Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Marcelová
24.04.2018 17:49

Deň otvorených dverí na Základnej škole v Marcelovej

Som mamou budúcej prváčky. Spoločne s mojou dcérou už netrpezlivo čakáme na deň D, kedy sa konečne pred nami otvoria brány veľkej školy. Preto sme s radosťou privítali možnosť zúčastniť sa Dňa otvorených dverí.

   Ten sa uskutočnil  dňa 23.marca 2018  v priestoroch  ZŠ Cesta na vŕšku 1 Marcelová. Pozvanie spolu s nami prijali aj  rodičia terajších prvákov, zvedaví budúci prváčikovia a ich rodičia.

Prvácka trieda otvorila svoje dvere hneď zrána. Deti medzi sebou privítali nielen rodičov, ktorí sa prišli pozrieť, ako to  v škole funguje, ale aj škôlkarov, svojich budúcich spolužiakov a ostatných hostí. Do aktivít, ktoré si pripravila pani učiteľka Mgr. Viera Kollárová sa mohli zapojiť prváci aj škôlkari. Na návštevníkov čakala vyučovacia hodina, počas ktorej mohli vidieť prácu žiakov nielen tradičným, ale i menej tradičným spôsobom.

Prváci predviedli, ako krásne si osvojili čítanie, naučili sa nové písmenká, či vyrátali hravou formou zopár príkladov. Keďže sa blížil Medzinárodný deň Zeme, vyučovaním v skupinách si aktívne pripomenuli spoločne so škôlkármi tento významný ochranársky deň. Spoločne tvorili tematické plagáty, zahrali sa na ochranárov prírody a separovali odpad. V triede po celý čas panovala uvoľnená a priateľská atmosféra. Ukázali sa v tom najlepšom svetle, boli veľmi šikovní. Svoje náročné pracovné aktivity poprepletali spevom, tancom i básničkami. I tu sa potvrdil výrok Rity Pearson, ktorá povedala: „Deti sa neučia od ľudí, ktorých nemajú rady."

 

 

 

   Po krátkej prestávke, počas ktorej sa prváci zmenili vďaka kostýmom na rozprávkové postavičky, pokračoval program v novovybudovanej školskej knižnici. Tá patrí medzi najväčšie pýchy školy. Ešte voňala novotou. Prváci nám zahrali krátke divadielko. Pripravili si krátku hru so spevom „Pod hríbom". 

Boli ako ozajstní herci, ich vystúpenie sa všetkým páčilo, a preto ich obdarili dlhým potleskom. Ich predstavenie sledoval aj kráľ  Abecedár, ktorý spolu so služobníctvom  pasoval prváčikov za čitateľov školskej knižnice. Po slávnostnom sľube a pasovaní sľubovali, že budú čítať knižky a nebudú ich poškodzovať. Verme ,že svoj sľub a čítanie pre radosť i poučenie, dodržia!

 

 

 

   V poobedných hodinách sa rodičia, žiaci ročníkov 1.-4., pedagógovia a ostatní hostia presunuli do telocvične, kde program pokračoval tvorivým popoludním nazvaným Vítanie jari. Pani učiteľky z ročníkov 1-4, pani vychovávateľky, bývalá dlhoročná zamestnankyňa školy Mgr. Milica Kollárová, aranžérka z miestneho kvetinárstva pani Regina Nemšovská a zopár šikovných rodičov si pre žiakov pripravili rôzne tvorivé aktivity s jarnou tematikou.

Žiaci vyrábali vence na dvere z prírodných materiálov, maľovali  prstovými farbami jarné motívy, zhotovovali záložky do kníh, ozdoby do okien, rôzne jarné figúrky. Každý priložil ruku k dielu a bolo sa na čo pozerať. Po ukončení aktivít na hostí čakal bohato prestretý stôl zdravých pochutín a šálka čaju, ktoré pripravili rodičia žiakov prvého stupňa. 

   Dvere školy sa zatvorili až v neskorých popoludňajších hodinách. Tento deň bol veľkým obohatením nielen pre rodičov s deťmi, ktorí zavítali do školy, ale aj pre žiakov a učiteľov. Ďakujeme za krásne strávený deň!

 

     Mgr. Viera Kollárová, rodičia  Anna Keszeghová, Katarína Štupická

Súvisiace články

18.10.2017 15:30

SZŠ na Moyzesovej ulici spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami

Košice – Absolventom Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach sa darí podľa slov riaditeľky Viery Rusinkovej nájsť si uplatnenie v zahraničí.
27.05.2019 14:28

Tam okolo Strečna cesta nebezpečná ...

Koniec školského roka je predo dvermi. Žiaci bilancujú svoju celoročnú prácu a my, členovia turistického a novinárskeho krúžku pri ZŠ Májové námestie v Prešove, svoju pestrú činnosť počas školského roku 2018/19.
18.01.2018 21:30

Venované opusteným zvieratkám

   Už pred Vianocami sa žiaci ZŠ s MŠ na ulici Komenského v Poprade  rozhodli, že usporiadajú zbierku pre opustené zvieratká v mestskom útulku v Poprade.