Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
27.03.2018 17:41

Boj proti prejavom extrémizmu v ZŠ Dolinský potok (prednáška)

„Street Law“ – Dostaňme právo do ulíc je projekt, ktorý realizuje Právnická fakulta UK v Bratislave. Študentky práva oboznámili žiakov 8. ročníka s problematikou extrémizmu.

Boj proti prejavom extrémizmu v ZŠ Dolinský potok

– prednáška pre žiakov 8. ročníka

Street Law" (Dostaňme právo do ulíc) – je cieľom projektu, s ktorým nás oslovila Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavnou myšlienkou projektu je prepojiť teóriu s praxou tak, aby sa zvyšovalo právne vedomie v spoločnosti. A tak sa k nám vybrali dve študentky práva, ktoré pod vedením interného supervízora Mgr. Viktórie Markovej zaujímavým spôsobom priblížili hlavnú tému projektu Boj proti prejavom extrémizmu. Našim ôsmakom boli ozrejmené historicko-právne a trestnoprávne aspekty uvedenej problematiky a ich vedomosti boli nielen na úvod, ale aj v závere prednášky overené nečakaným kvízom. Vďaka pozornému Michalovi Kapustovi sa chlapčenskému tímu podarilo získať o niečo viac bodov ako dievčatám, a tak sa mohli podeliť o sladkú odmenu.

Cvak – ešte jedna spoločná fotka do albumu a už sa môžeme tešiť na ďalšiu zaujímavú tému, ktorá nás bude čakať v apríli.

Ďakujeme za spoluprácu!

 

Mgr. Anita Tomaníčková, riaditeľka školy 

 

   

 

 

 

Súvisiace články

10.10.2018 15:56

Európsky deň jazykov v ZŠ Dolinský potok

Aj tento rok sme si pripomenuli dôležitosť ovládania cudzích jazykov. Cez viaceré aktivity sme žiakov motivovali k ich učeniu sa.
24.04.2018 17:49

Deň otvorených dverí na Základnej škole v Marcelovej

Som mamou budúcej prváčky. Spoločne s mojou dcérou už netrpezlivo čakáme na deň D, kedy sa konečne pred nami otvoria brány veľkej školy. Preto sme s radosťou privítali možnosť zúčastniť sa Dňa otvorených dverí.
04.10.2019 13:03

Špeciálna základná škola si pripomenula 70. výročie vzniku

Špeciálna základná škola v Lučenci so sídlom na Zvolenskej ceste č. 59 si v tomto roku pripomína významné jubileum. Presne pred sedemdesiatimi rokmi bola založená medzi prvými 33 osobitnými školami na území Slovenska vo vteda...