Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
27.03.2018 17:41

Boj proti prejavom extrémizmu v ZŠ Dolinský potok (prednáška)

„Street Law“ – Dostaňme právo do ulíc je projekt, ktorý realizuje Právnická fakulta UK v Bratislave. Študentky práva oboznámili žiakov 8. ročníka s problematikou extrémizmu.

Boj proti prejavom extrémizmu v ZŠ Dolinský potok

– prednáška pre žiakov 8. ročníka

Street Law" (Dostaňme právo do ulíc) – je cieľom projektu, s ktorým nás oslovila Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavnou myšlienkou projektu je prepojiť teóriu s praxou tak, aby sa zvyšovalo právne vedomie v spoločnosti. A tak sa k nám vybrali dve študentky práva, ktoré pod vedením interného supervízora Mgr. Viktórie Markovej zaujímavým spôsobom priblížili hlavnú tému projektu Boj proti prejavom extrémizmu. Našim ôsmakom boli ozrejmené historicko-právne a trestnoprávne aspekty uvedenej problematiky a ich vedomosti boli nielen na úvod, ale aj v závere prednášky overené nečakaným kvízom. Vďaka pozornému Michalovi Kapustovi sa chlapčenskému tímu podarilo získať o niečo viac bodov ako dievčatám, a tak sa mohli podeliť o sladkú odmenu.

Cvak – ešte jedna spoločná fotka do albumu a už sa môžeme tešiť na ďalšiu zaujímavú tému, ktorá nás bude čakať v apríli.

Ďakujeme za spoluprácu!

 

Mgr. Anita Tomaníčková, riaditeľka školy 

 

   

 

 

 

Súvisiace články

27.04.2018 17:31

V ovocnom sade pribudol hmyzí hotel

Minulý školský rok sme v rámci projektu Zelená škola v ZŠ s MŠ Štefanov založili ovocný sad so starými a krajovými odrodami. V tomto jarnom období nám už prináša potešenie v podobe rozmanito kvitnúcich ovocných drevín.
04.05.2018 12:11

Exkurzia Holandsko

V dňoch 10.- 14. apríla 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Holandsku.
13.10.2017 10:31

Ženy v politike

Pod týmto názvom sa dňa 12.októbra v priestoroch banskobystrickej Radnice v rámci AKADÉMIE EURÓPSKEHO SENIORA 2017 konala verejná diskusia na danú tému.