaci i deti ZŠ s MŠ v Koškovciach rozhodli rôznymi spôsobmi. 

Slovom: Každá dobrá mamička, zaslúži si postískať. V máji s druhou nedeľou, s vôňou kvetov vábivou, cibríme si jazýčky, pre vás, milé mamičky (Detský hlas, 1938). ĎAKUJEME!

Excelentnou výzdobou školy pod vedením p. učiteľky Kuľhovej, vlastnoručne vyrobenými darčekmi  pod záštitou učiteliek Ficová, Gondorová, Hajdučková, Krížová, Stirčáková.

Pomocou intenzívneho zážitku, efektívnym učením, nie v školskej lavici a potichu, ale priamo v rómskej komunite v Zbudskom Dlhom pripravil kolektív Bilecová, Hricová, Partiková, Surmajová projektové vyučovanie za účasti nielen žiakov, ale aj rodičov.  

Deti materskej školy svojim vystúpením spríjemnili spoločne so zamestnancami škôlky Šimečková, Orečná, Jenčíková, Hermanová popoludnie mamkám, babkám, oteckom a všetkým priateľom škôlky. Spoločne si pochutili na koláčiku, ktorý im upiekli zamestnanci Denného stacionára v Koškovciach a potešili sa aj návšteve starostu obce Ing. Babiča.

A keďže aj v našej škole sú tieto významné ženy, tak aj im patrí pár slov od riaditeľa školy RNDr.F.Bočkaya: „Chcem sa Vám poďakovať za to, že ste, a za to, že ste sa rozhodli byť tým, kým ste.  Za to, že ste deti a žiakov ZŠ s MŠ v Koškovciach vpustili do vašich sŕdc".

 PaedDr.Jana Partiková

zástupkyňa školy

Súvisiace články

23.05.2019 13:06

Štefánik je u nás doma

V ZŠ s MŠ Zalužice zorganizovali pietny akt pri príležitosti stého výročia od úmrtia M. R. Štefánika na podnet M. Chomu, rodáka z obce Zalužice i člena Spoločnosti M. R. Štefánika.
26.04.2017 08:44

Maťko a Kubko naživo

V pondelok 24. apríla do Domu kultúry navštívili  žiakov zo ZŠ s MŠ  dobre známe postavy veselých valachov Maťka a Kubka, ktoré svojím humorom strhli deti aj dospelých a vtiahli ich do deja.
26.10.2017 10:40

Radosť v Centre sociálnych služieb v Poprade

Návšteva žiakov ZŠ s MŠ Komenského v Poprade v Centre sociálnych služieb Poprad