Späť na zoznam
Základné školy
Autor: UCN
22.11.2017 13:04

Dnes čaká piatakov celoplošné testovanie

BRATISLAVA - Piataci na celom Slovensku si už dnes otestujú svoje vedomosti z matematiky a slovenského, respektíve maďarského jazyka a literatúry v rámci Testovania 5. Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, do testovania sa zapojí 1 482 základných škôl, z toho 126 s vyučovacím jazykom maďarským (VJM), pričom celkovo je prihlásených viac než 49 300 piatakov, z toho takmer 3 200 žiakov zo škôl s VJM. „Keď v rámci testov PISA Slovensko klesá stále hlbšie a hlbšie, potrebujeme mať takýto nástroj k dispozícii pravidelne a celoplošne, aby sme vedeli diagnostikovať, v čom sú naše problémy, a aby sme vedeli urobiť nejakú nápravu,“ povedala k Testovaniu 5 ministerka školstva Martina Lubyová.

Cieľom Testovania 5, na ktorého realizáciu vyčlenili 160 000 eur, je vstupné hodnotenie vedomostí a zručností žiakov na začiatku druhého stupňa základných škôl. Školám poskytne spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z prvého na druhý stupeň, a poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov v celoštátnom meradle. Úlohy v testovaní budú zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. Testovanie absolvujú aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

V rámci prípravy žiakov na testovanie mali školy s vhodným počítačovým vybavením a pripojením na internet možnosť 8. - 10. novembra využiť ponuku prípravných testov v elektronickej podobe. Túto možnosť využilo 340 základných škôl a viac než 8 000 piatakov, ktorí riešili e-testy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúry. Školám, ktoré nemajú vhodné počítačové vybavenie a internetové pripojenie, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) tieto prípravné testy sprístupnil na vytlačenie.

Testovanie 5-2017 organizačne zabezpečuje NÚCEM a bude prebiehať celoplošne v papierovej forme. Výsledky budú dostupné v januári 2018.

 

SITA

Súvisiace články

23.01.2020 17:59

„Živá učebnica dejín“ - Vladimír Strmeň v ZŠ s MŠ Kolta

Kultúrny dom v našej obci sa okrem žiakov koltianskej školy zaplnil i pozvanými hosťami – žiakmi okolitých škôl i seniormi miestneho klubu dôchodcov. Program otvorila Ing. Aurélia Matkovičová, riaditeľka ZŠ s MŠ Kolta, a privít...
21.11.2018 18:52

Symbióza prírody a techniky – ako sme obsluhovali vysokú pec

Steelpark KOŠICE – park vedy a zábavy Symbióza prírody a techniky – ako sme obsluhovali vysokú pec Pokojný nedeľný deň, 18. november 2018, stvorený na aktívny oddych a relax. Členovia turistických krúžkov pri ZŠ Májové námes...